Lucrări științifice

Permeaţia gazelor prin membrane composite

Adriana Mariana Borș

2020, ISBN 978-606-507-114-8, 157 pagini, Editura Electra

Sistem complex pentru previziunea cutremurului și protecția instalațiilor de gaz

Victorin Emilian TOADER, Ovidiu CIOGESCU, Andrei MIHAI, Daniel LNGVAY, Adriana BORȘ, Iosif LINGVAY

Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA), 2020, vol. 68, no. 4, pp. 100-106, ISSN 1582-5175

Pentru a preveni exploziile și incendiile cauzate de aprinderea scurgerilor necontrolate de gaz din conductele deteriorate în urma unor cutremure devastatoare, a fost proiectat un sistem complex pentru previziunea cutremurului și protecția instalațiilor de gaze. Sistemul proiectat asigură atât achiziția de date privind parametrii precursori locali (evoluția emanațiilor de radon, evoluția temperaturii scoarței terestre etc.), cât și intensitățile locale ale evenimentelor seismice. Transmiterea lor pentru procesare către dispecerul seismic național, contribuind astfel la o mai bună cunoaștere în domeniul fizicii pământului și implicit la creșterea preciziei predicțiilor seismice, precum și la măsurarea 3D a intensității locale a mișcărilor tectonice. În cazul evenimentelor seismice cu intensitate locală periculoasă (peste un prag preimpus, programabil), semnalul de control este generat pentru închiderea gazelor de către acvaticele specializate (electrovalve montate în fața blocului de reglare / măsurare a gazelor din clădirile protejate) . De asemenea, sistemul asigură preluarea și afișarea pachetului de informații despre starea (închis / deschis) a electrovalvelor montate în fața blocului de reglare / măsurare a gazelor din clădirile protejate. Traductorul de vibrații 3D și traductorul de temperatură pentru sistemul de achiziție de date sunt montate într-un puț forat de 40 m adâncime și cel de radon la suprafață (în coșul de protecție și vizitare al puțului cu traductoare). Sunt prezentate imagini reprezentative privind realizarea / implementarea sistemului. În comparație cu sistemele de alertă cunoscute, sistemul proiectat necesită puțin spațiu pentru implementare și oferă o serie de avantaje, cum ar fi: furnizarea de informații despre evoluția parametrilor precursori ai mișcărilor seismice într-o anumită localitate dispecerului seismic național, nivelul de cunoștințe în domeniul fizicii Pământului și al previzibilității cutremurelor; validarea locală a intensității mișcărilor tectonice în 3D și închiderea automată în timp real, fără intervenția umană, a conexiunilor de gaz în cazul depășirii unui prag periculos prestabilit; prevenirea exploziilor și a incendiilor devastatoare în urma avariilor instalațiilor de gaz cauzate de cutremure majore într-o anumită localitate (unde sistemul este implementat), în special în instituțiile publice, școli, internate, spitale, aziluri de bătrâni etc.

Mai mult

Prevenirea exploziilor și a incendiilor cauzate de cutremure

CIOGESCU Ovidiu, TOADER Victorin, MIHAI Andrei, ȘCHIOPU Mihaela, BORȘ Adriana, LINGVAY Iosif

Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA), 2020, vol. 68, no. 3, pp. 86-93, ISSN 1582-5175.

Au fost analizate sisteme de avertizare și predicție seismică bazate pe pachete de date precursoare, cu scopul de a dezvolta un sistem de prevenire a exploziilor și a incendiilor cauzate de scurgeri necontrolate de gaze în urma deteriorării rețelelor de gaze produse ca urmare a mișcărilor seismice majore. În stadiul actual al cunoașterii, predicția exactă în timp și intensitatea cutremurelor nu este posibilă. Informațiile simple despre un cutremur major nu reprezintă un argument suficient pentru oprirea gazelor pe o suprafață mare. Închiderea gazelor în clădiri ar trebui făcută numai în cazul unor mișcări tectonice care, la nivel local (în acea localitate) depășesc un anumit prag preimpus (considerat periculos). În acest context, se consideră că un sistem adecvat de protecție seismică pentru rețelele de gaze dintr-o localitate dată trebuie să asigure: măsurarea / validarea intensității mișcărilor tectonice locale – de preferință în 3D; generarea unui semnal de control pentru închiderea gazelor la conexiunile clădirilor conectate la sistem – numai dacă intensitatea mișcărilor seismice din localitate depășește un nivel impus (considerat periculos); comunicare digitală sigură cu sursă de alimentare autonomă UPS între locul de măsurare / evaluare a intensității mișcărilor seismice locale și acvaticul de execuție (electrovalve montate înainte de blocul de reglare / măsurare a gazelor din clădirile protejate).

Mai mult

Sistem complex pentru predicția cutremurului, avertizarea și evaluarea locală a evenimentelor seismice

Iosif LINGVAY, Victorin Emilian TOADER, Ovidiu CIOGESCU, Adriana BORȘ, Andrei MIHAI

Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA), 2021, vol. 69, no. 1, pp. 92-101, ISSN 1582-5175.

A fost proiectat, realizat, implementat și experimentat / validat un sistem complex de predicție, avertizare și evaluare locală a cutremurelor zonale și a evenimentelor seismice. Sistemul a fost conceput pentru a asigura simultan: recepția semnalelor de avertizare în urma cutremurelor cu epicentrul pe o rază de 1000 km; achiziționarea datelor precursorilor locali pentru o posibilă predicție a evenimentelor seismice cu epicentrul în perimetrul localității vizate și / sau îmbunătățirea bazei de date în domeniul fizicii Pământului achiziționate și procesate central la dispeceratul seismic național; achiziționarea de date privind intensitatea mișcărilor seismice locale, pe baza cărora, atunci când este depășit un prag predeterminat considerat periculos, se emite un ordin de acțiune în timp real pentru protecția echipamentelor și instalațiilor cu risc ridicat în funcțiune. Sistemul realizat este structurat pe dispeceratul seismic național DSN (cu rol de achiziție de date seismice de pe teritoriu) conectat printr-un sistem de comunicații bidirecțional cu un dispecer local DL care este prevăzut cu un sistem pentru achiziționarea și stocarea datelor seismice locale (detector de vibrații Traductor 3D și de temperatură montat într-o sondă forată de 40 m adâncime, detector de radon și parametrii asociați: temperatura, presiunea și umiditatea aerului montat la gura sondei forate). Sistemul implementat este capabil, prin intermediul software-ului specializat implementat, să preia semnalele de avertizare primite de la dispeceratul seismic național, să proceseze datele achiziționate local, iar după validarea locală a evenimentului seismic să emită comanda de acțiune în timp real (când depășirea valorilor pragului de risc major prestabilit) a protecțiilor instalațiilor cu risc ridicat în funcțiune în perimetrul vizat. Experimentarea / validarea sistemului, a rețelelor de interconectare și a software-ului specializat al aplicației implementate s-a făcut atât prin înregistrarea continuă a parametrilor seismici locali, verificarea comunicării dintre DSN și DL, cât și prin preluarea a două avertismente cu privire la evenimentele seismice produse (pe 30.10.2020  Mw = 7, Grecia și pe 22.10.2020, la ora 20:22, ML = 4 R, Vrancea, RO). Prin prelucrarea datelor înregistrate în timpul acestor evenimente, s-au calculat viteza undelor seismice în direcțiile respective. Astfel, pentru evenimentul din 30.10.2020 Grecia, s-a determinat o viteză a undelor seismice de 7.418 km / secundă și pentru evenimentul din 22.10.2020 Vrancea, la ora 20:22, sa calculat că undele secundare se mișcă cu 12.686 km / secundă și undele seismice de suprafață cu 5.063 km / secundă. În urma analizei / comparării intensităților de accelerație cu nivelul pragului prestabilit înregistrat local pentru evenimentele potențial periculoase, s-a constatat că aceste evenimente au fost resimțite în Râmnicu Vâlcea la un nivel sub pragul de pericol prestabilit și, în consecință, software-ul specializat al aplicația nu a generat un semnal de control pentru acționarea protecției echipamentelor cu risc ridicat în funcțiune.

Mai mult

Hidrofilia unor lacuri chimice pentru uz electric

Adriana-Mariana Bors, Alina-Ruxandra Caramitu, Dorian Marin, Iosif Lingvay

Materiale Plastice (Mater. Plast.), Year 2020, Volume 57, Issue 1, 122-132
ISSN Print 0025-5289
ISSN Online 2668-8220

Rezumat: Prin determinări gravimetrice, rezistivitatea volumului, spectroscopia dielectrică și analiza termică comparativă (TG, DTA și DTG), au fost studiate interacțiunile dintre apa distilată și trei tipuri diferite de lacuri alchid-epoxi-melamină, epoxidică și poliuretanică. Din determinările experimentale s-a constatat că după 700 h de imersie în apă la 20 ± 2 ° C lacul pe bază de alchid-epoxi-melamină are o absorbție maximă de apă, respectiv 1,76%, urmată de lacul epoxidic 1,4% și poliuretan 0,93% . Analiza termică sugerează că, deoarece apa reținută de polimerii investigați nu modifică diagramele TG în intervalul de temperatură până la 150 ° C, ceea ce sugerează că creșterea în greutate a probelor în timpul imersiunii ar putea fi cauzată de unele procese chimice între apă și polimer prin care se schimbă structura chimică a polimerului. Prin măsurători electrice se poate observa că, după scufundarea în apă (peste 700 de ore), pierderea dielectrică crește și rezistența la volum (măsurată în CC) a lacurilor cercetate scade, ceea ce se explică prin creșterea grupurilor polare (-OH) în structura polimerului. O analiză comparativă a datelor experimentale relevă faptul că în aplicațiile electrice lacul LS (poliuretan) este superior lacurilor L-528 (alchid-epoxi-melamină) și LG (epoxidic), deoarece nu are pierderi de masă (modificări structurale) în sus la 280 ° C are o rezistivitate a volumului cu aproximativ 21% mai mare decât LG și cu aproximativ 300% mai mare decât L-528 și are absorbție de apă și pierderi dielectrice substanțial mai mici comparativ cu L-528 și LG.

Mai mult

Modelarea și simularea unui motor continuu fără perii pentru asistență la servodirecție electrică

CIOBOATĂ D., NEACȘU M.G., STANCIU D., MATEI S.Șt., NEACȘU I.

Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA), 2020, vol. 68, no. 3, pp. 22-31, ISSN 1582-5175.

Această lucrare prezintă o abordare pentru a dezvolta un motor DC fără perii care să asiste o servodirecție electrică. Proiectarea optimă pentru sistemul de servodirecție electrică implică selectarea adecvată a topologiei, tehnologiei, dimensiunilor și algoritmului de control. Această lucrare descrie pe scurt structura sistemului de servodirecție electrică, cele mai utilizate topologii de servodirecție electrică și avantajele utilizării motoarelor de curent continuu fără perii pentru asistență la servodirecția electrică. Este propusă o arhitectură de servodirecție electrică. Este prezentată metoda de proiectare a motorului DC fără perii pentru această servodirecție electrică. Proiectarea motorului de curent continuu fără perii s-a bazat pe analiza cerințelor sistemelor EPS, analiza metodelor de control, modelare și simulare în MATLAB / SIMULINK. Simularea pentru șase condiții diferite sunt prezentate și analizate pentru dimensionarea optimă a motorului electric. Pentru validare a fost fabricat un model experimental al motorului proiectat.

Mai mult

Plataforma cloud IIOT de mentenanta pentru fabricarea inteligentă

Lucian Nicolae Demeter, Radu Calistru, Bogdan Vărăticeanu, Paul Minciunescu, Paula Angheliţă

2020 Proceedings in Manufacturing Systems, Volume 15, Issue 3, Pages 113-119

Obiectivul principal al proiectului CM4SMART a fost de a efectua cercetarea, dezvoltarea, simularea și implementarea producției unei soluții inteligente de întreținere a producției bazate pe tehnologii cloud. Rezultatul proiectului va permite transformarea digitală a producției în direcția întreținerii inteligente și a noilor modele de eficiență a producției bazate pe date pentru sectorul IMM-urilor. Urmând principiile cheie de proiectare ale industriei 4.0, proiectul a reușit să interconecteze sistemele software la nivel de business cu datele operaționale din teren, astfel alinierea programelor de producție cu activitățile de întreținere. Algoritmi inovativi de învățare automată pentru întreținerea predictivă analizează datele și propun atât acțiuni preventive, cât și acțiuni de optimizare înainte de producerea defecțiunilor mașinii, urmărind astfel o perioadă de nefuncționare zero, o producție fără defecte și o întreprindere mai ecologică.

Mai mult

Îmbunătățiri electronice realizate pentru supapa industrială

Constantin Nicolescu, Bogdan Vărăticeanu, Adrian Stoicescu, Cristian Nechifor

Electrotehnica, Electronica, Automatica, Volume 68, Issue 3

Lucrarea pune în perspectivă aspectele construcției clasice a supapelor și utilizarea produselor de tip raft pentru a îmbunătăți caracteristicile supapei în ceea ce privește interfața cu utilizatorul, starea supapei în condiții de funcționare și interfața de control la protocoalele clasice de comunicații standardizate precum EtherCAT®, ProfiBUS®. Deoarece produsele rezultate sunt menite să fie prototipuri funcționale, majoritatea pieselor utilizate pentru implementarea de noi caracteristici nu vor fi pe deplin dezvoltate ca pentru un produs vândut, ci doar până la stadiul de dovadă a conceptului. Dezvoltarea completă a echipamentului folosit va presupune un studiu dedicat, care ar permite trecerea de la plăci de dezvoltare de uz general și plăci senzoriale de rupere la echipamente specifice aplicației concepute pentru fabricarea liniilor de asamblare. Același studiu include utilizarea conceptului Internet-of-Things în mediul industrial și va face obiectul unui articol separat și dedicat. Lucrarea menționează doar posibilitatea și modalitățile de realizare a ideilor de proiectare viitoare.

Mai mult

Analiza performanței motoarelor fără perii cu miezuri segmentate luând în considerare constrângerile de fabricație

Andrei DUMITRU, Bogdan VĂRĂTICEANU, Paul MINCIUNESCU

Electrotehnica , Electronica, Automatica (EEA), 2020, vol.69, no. 1

Servomotoarele fără perii sunt utilizate pe scară largă în industrie și în toate domeniile care necesită un control precis al poziției / vitezei / cuplului. Pentru a îmbunătăți în continuare performanța acestor motoare, este luată în considerare segmentarea miezului statorului. Această abordare a construcției miezului oferă un factor ridicat de umplere a fantelor, un design compact și o utilizare eficientă a materialelor. Această lucrare își propune să prezinte faptul ca constrângerile și toleranțele de fabricație ale acestei construcții centrale pot crește efectele nedorite la motoarele fără perii, cum ar fi cuplul de agatare, variatia cuplului și influențele negative în ceea ce privește EMF-ul din spate. Miezul magnetic segmentat și miezul laminat standard sunt comparate și analizate folosind metoda FEA (Finite Element Analysis). Influența golurilor de aer suplimentare care apar în astfel de construcții este investigată pentru a oferi o imagine de ansamblu pentru proiectarea motoarelor segmentate. Se iau în considerare diferite lungimi pentru golurile de aer dintre segmentele miezului și distribuția neuniformă a acestor goluri. Lucrarea oferă, de asemenea, pași suplimentari decât trebuie luați pentru a verifica / valida inpactul modelului studiat asupra proiectării motorului.

Mai mult

Analiza electromagnetică și mecanică a mașinilor electrice sincrone cu reluctanță variabila pentru vehicule electrice ușoare

Nicolae-Florin Jurca, Razvan-Alexandru Inte, Dan-Cristian Popa, Bogdan Varaticeanu, Paul Minciunescu, Claudia Martis

IEEE Transactions on Transportation Electrification

Această lucrare prezintă proiectarea optimă din punct de vedere electromagnetic și structural al unei mașini sincrone cu reluctanta variabila intr-un sistem exterior modular tolerant la defecțiuni, o topologie care nu a fost construită anterior. Două noi topologii cu rotorul în construcție modulară, una cu fiecare pol al rotorului, pot fi considerate ca un modul separat și unul segmentat, în care fiecare crestatura a unui modul poate fi considerată independent. In articol, sunt comparate masinile cu o structură clasică fata de cea propusa. Analiza electromagnetică se efectuează utilizând software-ul FLUX 2D. Pe baza performanțelor obținute, este selectată cea mai bună topologie. Mai mult, se efectuează o analiză mecanică pentru a determina dacă noul rotor propus îndeplinește integritatea structurală la viteza nominală și pentru a stabili valoarea maximă a vitezei care poate fi atinsă astfel încât să se prevină defectarea structurală a rotorului. Este proiectată și construită o mașină sincrona modulară cu reluctanta variabila a rotorului exterior. Rezultatele experimentale ale testării prototipului sunt date pentru a confirma validitatea mașinii propuse.

Mai mult

PMASynRM optimizare NVH pentru forma rotorului în fază de proiectare târzie

Sebastian Ciceo; Fabien Chauvicourt; Bogdan Varaticeanu; Johan Gyselinck; Claudia Martis

2020 International Conference on Electrical Machines (ICEM)

Zgomotul și vibrațiile electromagnetice ale mașinilor electrice reprezintă o țintă în continuă preocupare pentru proiectanții de mașini. Este propusă o nouă metodă de optimizare NVH în stadiu de proiectare târzie care utilizează harta de răspuns la vibrații sintetizată cu viteza de rotație. Oprimizarea este asistată de o metodă de stabilire a obiectivelor pentru cele mai importante armonici de forță utilizând o analiză a sensibilității forței. Procedura se aplică pe un PMASynRM utilizat pentru aplicații de tracțiune ușoară, unde secțiunea transversală a rotorului este modificată prin introducerea crestăturilor și a sensibilității. Rezultatele pentru diferite procente ale diminuarii medii permise arată că atât rezonanțele, cât și ordinele de frecvență individuale pot fi direct proportional ajustate și minimizate.

Mai mult

Mașina electrică sincronă cu magneți permanenți în configurație halbach cu stator fără jug magnetic și rotor exterior destinată aplicațiilor speciale

Bogdan Dumitru VĂRĂTICEANU, Paul MINCIUNESCU, Andrei Emanuel DUMITRU și Lucian Nicolae DEMETER

În lucrare este descrisă o mașină electrică sincronă cu magneți permanenți din pământuri rare în configurație Halbach, cu rotor exterior și stator cu bobine fără jug magnetic din fier. Această mașină electrică este destinată aplicațiilor cu cerințe particulare din punct de vedere al cuplului parazit de agățare magnetică zero, ondulația cuplului electromagnetic semnificativ redusă, lungime axială redusă raportată la dimensiunea diametrul exterior, inerție ridicată a rotorului și randament energetic ridicat. Metoda elementelor finite (FEM) este utilizată pentru analiza structurii mașinii electrice și pentru estimarea performanțelor acesteia.

Mai mult

Directiva ECODESIGN

În Icpe s-au demarat, dezvoltat și realizat, având în vedere Directiva ECODESIGN, următoarele proiecte:
1. “Sistem rotativ de pozitionare cu motor piezoelectric”
2. ”Recuperarea și valorificarea avansată a deșeurilortehnologice rezultate din procesele de fabricare a servomotoarelorelectrice – transfer de cunoștințe”
3. “Robotic Winding of Electrical Motors“
4. “Transfer de cunoștințe în vederea creșterii performanțelormașinilor electrice utilizând materiale multifuncționale inteligente”
5. “Motor electric inovativ cu magneţi permanenţi fără pământuri rare destinat vehiculelor electrice uşoare”

Mai multe detalii despre Directiva ECODESIGN

Mediul ambiant, modelator al existenţei umanităţii (partea 2)

Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

EEA 2017 | vol. 65 | nr. 2 | art. 23

Mai multe detalii despre lucrare

Arhitectură avansată de monitorizare și control pentru reducerea consumului de energie al clădirilor nerezidențiale

Bogdan ONOSE

EEA 2017 | vol. 65 | nr. 2 | art. 1

Mai multe detalii despre lucrare

Compuşi bioactivi, capacitate antioxidantă şi intensificarea culorii în musturi şi vinuri derivate din struguri procesaţi în câmp electric pulsatoriu

Simona Ioana VICAȘ, Livia BANDICI, Alin Cristian TEUȘDEA, Valer TURCIN, Dorin POPA, Gheorghe Emil BANDICI

CyTA – Journal of Food, Volumul 15, 2017

Mai multe detalii despre lucrare

Mediul ambiant: modelator al existenţei umanităţii (partea 1)

Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

EEA 2017 | vol. 65 | nr. 1 | art. 14

Mai multe detalii despre lucrare

Motor de inducţie de mare viteză utilizat în vehiculele electrice

Dan-Cristian POPA, Bogdan VĂRĂTICEANU, Daniel FODOREAN, Paul MINCIUNESCU, Claudia MARTIȘ

EEA 2016 | vol. 64 | nr. 3 | art. 1

Mai multe detalii despre lucrare

Sinteza, proprietăţile şi degradarea fungică a celulozei - compozite poliuretanice pe bază de ulei de ricin

Ștefan OPREA, Violeta Otilia POTOLINCĂ, Petronela GRĂDINARIU, Aurora JOGA, Bica ZORLESCU, Veronica OPREA

Proceedings of International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, Rome (Italy)

Utilizarea materialelor regenerabile în compozite polimerice este necesară pentru păstrarea mediului și îmbunătățirea nivelului de trai. Conținutul diferit de celuloză legată cu monomer diizocianat a fost dispersat în matricea poliuretanilor pe bază de ulei de ricin și a produs compozite cu suprafețe care dau naștere la atacuri fungice, prezentând astfel potențial de utilizare în aplicații în procesele de biodegradare și bioremediere a materialelor polimerice.

Mai multe detalii despre lucrare

Modelare tridimensională pentru un motor de cuplu cu unghi limitat de talie 16

Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA, Cristian BOBOC

Proceedings of International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, Rome (Italy)

Ȋn această lucrare ne propunem prezentarea unor modele numerice tridimensionale şi analiza rezultatelor obţinute pentru un motor de cuplu cu unghi limitat, de talie 16. Rezultatele modelării tridimensionale sunt comparate cu rezultatele unei modelări bidimensionale. Au fost efectuate teste de acurateţe pentru a valida rezultatele numerice obţinute, şi s-a stabilit un model tridimensional, ale cărui rezultate se compară bine cu cu rezultate experimentale. Modelarea numerică oferă posibilitatea evaluări unor diferite configuraţii ale motorului de cuplu cu unghi limitat.

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem independent de alimentare a vehiculelor electrice care utilizează surse regenerabile de energie

Lucian Nicolae DEMETER, Bogdan-Alexandru ONOSE, Viorel URSU

WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM – FOREN 2016, 12-16 Iunie 2016, Vox Maris Grand Resort, Costinesti, Romania

Lucrarea prezintă un studiu privind performanțele unui sistem autonom de energie bazat pe utilizarea surselor regenerabile de energie, un sistem destinat echipării remorcilor sau a platformelor auto. Sistemul electromecanic a fost dezvoltat de Icpe în cadrul proiectului “SIMOPEL”, un proiect amplu din domeniul mobilității electrice. Icpe prin acest proiect şi-a impus ca obiectiv major să devină producător de sisteme şi componente şi să ofere servicii în domeniul mobilității electrice bazată pe vehiculele propulsate electric. Astfel, Icpe este capabilă să echipeze vehicule terestre sau ambarcaţiuni cu propulsie electrică, să dezvolte sisteme de propulsie pentru vehicule electrice sau module specializate care fac parte din sistemele de propulsie. Icpe poate proiecta infrastructura de alimentare cu energie electrică care poate fi conectată la rețea sau poate utiliza surse regenerabile de energie și poate de asemenea dezvolta module ecologice de transport pentru zone geografice definite cum ar fi rezervații naturale, parcuri, etc, fiecare modul incluzând vehiculul electric, stația de încărcare și sistemul de management al modulului. Uniunea Europeană, pentru a-şi atinge țintele referitoare la GES (nivelul gazelor cu efect de seră) este necesar ca sectorul transporturilor să reducă cu 20% până în anul 2030, comparativ cu anul cu 2008, aceste emisii. În plus, sunt necesare eforturi semnificative pentru atingerea obiectivelor stabilite în „Cartea Albă privind Transporturile”, și anume o reducere cu 50% a numărului vehiculelor alimentate în mod convențional în orașe până în anul 2030, o interdicție totală a acestora până în anul 2050 și o logistică urbană fără emisii de CO2 în marile centre urbane până în 2030. Pentru a atinge aceste obiective, este clar că trebuie să aibă loc o schimbare consistentă înspre zona electromobilităţii. Având în vedere tendințele generale ale cercetării și producţiei în sectorul vehiculelor electrice și preocupările legate de limitarea poluării datorate traficului vehiculelor convenționale, Icpe, prin dezvoltarea acestui proiect, își concentrează eforturile și acțiunile din sfera cercetării, în România dar nu numai, promovând soluții în domeniul electromobilității. Astfel, Icpe se aliniază politicii sale, contribuid la dezvoltarea durabilă din domeniul transporturilor și, în același timp, dezvoltă soluții cu un mare potențial de piață. Sistemul electromecanic propus, având rolul de stație de încărcare, prin costul scăzut în ceea ce priveşte investiția, ușurința instalării, rezolvă multe dintre problemele legate de stațiile de încărcare staționare. Posibilitatea de a monta structura pe o remorcă auto, o platformă sau poziționarea sistemului în zone fixe, cum ar fi zone izolate sau zone afectate de dezastre, precum și modularitatea structurii care permite, în funcție de cerințele de putere, alegerea structurii modulare adecvate, toate acestea sunt avantaje majore și sunt de fapt soluții dezvoltate de Icpe care vin în întâmpinarea unei probleme foarte reală cu care ne confruntăm: dezvoltarea insuficientă a infrastructurii în ceea ce privește stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice.

Mai multe detalii despre lucrare

Studii numerice pentru maşini electrice speciale de tipul motoarelor de cuplu cu unghi limitat (2)

Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA, Boboc CRISTIAN

EEA 2016 | vol. 64 | nr. 3 | art. 2

Această lucrare îşi propune evaluarea mai multor configuraţii ale motorului de cuplu de curent continuu cu unghi limitat, având ca scop obţinerea unei valori ridicate a cuplului electromagnetic şi a unui grad de uniformitate mai mare a caracteristicilor cuplu-unghi pe domeniul de lucru. Pentru analiza câmpului magnetic s-a utilizat metoda elementului finit, care a permis îmbunătăţiri succesive. Acest fapt conduce la satisfacerea cerinţelor de proiectare. Utilizarea modelelor numerice necesită mai puţine prototipuri prin modele experimentale, care au ca rezultat un ciclu de design mai scurt şi costuri reduse de fabricare.

Mai multe detalii despre lucrare

Soluții complete pentru a obține propulsie electrică pentru vehicule ușoare

M.G. NEACȘU, V.S. STANCIU, G.V. RÂȘNOVEANU, S.S. MATEI, C. NICOLESCU

13th WEC Central & Eastern Europe Regional Energy Forum – FOREN-2016

Mai multe detalii despre lucrare

Optimizarea masică a generatoarelor eoliene

Nicolae VASILE, Floarea VASILE, Ramona CHIRESCU, N. FIDEL

Conferinta Nationala de Surse Noi si Regenerabile de Energie Editia a XVI-a, Targoviste, 22-23 Octombrie 2016

Mai multe detalii despre lucrare

Evaluarea performanțelor motorului sincron cu magneți permanenți pentru vehiculele microelectrice

Bogdan VĂRĂTICEANU, Paul MINCIUNESCU, Silviu MATEI

19th International Forum on Advanced Microsystems for Automotive Applications (AMAA 2015)

A 7.5 kW Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motor (PMASynRM) that works with ferrite magnets has been designed for a micro electric vehicle. Finite element analysis is used to evaluate machine performances and to study the demagnetization effect of ferrite PMs. An experimental validation of the PMASynRM characteristics is made. The measured values of the back electromotive force and torque are compared with the numerical predicted values. The PMASynRM electromagnetic losses are investigated in order to increase the motor efficiency.

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea și analiza motorului liniar sincron fără miez

Bogdan Dumitru VĂRĂTICEANU, Paul MINCIUNESCU

Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., 60, 1, p. 17–27, Bucharest, 2015

Mai multe detalii despre lucrare

Nevoia de formare profesională continuă în domeniul producerii de energie electrică din surse regenerabile

Floarea VASILE

Conferința Națională de Surse Noi și Regenerabile de Energie Ediția a XV-a, Târgoviște, 29-30 Octombrie 2015

Mai multe detalii despre lucrare

Actualizarea calificărilor din domeniul electric și îmbunătățirea calității formării profesionale continue prin finanțare POSDRU

Floarea VASILE

Conferinta nationala de constituire a Retelei multiactor New SOLARin cadrul proiectului POSDRU: Noi standarde ocupationale pentru o economie orientata spre o dezvoltare durabila si economisirea resurselor energetice – NEW S.O.L.A.R., Bucuresti, 23-24 noiembrie 2015

Mai multe detalii despre lucrare

Actualizarea calificărilor din domeniul electric și îmbunătățirea calității formării profesionale continue prin finanțare POSDRU

Floarea VASILE

Conferinta nationala de constituire a Retelei multiactor New SOLARin cadrul proiectului POSDRU: Noi standarde ocupationale pentru o economie orientata spre o dezvoltare durabila si economisirea resurselor energetice – NEW S.O.L.A.R., Bucuresti, 23-24 noiembrie 2015

Mai multe detalii despre lucrare

Studii numerice pentru maşini electrice speciale de tipul motoarelor de cuplu cu unghi limitat (4)

Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA, Cristian BOBOC

Simpozionul de maşini electrice SME’15, 2015

În această lucrare ne propunem analizarea şi dezvoltarea de modele numerice cu aplicabilitate în motoarele de cuplu de curent continuu cu unghi limitat, realizarea acestor modele fiind importantă în stabilirea soluţiei constructive a unui motor de cuplu cu unghi limitat de talie 16. Va fi realizat un model experimental iar masurătorile vor fi utilizate pentru validarea modelului numeric. De asemenea, am studiat influenţa soluţiilor constructive ale rotorului asupra caracteristicii cuplu-unghi. Modelarea numerică ne oferă posibilitatea de a evalua diferite configuraţii ale motorului de cuplu cu unghi limitat.

Mai multe detalii despre lucrare

Cabluri electrice speciale: Introducerea în fabricație și analiza preliminară a costurilor

Bica ZORLESCU, Ion BÂRSAN

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 8

Mai multe detalii despre lucrare

Materiale bio-poliuretanice obţinute din resurse regenerabile

Aurora JOGA, Victoria CEARĂ, Bica ZORLESCU

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 7

Lucrările de cercetare au fost orientate spre sinteza în laborator a modelelor experimentale de polioli vegetali pentru obținerea matricei biopolimerice care creează biocompozite cu fibre naturale, caracterizarea lor și modelele de testare obținute. Biocompozitele au fost obținute din poliuretani cu un conținut ridicat de uleiuri vegetale brute și fibre de lignoceluloză modificate. Interesul principal în studierea acestor biocompozite se datorează faptului că fibrele și matricea de polimeri provin din resurse regenerabile.

Mai multe detalii despre lucrare

Proiectarea convertorului matricei directe pentru sisteme moderne de aeronave civile bazate pe conceptul MEA

Mihăiţă Gabriel NEACȘU, Felix MĂRUȚ, Viorel Serban STANCIU, Gabriel RÂȘNOVEANU

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 3

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea numerică a unui vehicul echipat electric

Nicolae MOCIOI, Alexandru BUMBU

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 6

Mai multe detalii despre lucrare

Materiale de contacte electrice obţinute prin tehnologia Spark Plasma Sintering pentru contactoarele cu comutaţie în vid

Violeta TSAKIRIS, Elena ENESCU, Magdalena LUNGU, Mariana LUCACI, Alexandru RADULIAN, Dorinel TĂLPEANU, Gabriela SBÂRCEA, Alina CARAMITU, Virgil MARINESCU, Ion IOANA

9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING, May 7-9, 2015 Bucharest, Romania, DOI: 10.1109/ATEE.2015.7133851, ISSN: 2068-7966

Mai multe detalii despre lucrare

Echipamente moderne de comutaţie cercetate şi dezvoltate la Icpe - Aplicaţii industriale

Alexandru RADULIAN, Nicolae MOCIOI, Ionuț DEACONU

MESAGERUL ENERGETIC, ISSN: 2066 – 4974, ANUL XIV, NR. 159, februarie 2015

În acest articol se prezintă o scurtă istorie a domeniului comutaţiei în vid dezvoltată pe plan naţional, încă din anii 1980, la ICPE. Studiile şi cercetările avansate asupra descărcărilor electrice în vid au fost posibile şi datorită colaborării excepţionale cu Institutul Politehnic Bucureşti – IPB, care prin Prof. dr.doc.ing. Gheorghe HORTOPAN au realizat fundamentul academic şi teoretic necesar susţinerii acestei acţiuni.

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem PV-off-grid de alimentare mobilă pentru aplicaţii la distanţă şi în mediul rural

Lucian Nicolae Demeter, Bogdan-Alexandru Onose, Viorel Ursu

SWIC 2015 – SWIC 2015 – International conference for solar and wind energy, 1 – 3 octombrie 2015 la Icpe Solar Park, în Bucureşti

Lucrarea prezintă un studiu privind performanțele unui sistem fotovoltaic mobil de alimentare cu energie proiectat pentru aplicații care necesită un consum redus de energie. Soluţia propusă poate rezolva cererea de aprovizionare cu energie pentru aplicații din zone izolate, în aplicații din zone rurale și poate reprezenta o soluție pentru o irigare eficientă.

Mai multe detalii despre lucrare

Degradarea fungică a două serii de compozite de uree poliuretanice obţinute prin diferite metode de încorporare a argintului

Ștefan OPREA, Petronela GRĂDINARIU, Aurora JOGA, Bica ZORLESCU, Veronica OPREA, Violeta Otilia POTOLINCĂ

Journal of Elastomers and Plastics

Această cercetare prezintă comportamentul la degradare fungică a două serii de compozite: o serie obținută cu pulbere de argint încorporată în uree poliuretanică bazată pe sulfadiazină (SD) și o altă serie de compozite care încorporează argint prin extensia lanțului poliuretanic cu SD și argint. Acest articol prezintă variațiile structurii chimice caracterizate prin spectroscopia în infraroșu cu transformare Fourier (FTIR) și proprietățile mecanice ale acestor polimeri înainte și după expunerea la fungii. Cu toate că argintul folosit ca agent de dilatare a lanțului asigură o dispersie mai ordonată a acestuia pe segmentul dur al lanțului principal de uree poliuretanică, rezultatele FTIR au arătat câteva modificări pe suprafața acestor filme compozite. Ambele compozite cu argint au prezentat o rezistență mai mare la biodegradarea fungică.

Mai multe detalii despre lucrare

Modele de câmp magnetic pentru un motor de cuplu cu unghi limitat

Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA, Cristian BOBOC

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Secţia Electrotehnică, Energetică şi Electronică, Fasc. 4, Tomul LXI (LXV), pp. 53-60, Editura Politehnium, ISSN: 1223-8139

Lucrarea îşi propune să prezinte şi să analizeze modele de câmp magnetic pentru motoarele de cuplu de curent continuu, prin folosirea unui pachet de programe pentru modelare electromagnetică ce are la bază metoda elementului finit. Astfel, se pot evalua cu precizie ridicată diferite configuraţii pentru o maşină electrică, însă fără a se mai realiza modelul experimental.

Mai multe detalii despre lucrare

Dezvoltarea materialelor de contact electric de tip W-Cu-Ni cu proprietăţi mecanice îmbunătăţite prin procesul Spark Plasma Sintering

Magdalena LUNGU, Violeta TSAKIRIS, Elena ENESCU, Delia PĂTROI, Virgil MARINESCU, Dorinel TĂLPEANU, Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Alexandru RADULIAN

Acta Physica Polonica A, Vol 125 (2014), No. 2, p. 327-330, ISSN: [e]1898-794X ; [p]0587-4246

Mai multe detalii despre lucrare

Efectul structurii segmentului dur asupra proprietăților derivaților de resorcinol pe bază de elastomeri poliuretanici

S. OPREA,  A. JOGA, Bica Zorlescu, V. OPREA

2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE), p. 204 – 209, Publisher : IEEE, DOI:10.1109/ICEPE.2014.6969898, Electronic ISBN: 978-1-4799-5849-8

Două serii de elastomeri poliuretanici s-au obținut din poli (1,4-butilenadipat) diol și 1,6-diizocianatohexan, care apoi s-au extins cu lanțuri cu derivați de resorcinol cum ar fi benzen-1,3-diol, 2,4-dihidroxibenzaldehidă sau 1- (2,4-dihidroxifenil) hexan-1-onă. Acest articol investighează efectele induse în proprietățile elastomerului poliuretanic prin modificarea compoziției segmentului dur prin schimbarea cantității de diizocianat alifatic și prin influența structurii chimice a diluanților de lanț ai derivaților de resorcinol. Diferitele compoziții chimice și prezența diferitelor legături pe structura de extindere a lanțului au influențat coeziunea segmentului dur, ducând la efecte importante asupra proprietăților elastomerului poliuretanic.

Mai multe detalii despre lucrare

Sinteza, proprietățile și comportamentul atunci când sunt supuse la degradarea fungică a elastomerilor poliuretanici pe bază de sulfadiazină pe bază de argint

S. Ștefan OPREA, Petronela GRĂDINARIU, Bica ZORLESCU, Veronica OPREA

Proceedings of International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, Rome (Italy)

Mai multe detalii despre lucrare

Generator termoelectric acționat cu impulsuri

Marin NEDELCU, Marian APOSTOL, Viorel Şerban STANCIU, Ion BÂRSAN

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 1 | art. 5

Mai multe detalii despre lucrare

Lămpile fluorescente compacte: o soluție viabilă chiar și acum

Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Gheorghe GHIUR, Viorel IONESCU

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 1 | art. 11

Mai multe detalii despre lucrare

Fundamentarea conceptului de dezvoltare durabilă

Alexandru Eugeniu STERE, Ionel POPA, Sanda Liana COTESCU

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 2 | art. 16

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem de măsurare asistat de calculator pentru caracterizarea motoarelor de cuplu cu unghi limitat

Mihail-Iulian ANDREI, Mircea MODREANU, Mihai GUȚU, Liviu GHIȚULESCU

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 3 | art. 1

Diversitatea produselor dezvoltate de Icpe ne face să creștem flexibilitatea în cadrul compartimentului de testări electrice. Este solicitat un sistem flexibil pentru măsurarea cuplului în sarcina, pentru diferite stagii ale motorului: model experimental, prototip sau producție de serie. Datorită faptului că metodele indirecte nu consideră anumite efecte speciale, este recomandat pentru a fi folosit un sistem de măsură bazat pe metode directe care folosește traductor de cuplu. Lucrarea prezintă un asemenea sistem de măsură asistat de calculator pentru caracterizarea motoarelor de cuplu cu unghi limitat.

Mai multe detalii despre lucrare

Adoptarea oficială a programului de dezvoltare durabilă

Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 4 | art. 14

Mai multe detalii despre lucrare

Masă robotizată în 2D pentru mașini de prelucrat cu laser

Paul MINCIUNESCU, Florian LAZĂR, Gabriel RÂȘNOVEANU, Bogdan Dumitru VĂRĂTICEANU

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 2 | art. 2

Această lucrare prezintă rezultatele proiectului Eureka în cadrul consorțiului internațional bazat pe CIVAN Advanced Technologies, Technosoft International și ICPE. Scopul proiectului este de a proiecta, dezvolta, realiza și testa o mașină cu sistem laser 2D. Produsul are în componență un laser nou, bazat pe diode mici laser, servo-drive-uri inteligente și o masă 2D robotizată. Mișcarea liniară pe două axe este realizată de motoare liniare fără fier și cu magneți permanenți. Direcțiile de cercetare ale proiectului, componentele, performanțele și aplicațiile mesei robotizate sunt detaliate.

Mai multe detalii despre lucrare

Preliminarii ale dezvoltării durabile

Ionel POPA, Eugeniu Alexandru STERE, Sanda Liana COTESCU

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 1 | art. 14

Mai multe detalii despre lucrare

Un nou motor / generator fără perii pentru vehiculele electrice

Bogdan VĂRĂTICEANU, Paul MINCIUNESCU, Stelian MARINESCU, Virgil RACICOVSCHI

8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucharest, Romania, 2013

Mai multe detalii despre lucrare

Model de dezvoltare a afacerii prin inovare (III), SR 13547:2012 – Partea 1: Managementul inovării

Ionel POPA, Mioriţa UNGUREANU

Revista „Tehnică şi Tehnologie”, 68, nr.2/2013, pag.92-93, ISSN 1453 8423

Mai multe detalii despre lucrare

Este schimbarea un risc? `{`Un eseu despre entropie și riscurile schimbării`}`

Floarea VASILE

EEA 2013 | vol. 61 | nr. 1 | art. 9

Mai multe detalii despre lucrare

Raport de analiză a calității energiei

Cornel JIVAN, Mihai HANEK

EEA 2013 | vol. 61 | nr. 3 | art. 5

Mai multe detalii despre lucrare

Audit energetic pentru o sală de pictură

Mihai HANEK, Cornel JIVAN

EEA 2013 | vol. 61 | nr. 3 | art. 9

Mai multe detalii despre lucrare

Materiale compozite de tip W-Cu pentru contactele electrice utilizate în construcția contactoarele cu comutație în vid

Violeta TSAKIRIS, Magdalena LUNGU, Elena ENESCU, Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Alexandru RADULIAN, Viorel BRAIC

Journal of Optoelectronics and Advanced Materials,Vol. 15, No. 9 – 10, September – October 2013, p. 1090 – 1094

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea unui dispozitiv electromagnetic cu magneţi permanenţi folosind metoda elementului finit

Alexandru RADULIAN

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 1 | art. 10

Mai multe detalii despre lucrare

Conectarea instalațiilor fotovoltaice la rețeaua publică

Paul PENCIOIU, Nicolae GOLOVANOV

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 2 | art. 8

Mai multe detalii despre lucrare

Utilizarea eficientă a sistemelor de iluminat cu lămpi fluorescente compacte

Nicolae GOLOVANOV, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Aurelia IONESCU, Eleonora ȚIPU, Florin STOICA

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 2 | art. 17

Mai multe detalii despre lucrare

Fundamentare tehnică și economică a dezvoltării pieței de vehicule electrice

Nicolae VASILE, Floarea VASILE

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 4 | art. 8

Mai multe detalii despre lucrare

Modelul conceptual de propulsie hibrid pentru ambarcațiunile de agrement - Eco-Boat

Viorel STANCIU, Mihaela CHEFNEUX, Paula ANGHELIȚĂ, Bogdan VĂRĂTICEANU

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 4 | art. 11

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem eficient de iluminare cu circuite electrice CFL bazate pe circuite integrate IRS2168D

Nicolae GOLOVANOV, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Radu PORUMB, Elena ȚIPU

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 4 | art. 14

Mai multe detalii despre lucrare

Analiza topologiilor convertoarelor electronice cu putere multi-fază pentru aplicațiile aeronautice

R. BOJOI, M. NEACȘU, A. TENCONI

International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (Speedam), June 2012

Mai multe detalii despre lucrare

Lămpi tubulare cu module cu LED-uri pentru iluminat interior

Constantin IVANOVICI, Eleonora ȚIPU, Florin IONESCU, Ionel POPA, Viorel IONESCU,  Lorant KOTELES

EEA 2011 | vol. 59 | nr. 1 | art. 8

Mai multe detalii despre lucrare

Solar Photovoltaic: Sistem de conversie a celulelor de combustie pentru generarea de electricitate

Sandor BARTHA, Dan Ilie TEODOREANU, Maria TEODOREANU, István FARKAS

EEA 2011 | vol. 59 | nr. 2 | art. 11

Mai multe detalii despre lucrare

Utilizarea lămpilor fluorescente compacte pentru iluminat

Constantin IVANOVICI, Nicolae GOLOVANOV, Aurelia IONESCU, Ionel POPA, Cristian LUNGANU

EEA 2011 | vol. 59 | nr. 3 | art. 9

Mai multe detalii despre lucrare

Conceptul de sistem de propulsie pentru ambarcațiunile de agrement - Eco-Boat: eficiență din punct de vedere energetic

Mihaela CHEFNEUX, Viorel STANCIU, Paula ANGHELIȚĂ

Proc. of European Electric Vehicle Congress – EEVC 2011 – 26-28 October 2011, Belgium

Mai multe detalii despre lucrare

Tehnica FEM-BEM pentru rezolvarea câmpului magnetic în mașinile electrice

Paul  MINCIUNESCU, Stelian MARINESCU, Ioana HĂNȚILĂ, Oana M. DROSU

Revue roumaine des sciences techniques Série Électrotechnique et Énergétique, 2011, issue 2

Mai multe detalii despre lucrare

Soluţii privind modernizarea iluminatului public al oraşului Târgu-Jiu

Dumitru PORUMB, Constantin IVANOVICI, Radu PORUMB, Ionel POPA, Nicolae GOLOVANOV

EEA 2011 | vol. 59 | nr. 3 | art. 6

Mai multe detalii despre lucrare

Analiza influenţei factorului de putere redus, a compatibilităţii electromagnetice şi a puterii absorbite a LFC asupra pierderilor în reţeaua electrică de alimentare

Constantin IVANOVICI, Nicolae GOLOVANOV, Aurelia IONESCU, IonelPOPA, Eleonora ȚIPU, Cristian LUNGANU, Florin STOICA

Revista “Tehnica Instalaţiilor”, XI, 7(92)/2011, pag.18-21, ISSN 1582-6244

Mai multe detalii despre lucrare

Proiectarea ecologică a LFC-urilor şi protecţia mediului

Constantin IVANOVICI, Nicolae GOLOVANOV, Aurelia IONESCU, Viorel IONESCU, Ionel POPA, Eleonora ȚIPU

Simpozion „Impactul acquis-ului comunitar de mediu asupra tehnologiilor şi echipamentelor” – ACQUISTEM 2011, ICPE-Agigea, pag.21, ISBN 978-606-507-0608, editura ELECTRA, 28 – 29 iulie

Mai multe detalii despre lucrare

Economisirea energiei electrice în iluminatul interior prin utilizarea LED-urilor

Florin IONESCU, Constantin IVANOVICI, Mioara MAZILU, Ionel POPA, Mihai CHERSIN, Ioan DRANGA, Daniel Emilian DOBRESCU

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 1 | art. 5

Mai multe detalii despre lucrare

D & D Black® (brevetată și produsă în România) vs țesăturile multifilamente din nylon

Daniel COCHIOR, Silviu CONSTANTINOIU, Dumitru PEȚA, Paul PENCIOIU, Dan Cusătură-CRĂCIUN, Dan Gabriel COSTEA

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 1 | art. 10

Mai multe detalii despre lucrare

Tendințe și probleme în elaborarea și fabricarea echipamentelor de iluminat

Constantin IVANOVICI, Viorel IONESCU, Eleonora ȚIPU, Ionel POPA

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 2 | art. 7

Mai multe detalii despre lucrare

Icpe - promotor al sistemelor de propulsie pentru vehicule electrice și hibride, în România

Virgil RACICOVSCHI, Mihaela CHEFNEUX

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 3 | art. 2

Mai multe detalii despre lucrare

Vehicul electric cu două roți

Mihaela SCORȚESCU, Relu BALABAN, Loren TROCAN, Gabriel RÂȘNOVEANU, Mihaela CHEFNEUX

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 3 | art. 13

Mai multe detalii despre lucrare

Instrument de gestionare a riscurilor pentru sistemele integrate de management

Liliana PUȘCAȘ, Adriana Mihaela IONESCU, Bica ZORLESCU

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 4 | art. 14

Mai multe detalii despre lucrare

Sisteme de stocare a energiei pentru clădiri echipate cu fotovoltaice

Paula ANGHELIȚĂ, Mihaela CHEFNEUX, Relu BALABAN, Loren TROCAN

Proc. of the 3rd IEEE International Symposium on Electrical and Electronics Engineering – ISEEE 2010, 16-18 September 2010

Mai multe detalii despre lucrare

Analiza câmpului magnetic al mașinii electrice folosind o tehnică 2EM FEM BEM iterativă

Paul MINCIUNESCU, Ioana HĂNȚILĂ, Stelian MARINESCU

14th International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering, Graz, Austria, 19- 22 September 2010

Mai multe detalii despre lucrare

Utilizarea motoarelor liniare pentru deplasări de înaltă precizie

Paul MINCIUNESCU, Caius GĂMULESCU, Iulian VASILE, Anton-Mugurel SPIRESCU

The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 6 2010 (20), No. 38

Mai multe detalii despre lucrare

Evoluții ale ingineriei electrice românești și antreprenoriatului specific

Nicolae VASILE, Floarea VASILE

Colocviul: Incurajarea antreprenoriatului pentru inițierea de afaceri în domeniul inginerie electrică, București, 2010

Mai multe detalii despre lucrare

Eficienţa energetică în domeniul iluminatului electric

Paul PENCIOU, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Radu PORUMB, Nicolae GOLOVANOV, Gheorghe GHIUR, Stelian MATEI

A 45-a Conferinţă Naţională de Instalaţii Electrice şi Automatizări SIEAR 2010, secţiunea „Creşterea performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente”, 13 – 15 octombrie 2010, Sinaia

Mai multe detalii despre lucrare

Lămpile cu halogenuri metalice şi balasturi electronice utilizate pentru iluminatul public

Gheorghe GHIUR, Radu PORUMB, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Daniel Emilian DOBRESCU, Ion VĂCĂRESCU

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 2 | art. 9

Mai multe detalii despre lucrare

Utilizarea lămpilor fluorescente compacte pentru iluminatul eficient

Anton RĂDULESCU, Constantin DINULESCU, Ion VĂCĂRESCU, Gheorghe GHIUR, Nicolae GOLOVANOV, Laurenţiu LIPAN, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA,  Dragoş ROSMETENIUC, Sidonia CRĂCIUN

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 1 | art. 11

Exigenţele actuale privind limitarea poluării mediului ambiant au determinat ample studii teoretice şi experimentale privind creşterea eficienţei în utilizarea energiei electrice. Creşterea eficienţei sistemelor de iluminat electric, cu reducerea consumului de energie electrică, are ca efecte atât reducerea corespunzătoare a producţiei de CO2 în centralele electrice, cât şi reducerea facturii de energie electrică a utilizatorilor. De asemenea, utilizarea eficientă a energiei electrice în iluminatul artificial, prin larga extindere a acestui receptor de energie electrică, poate avea un impact deosebit în conştientizarea utilizatorilor privind necesitatea şi posibilitatea reducerii consumurilor de energie electrică, fără a reduce nivelul de confort. În cadrul lucrării, sunt analizate principalele aspecte legate de utilizarea lămpilor fluorescente compacte, ca soluţie de creştere a eficienţei în utilizarea energiei electrice. Sunt subliniate şi tendinţele actuale privind dezvoltarea şi utilizarea acestui tip de lămpi.

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea procesului de comutaţie în întreruptoare de mare putere şi j.t.

Smaranda NIȚU, Constantin NIȚU, Paula ANGHELIȚĂ

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 2 | art. 1

Modelarea arcului electric permite optimizarea constructivă a întreruptoarelor existente sau predicţia comportamentului altor întreruptoare asemănătoare cu cele pentru care a fost conceput modelul. Lucrarea prezintă o metodă a fenomenelor de comutaţie în întreruptorul cu vid de joasă tensiune de c.a. care va permite o mai bună studiere a comportamentului aparatului în diferite condiţii de exploatare. Modelul se bazează pe o investigare experimentală foarte atentă a proceselor de comutaţie care au loc la întreruperea curenţilor înalţi. Pe baza rezultatelor investigaţiilor experimentale, prelucrate statistic se pot calcula parametrii modelului cu arc electric, din ecuaţia Mayr. În final sunt calculate tensiunea de arc, curentul de post arc şi tensiunea tranzitorie de restabilire care reprezintă sarcinile întreruptorului în procesul de comutaţie. Rezultatele obţinute sunt validate prin comparaţie cu cele experimentale

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem ecologic de iluminat exterior, autonom energetic

Dan TEPDOREANU, Ioan DRÂNGĂ, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Lorant Arpad KOTELEȘ, Nicolae GOLOVANOV, Mihai CHERSIN,  Daniel Emilian DOBRESCU, Sidonia CRĂCIUN, Iulian TURCU

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 2 | art. 6

Iluminatul cu LED-uri este încă în faza incipientă a dezvoltării sale tehnologice, lucrările de cercetare în acest domeniu având drept scop îmbunătăţirea randamentului luminos, precum şi disiparea căldurii produse de acestea.Una din soluţiile care ar putea duce la performanţe în iluminatul public ar fi înlocuirea lămpilor cu vapori de Na de 70W, respectiv 150W, cu soclu E40, din corpurile de iluminat public, cu module de 28 de LED-uri ce consumă cu sistemul electronic cca 33W, realizându-se astfel o importantă economie deoarece nu se mai folosesc balastul, igniterul, condensatorul şi siguranţa în cadrul sistemului de iluminat.

Mai multe detalii despre lucrare

Reducerea costurilor de operare în sistemele de iluminat public prin modernizarea sistemului actual

Nicolae GOLOVANOV, Radu PORUMB, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Dragoş ROSMETENIUC, Mihai CHERSIN,  Mircea PARASCHIVA, Sidonia CRĂCIUN,  Iulian TURCU

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 2 | art. 11

Aspectele legate de realizarea unui mediu luminos confortabil nu trebuie despărţite de aspectele economice şi, mai ales, de costurile privind energia electrică consumată. În acest sens, iluminatul electric reprezintă unul dintre consumatorii de energie electrică la care aspectele luminotehnice, energetice, economice şi estetice trebuie analizate împreună. Deşi costul energiei electrice consumate este important, reducerea nivelului de iluminare sau reducerea nivelului de calitate în scopul reducerii consumului total de energie electrică determină costuri mult mai importante, ca urmare a cheltuielilor indirecte.

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem de alimentare pentru tuburi luminoase de 1-10 kV cu descărcare în gaze

Yann Alexander CARACOTA, Mioara MAZILU, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Mihai CHERSIN, Nicolae BOTEZATU, Mircea PARASCHIVA, Sidonia CRĂCIUN, Ion VĂCĂRESCU

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 3 | art. 12

În ciuda utilizării de peste 50 de ani, tuburile spectrale cu descărcare în gaze, în general folosite pentru reclamele luminoase, nu sunt încă folosite în iluminatul interior la noi în ţară. Această lucrare propune folosirea acestui sistem în iluminatul interior al clădirilor de locuit sau al clădirilor cultural-administrative şi un model experimental de sistem, alimentat de un transformator la 3400 V, cu tuburi luminoase cu descărcare în gaze, sub forma unui corp de iluminat care să înlocuiască actualele corpuri de iluminat echipate cu lămpi fluorescente tubulare de 18, 20, 36 sau 40 W.

Mai multe detalii despre lucrare

Lămpi cu halogenuri metalice. Model matematic pentru dimensionarea unei surse de alimentare

Nicolae GOLOVANOV, Radu PORUMB, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Gheorghe GHIUR, Yann Alexander CARACOTA, Mioara MAXILU, Dragoş ROSMETENIUC

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 4 | art. 6

Lămpile cu halogenuri metalice sunt utilizate în seical pentru iluminatul stradal având în vedere caracteristicile supeioare ale culorii şi valorile mari ale eficienţei energetice. Modelul matematic prezentat asigură, pe baze ştiinţifice, stabilirea parametrilor electrici a sursei de alimentare a lămpilor cu alogenuri metalice.

Mai multe detalii despre lucrare

Soluții ecologice pentru aparatajul de comutație

Smaranda NIȚU, Dan PAVELESCU, Paula ANGHELIȚĂ, Magdalena LUNGU, Ștefania GAVRILIU

Proc. of the IEEE Conference EUROCON 2009, 18-23 May 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Propulsor marin cu motor electric încorporat

Paul MINCIUNESCU, Stelian MARINESCU

Simpozionul de maşini electrice SME’09, 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Sisteme de acționare directă pentru aplicații industriale

Paul MINCIUNESCU, Mihaela SCORȚESCU, Stelian MARINESCU, Radu CÂRNARU, Corina MINCIUNESCU, Corneliu GORNIC

Simpozionul de maşini electrice SME’09, Octombrie 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Elemente de bază pentru elaborarea planului de acțiune pentru schimbările climatice

Adriana BORȘ, Mihai LESNIC, Aurelia MEGHEA, Ionel POPA

International Symposium „The Environment and Industry” – SIMI 2009, INCD-ECOIND, Proceedings Symposium, pag.92-104, ISBN 978-606-507-039-4, editura ELECTRA, 28 – 30 octombrie 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Studiu privind modelarea privind prognza poluării atmosferice urbane

Irina MEGHEA, Mihaela MIHAI, Ionel POPA, Margarita Emilia GANATSIOU

International Symposium „The Environment and Industry” – SIMI 2009, INCD-ECOIND, Proceedings Symposium, pag.31-43, ISBN 978-606-507-039-4, editura ELECTRA, 28 – 30 octombrie 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Parteneriatul româno-portughez industrie-academie pentru implementarea sistemelor de management al cunoașterii - Instrumente esențiale pentru creșterea competitivității economice a IMM-urilor

Rodica Elena CECLAN, Mihai CECLAN, Aurelia MEGHEA, Diamantino LOPES, Paulo BAPTISTA, Patricia TERCEIRO, Ionel POPA

International Symposium „The Environment and Industry” – SIMI 2009, INCD-ECOIND, Proceedings Symposium, pag.7-16, ISBN 978-606-507-039-4, editura ELECTRA, 28 – 30 octombrie 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Lacuri ecologice utilizate pentru impregnarea motoarelor electrice Clasa termică H

Ionel POPA, Dan BIDULESCU, Rodica CECLAN, Patricia TERCEIRO, Aurelia MEGHEA

16th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, September 9 – 12, 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Corpuri de iluminat public ce utilizează tehnologiile LED-urilor – cele mai economice şi ecologice soluţii de iluminat

Virgil RACICOVSCHI, Ion PĂUNA, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Iulian TURCU, Sidonia CRĂCIUN

Simpozionul „Impactul ACQUIS-ului comunitar de mediu asupra tehnologiilor şi echipamentelor”, ediţia a 6-a, 26-28 august 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Iluminatul interior al clădirilor cu tuburi cu descărcare în gaze

Yan Alexandre CARACOTA, MioaraMAZILU, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Mihai CHERSIN, Valentin DÂMBOIU, Nicolae BOTEZATU, Sidonia CRĂCIUN

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 1 | art. 9

Mai multe detalii despre lucrare

Vehiculul electric cu două roţi - soluţie pentru implementarea unui transport ecologic

Mihaela SCORȚESCU

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 1 | art. 6

Lucrarea se referă la abordarea unor cercetări ce vor avea ca finalitate introducerea în fabricaţie la ICPE-SA, Centrul Servomotoare, a unui vehicul electric cu două roţi (scuter electric), al cărui sistem de propulsie este cu motor sincron cu magneţi permanenţi din pământuri rare.

Mai multe detalii despre lucrare

Compatibilitatea materialelor electroizolante în sisteme de izolaţie

Elena ROTAR, Aurora JOGA, Liliana PUȘCAȘ

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 3 | art. 10

Articolul prezintă un procedeu original utilizat pentru selectarea materialelor componente ale unui sistem de izolaţie. Rezultatele obţinute ca urmare a aplicării testului de compatibilitate pentru materialele electroizolante sunt prezentate în paralel cu rezultatele obţinute în cazul testării sistemelor de izolaţie complete, în conformitate cu metodologia standardizată.

Mai multe detalii despre lucrare

Sisteme integrate inteligente de iluminat interior care utilizează diode luminiscente de putere

Lorant Arpad KOTELEȘ, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Viorel MARINESCU, Florin IONESCU, Ioan DRINGA

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 3 | art. 11

Sistemul de iluminat interior artificial general reprezintă unul dintre factorii importanţi care determină dezvoltarea societăţii, eficienţa muncii şi nivelul de sănătate al oamenilor, prin condiţiile asigurate pe durata lipsei luminii naturale. O preocupare constantă pe plan internaţional este creşterea performanţelor surselor de lumină artificială, care necesită atât studii pentru îmbunătăţirea parametrilor surselor actuale, cât şi studii privind noi soluţii pentru producerea luminii artificiale. Soluţia propusă se referă la utilizarea modulelor de LED-uri în iluminatul interior al clădirilor, care va creşte durata de viaţă a sursei de lumină de la 12.000 la 100.000 ore de funcţionare.

Mai multe detalii despre lucrare

Surse performante cu reglare adaptativă a fluxului luminos pentru tuburile cu descărcare în gaze la înaltă tensiune

Gheorghe GHIUR, Constantin IVANOVICI, Yann Alexandre CARACOTA, Mioara MAZILU, Ionel POPA, Doru PATULEA, Nicolae GOLOVANOV

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 4 | art. 10

Iluminatul interior al clădirilor are un aport deosebit la asigurarea condiţiilor optime de muncă, un efect psihologic important, poate asigura o eficienţă mai ridicată în muncă, un grad mai coborât de oboseală, cu efecte benefice asupra nivelului de sănătate. Pe baza cunoaşterii preocupărilor pe plan internaţional, a dezvoltării de noi surse de lumină şi a surselor de alimentare, a tendinţelor în domeniu şi a capabilităţii ştiinţifice a colectivului propriu de cercetare, s-a ajuns la concluzia ca abordarea şi realizarea surselor electronice de înaltă tensiune pentru lămpile cu descărcare în gaze rarefiate este necesară, utilă şi posibilă, cu utilizare la implementarea sistemelor moderne de iluminat electric.

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem ecologic de iluminat exterior autonom energetic

Constantin IVANOVICI, Ioan DRANGA, Ionel POPA, Lorant Arpad KOTELEȘ, Mioara MAZILU, Nicolae GOLOVANOV

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 4 | art. 13

Iluminatul public al străzilor are rolul de a asigura orientarea şi circulaţia în siguranţă, pe timp de noapte, a vehiculelor şi pietonilor, dar şi un mediu ambiant corespunzător în orele făra lumină naturală. Una dintre soluţiile care ar putea să deschidă noi direcţii de dezvoltare în domeniul iluminatului public este utilizarea diodelor luminiscente – LED, pentru producerea luminii artificiale, aceasta soluţie ducând la asigurarea unei importante economii de energie electrică. Alimentarea corpurilor de iluminat public se face cu o sursă autonomă de energie solară (SAS).

Mai multe detalii despre lucrare

Diagnoza și materiale în ingineria electrică

Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ, Smaranda NIȚU

International Conference on Materials and Electrical Engineering, 16-19 June 2008

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea fizică și simularea numerică a arcului de vid de mare putere, sub influența câmpului magnetic transversal

Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ, Smaranda NIȚU

Proc. of the Conference “Cercetarea de excelenţă – premiză favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare”, 27-29 July 2008

Mai multe detalii despre lucrare

Motoare fără perii cu densitate mare

Paul MINCIUNESCU, Stelian MARINESCU, Corina MINCIUNESCU

Second International Symposium on Electrical and Electronics Engineering – ISEEE- 2008, Galati, Romania

Mai multe detalii despre lucrare

Aderarea Romaniei la ERA, intre eforturi si rezultate

Nicolae VASILE, Floarea VASILE

Masa Rorunda, de finalizare a proiectului 2 CEEX-06-8-66/2006, Icpe SA, București, 4 sept. 2008

Mai multe detalii despre lucrare

Sisteme eficiente de iluminat public cu lămpi cu halogenuri metalice

Gheorghe GHIUR, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Nicolae GOLOVANOV, Vasile HORGA

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 1 | art. 19

Mai multe detalii despre lucrare

Lac ecologic electroizolant cu rezistență termică ridicată

Ionel POPA, George Dan BIDULESCU, Silvia Paula MARIA

International Conference on Ecological Materials and Technologies, ECOMAT 2008, September 25-26, 2008

Mai multe detalii despre lucrare

Calitatea concepţiei servomotoarelor electrice

Floarea VASILE , Mircea COVRIG

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 1 | art. 7

Servomotoarele electrice reprezintă componente electrice principale în acţionările de comandă pentru maşini-unelte, roboţi industriali, alte echipamente speciale. Ele sunt caracterizate de anumite condiţii tehnice de funcţionare, uneori greu de îndeplinit cum sunt: masă-limită, volum-limită, nivelul de tensiune, curent-limită. Nivelul parametrilor tehnici proiectaţi pentru servomotorul electric poate fi atins numai printr-o execuţie de o acurateţe tehnică a componentelor acestora. Se pot considera indicatori de calitate ai concepţiei servomotoarelor electrice următoarele rapoarte: – J/Mn [momentul de inerţie/cuplul nominal], – m/Mn [masa/cuplul nominal], – Mmax/Mn [cuplul maxim/cuplul nominal], – nmax/mn [turaţia maxim/turaţia nominal]

Mai multe detalii despre lucrare

Evoluţii structurale ale cercetării româneşti în relaţie cu tendinţele economice de integrare a ţării noastre în spaţiul european

Floarea VASILE, Nicolae VASILE

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 2 | art. 5

Conceptul ERA: “Aria Europeană de Cercetare” este definit ca o bază reală în care obiectivele sunt reafirmate: diseminarea cunoaşterii, dezvoltarea competitivităţii globale şi industriale şi un răspuns la cerinţele de cercetare ce decurg din politica Uniunii Europene ca un întreg. Echipa ICPE îşi propune dezvoltarea instituţională şi intensificarea schimbului de informaţii cu privire la sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, inovare, ca şi realizarea unui set de indicatori ştiinţifici care să poată fi folosit în activitatea de evaluare şi atestare a unităţilor şi instituţiilor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltate, inovare. – obţinerea unui set de indicatori ştiinţifici, necesari pentru evaluarea şi atestarea instituţiilor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare; – crearea unei baze de date cu informaţii complexe privind resursele umane si infrastructura de CDI din România.

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea motoarelor de cuplu cu metoda elementului finit (FEM) pentru acționări directe

Paul MINCIUNESCU, Radu CÂRNARU

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 5

Lucrarea prezintă două motoare de cuplu ridicat pentru acţionare directă cu un număr de poli magnetici mai mare decât numărul de crestături. Se prezintă procesul de proiectare. Prin metoda elementului finit s-au calculat ripla de cuplu, cuplul de agăţare, tensiunea contraelectromotoare şi distribuţia câmpului termic. Este studiat efectul toleranţelor şi al neuniformităţilor.

Mai multe detalii despre lucrare

Modele matematice şi soluţii pentru proiectarea integrată a motoarelor în vederea asigurării unei utilizări raţionale a resurselor naturale şi artificiale

Nicolae VASILE, Mihaela CHEFNEUX, Leonard MELCESCU, Mircea RĂDULESCU, Alecsandru SIMION, Ion VONCILĂ

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 10

Obiectivul proiectului urmăreşte managementul durabil al resurselor, prin realizarea unor modele matematice ce permit o nouă abordare a proiectării maşinilor electrice, prin găsirea soluţiilor optime din punct de vedere al mediului. Scopul este de a elabora un algoritm şi un îndrumar de proiectare care să identifice soluţiile pentru obţinerea unor criterii optime atât din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, cât şi al protecţiei mediului.

Mai multe detalii despre lucrare

Evaluarea structurii cercetării din România în relatie cu tendinţele din spaţiul european al cercetării - ERA

Floarea VASILE, Nicolae VASILE

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 13

Conceptul ERA – Aria de Cercetare Europeană este înţeleasă ca o bază reală, cu obiective reafirmate de răspândire a cunoştinţelor şi de dezvoltare a competitivităţii industriale globale, ca răspuns la cerinţele cercetării dezvoltate din politicile U.E. Echipa ICPE abordează dezvoltarea instituţională şi creşterea schimbului de informaţii cu privire la sistemul naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (C.D.I.) ca şi crearea unei serii de indicatori ştiinţifici utili pentru evaluarea şi cuantificarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare inovare: pentru a stabili o serie de indicatori ştiinţifici, necesari evaluării şi certificării instituţiei definite prin activităţi de C.D.I.; pentru a crea o bază de date cu informaţii complexe privind resursele umane şi infrastructura de C.D.I.

Mai multe detalii despre lucrare

Eco-materiale polimerice ignifugate

Lidia AVĂDANEI, Sanda COTESCU, Cornel PREDUȚ, Magda BUNEA, Aurelia IONESCU,Marius JITIAN, Rodica ION, Horia IOVU, Petru NOTHINGER, Mihail CONSTANTINESCU

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 15

Lucrarea abordează obţinerea unor materiale compozite ignifugate fără halogeni, pe bază de polipropilenă şi poliamidă 6. Profilul performanţelor solicitate pentru ignifuganţii moderni a fost semnificativ modificat în ultimii ani. În afară de rolul lor efectiv în procesul de ardere, consideraţiile de mediu joacă un rol foarte important în toate fazele ciclului de viaţă al produsului – de la producţie, procesare, utilizare şi reciclarea postutilizare. De aceea, au fost luate iniţiative atât de către producători, cât si de către utilizatori. În funcţie de natura sa, ignifugantul (FR) poate acţiona chimic şi/sau fizic (ignifuganţi reactivi sau aditivi) în fază solidă, lichidă sau gazoasă. Ei interferează cu arderea în timpul unei etape particulare a acestui proces, de exemplu în timpul încălzirii, descompunerii, aprinderii sau propagării flăcării.

Mai multe detalii despre lucrare

Studiul deplasării arcului electric și diagnoza plasmei în cazul întreruptoarelor cu contacte generatoare de câmp magnetic transversal TMF

Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Gabriela PAVELESCU, Florin GHERENDI, Smaranda NIȚU, Viorel BRAIC, Paula ANGHELIȚĂ

IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 35, issue 4, part. 2, August 2007

Mai multe detalii despre lucrare

Diagnoză optică și spectroscopică a arcului electric de mare putere în vid

Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Smaranda NIȚU, Paula ANGHELIȚĂ

Proceeding of the XIV Conference on Plasma physics and Applications, 14-18 September 2007

Mai multe detalii despre lucrare

Calitatea concepției servomotoarelor electrice (2)

Floarea VASILE, Mircea COVRIG

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 1 | art. 7

Mai multe detalii despre lucrare

Evaluarea structurii cercetării din România în relație cu tendințele din spațiul european al cercetării - ERA

Floarea VASILE, Nicolae VASILE

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 13

Mai multe detalii despre lucrare

Integrarea României în ERA o oportunitate de cooperare între știință și industrie

Nicolae VASILE, Floarea VASILE

CCIB 20 iunie 2007; ”REFORM-regional Economic RTD Policy through Foresight & Mentoring”, etapa din Romania: Bucuresti, CCIB, 18-20.06.2007

Mai multe detalii despre lucrare

Derivaţi 2-imidazolinici 1,2 disubstituiţi. Studiu tehnologic

Angela LUPU, Ionel POPA, Constantin DRĂGHICI, Maria Gabriela ALEXANDRU

Revista de Chimie 58 (7)/2007, pag.636-639, ISSN 0034-7752

Mai multe detalii despre lucrare

Studiul mişcării arcului şi diagnoza plasmei, în cazul camerelor de stingere în vid echipate cu contacte TMF

Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Gabriela PAVELESCU, Florin GHERENDI, Smaranda NIȚU, Viorel BRAIC, Paula ANGHELIȚĂ, Paula LUNGU

Proc. of the Conference “Cercetarea de excelenţă – premiză favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare”, 22-24 October 2006

Mai multe detalii despre lucrare

Interacțiunea câmpului magnetic și a arcului electric în cazul întreruptoarelor de joasă tensiune cu comutație în vid

Smaranda NIȚU, Dan PAVELESCU, Constantin NIȚU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ

VIth International Conference of Scientific Computing in Electrical Engineering SCEE 2006, 17-22 Septembrie 2006, Sinaia

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea procesului de comutație în întreruptoare de mare putere și joasă tensiune

Smaranda NIȚU, Constantin NIȚU, Paula ANGHELIȚĂ

VIth International Conference of Scientific Computing in Electrical Engineering SCEE EEA vol 53, 2005

Mai multe detalii despre lucrare

Influența câmpului magnetic transversal (TMF) asupra arcului electric dezvoltat în întreruptoarele cu comutație în vid

Gabriela PAVELESCU, Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ, Paula LUNGU, Florin GHERENDI, Viorel BRAIC

Simpozionul ştiinţific „55 de ani de activitate al grupului ICPE în dezvoltarea sectorului electrotehnic“, 20-21 Septembrie 2005, Bucureşti, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Investigarea plasmei arcului electric rotativ generată într-un întreruptor cu comutație în vid

Dan PAVELESCU, Gabriela PAVELESCU, Florin GHERENDI, Constantin NIȚU, Gheorghe DUMITRESCU, Smaranda NIȚU, Paula ANGHELIȚĂ

IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 33, issue 5, pag. 1504-1510

Mai multe detalii despre lucrare

Model de arc electric pentru întreruptoarele de mare putere

Smaranda NIȚU, Constantin NIȚU, Paula ANGHELIȚĂ

The International Conference on “Computer as a Tool”, EUROCON 2005, vol. 2, pag. 1442-1445

Mai multe detalii despre lucrare

Derivaţi 2-imidazolinici 1,2 disubstituiţi. Relaţie structură - proprietăţi de utilizare

Ionel POPA, Angela LUPU, Victor PĂRĂUȘANU

Revista de Chimie, 2005

Mai multe detalii despre lucrare

Diagnoza optică a arcului de vid folosind sistemul CCD-spectrograf intensificat rapid

G. PAVELESCU, S. GUILLOT, M. BRAIC, D. HONG, D. PAVELESCU, D. FLEURIER, V. BRAIC, F. GHERENDI, G. DUMITRESCU, P. ANGHELIȚĂ, J. M. BAUCHIRE

Proceeding of the International Society for Optical Engineering – SPIE 2004, vol 5581, pag.767-774

Mai multe detalii despre lucrare

Investigații optice ale plasmei de arc electric rotativ la descărcările în vid

G. PAVELESCU, M. BRAIC, F. GHERENDI, V. BRAIC, D. PAVELESCU, M. BĂLĂCEANU, G. DUMITRESCU, P. ANGHELIȚĂ

Proceedings of the XVth Int. Conf. on Gas Discharges and their Applications – GD2004, Septembrie 2004, Toulouse, FRANŢA

Mai multe detalii despre lucrare

Studiul arcului în vid de mare putere și aplicațiile tehnologice

D. PAVELESCU, V. BRAIC, F. GHERENDI, M. BRAIC, C. NIȚU, M. BĂLĂCEANU, G. DUMITRESCU, G. PAVELESCU, S. NIȚU, P. ANGHELIȚĂ

Proceedings of the XVth Int. Conf. on Gas Discharges and their Applications – GD2004, IV-th. International Symposyum on Advanced Topics in Electrical Engineering – ATEE 2004, 25-26 Noiembrie 2004, Bucharest, pag. 171-178, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Oportunitatea şi evaluarea soluţiei tehnice privind valorificarea iodului din apele asociate zăcămintelor de petrol

Mircea ȚAPU, Ionel POPA

ICPE, vol. I, noiembrie 2004, Bucureşti

Mai multe detalii despre lucrare

Managementul urban privind implementarea directivelor europene din domeniul gestiunii deşeurilor şi ambalajelor

Nicolae VASILE, Paul PENCIOIU, Sanda COTESCU, Ionel POPA, Carmen POPESCU

Simpozion “Impactul ACQUIS-lui comunitar privind mediul asupra tehnologiilor şi echipamentelor”, 19-20 august 2004, Agigea

Mai multe detalii despre lucrare

Curentul post-arc în întreruptorul în vid de joasă tensiune: Măsurători și particularități fizice

Dan PAVELESCU, Smaranda NIȚU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ

IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 31, issue 5, pag. 869-876, 2003

Mai multe detalii despre lucrare

Spectroscopia emisiilor optice ale plasmei arcului de vid generată în întreruptoarele de joasă tensiune

Gabriela PAVELESCU, Dunpin HONG, Viorel BRAIC, Dan PAVELESCU, Claude FLEURIER, Mariana BRAIC, Florin GHERENDI, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ, Mihai BĂLĂCEANU

4  XII-th International Conference on Plasma Physics Applications – CPPA 2003, 1-3 Septembrie 2003, Iasi, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Diagnoza optică a arcului electric în vid utilizând sistemul spectrograf CCD cu intensificare rapidă

Gabriela PAVELESCU, S. GUILLOT, Mariana BRAIC, Dunpin HONG, Dan PAVELESCU, Claude FLEURIER, Viorel BRAIC, Florin GHERENDI, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ

VII-th International Conference on Optics – ROMOPTO 2003, 8 – 11 Septembrie 2003, Constanta, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Analiza tensiunii arcului pentru estimarea nivelului de vid în întreruptoarele cu comutație în vid

Paula ANGHELIȚĂ, R. W. P. KERKENAAR, W. F. H. MERCK

Proc. of. International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum ISDEIV 2002, pag. 443-446, 2002

Mai multe detalii despre lucrare

Curentul post-arc în întreruptoarele de joasă tensiune cu comutație în vid: măsurători și particularități fizice

Dan PAVELESCU, Smaranda NIȚU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ

Proc. of. International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum ISDEIV 2002, pag. 67-70, 2004

Mai multe detalii despre lucrare

Unele aspecte privind ameliorarea comutaţiei în vid ultraînalt şi aplicația lor în construcţia aparatelor de comutaţie

Gheorghe ȚULUCA, Paula ANGHELIȚĂ, Florin PĂIȘ

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ICPE, Octombrie 2000, Bucureşti, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Lacuri electroizolante cu pulberi aditivate

Maria-Magdalena IORDĂCHESCU, Ionel POPA

Lucrările ICPE şi CD al Sesiunii de comunicări ştiinţifice “Materiale şi componente electrotehnice“, ICPE,11-12 septembrie 2000, Bucureşti

Mai multe detalii despre lucrare

Compozite polimerice electroconductive obţinute prin polimerizarea « in situ » a anilinei în matrice poliesterică

Ileana MĂDESCU, Maria-Magdalena IORDĂCHESCU, Ionel POPA

Sesiunea omagială de comunicări ştiinţifice ‘’Electrotehnica în dezvoltarea durabilă a societăţii’’ ICPE,24-26 octombrie 2000, București

Mai multe detalii despre lucrare

Proiectarea și modelarea unui motor pas cu pas hibrid

Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA, Cristian BOBOC

the 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, ATEE 2017, Bucharest, Romania

Această lucrare prezintă rezultatele modelarii numerice tridimensionale pentru un motor pas cu pas hibrid, obținute utilizând metoda elementului finit, în stadiul de proiectare. Proiectarea motorului pas cu pas hibrid pentru realizarea unei performanțe specifice necesită o dimensionare geometrică adecvată. Studiul oferă soluții economice și tehnice optime obținute prin îmbunătățiri succesive efectuate în faza de proiectare, obținute prin modelarea numerică in acord cu cerințele specificației produsului.

Mai multe detalii despre lucrare

O nouă soluţie de actuator liniar cu magneţi permanenţi: funcţionare, design şi testare

Alexandru RADULIAN, Mihai MARICARU, Iosif Vasile NEMOIANU, Radu CREȚU

Rev. Roum. Sci. Techn.– Électrotechn. et Énerg. Vol. 62, 1, pp. 3–7, Bucharest, 2017

Mai multe detalii despre lucrare

O abordare critică a „gândirii bazate pe risc” prezentă în noua ediţie a standardului

Floarea VASILE

EEA 2017 | vol. 65 | nr. 2 | art. 1

După decenii în care “calitatea” a fost considerată o piedică a “non-calității”, noua ediție a standardului ISO 9001: 2015 aduce un nou concept, definit ca “gândirea bazată pe risc”. Riscul este definit ca efect al incertitudinii în raport cu rezultatele așteptate. Când vorbim despre risc, ediția din 2015 a standardului ISO 9001 o definește în raport cu incertitudinea din cadrul organizației, care este necesară pentru a planifica și implementa acțiuni pentru a face față riscurilor și oportunităților “. Este recunoscut faptul că “gândirea bazată pe risc” este o cerință pentru a “reduce cerințele prescriptive” și de a le înlocui cu cerințe bazate pe performanță. Este necesar ca managementul la cel mai înalt nivel să conducă activitățile de planificare pentru evitarea sau atenuarea efectelor negative ale riscurilor, ceea ce înseamnă a avea o atitudine proactivă și benefică pentru organizație.

Mai multe detalii despre lucrare

Mediul ambiant: modelator al existenţei umanităţii (partea 2)

Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

EEA 2016 | vol. 64 | nr. 1 | art. 19

Mai multe detalii despre lucrare

Studii numerice pentru maşini electrice speciale de tipul motoarelor de cuplu cu unghi limitat

Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA, Cristian BOBOC

EEA 2016 | vol. 64 | nr. 3 | art. 2

Această lucrare isi propune evaluarea mai multor configurații ale motorului de cuplu de curent continuu cu unghi limitat, avand ca scop obținerea unei valori ridicate a cuplului electromagnetic și a unui grad de uniformitate mai mare a caracteristicilor cuplu-unghi pe domeniul de lucru. Pentru analiza câmpului magnetic s-a utilizat metoda elementului finit, care a permis îmbunătățiri succesive. Acest fapt conduce la satisfacerea cerințelor de proiectare. Utilizarea modelelor numerice necesită mai puține prototipuri prin modele experimentale, care au ca rezultat un ciclu de design mai scurt și costuri reduse de fabricare.

Mai multe detalii despre lucrare

Sinteza şi proprietăţile ureei poliuretanice cu piridin-2,6-dicarboxamidă în structura lor

Ștefan OPREA, Violeta Otilia POTOLINCĂ, Aurelian STANCIU, Bica ZORLESCU, Veronica OPREA

Proceedings of the 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers (MoDeSt 2016), Cracow (Poland)

Mai multe detalii despre lucrare

Creşterea eficienţei energetice prin controlul bazat pe simulare pentru clădirile existente nerezidenţiale

Bogdan-Alexandru ONOSE, Viorel URSU, Lucian Nicolae DEMETER

WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM – FOREN 2016, 12-16 June 2016, Vox Maris Grand Resort, Costinești, Romania

Această lucrare prezintă obiectivul proiectului Energy In Time (EiT) de a dezvolta o metodă de control mai avansată pentru clădirile nerezidențiale existente. Această abordare se va baza pe modele avansate de simulare a clădirilor pentru reducerea consumului de energie și a facturii la energie. Metodologia proiectului va acoperi cele mai exacte și actuale standarde internaționale pentru eficiența energetică. Vor fi elaborate modele de referință de simulare atât cu tipul de date prognozate cât și cu tipul de date în timp real: date externe (legate de climă, tariful pentru energie), date interne (stare, echipament, grad de ocupare) și date privind comportamentul utilizatorilor. Se va dezvolta o strategie continuă de punere în funcțiune pentru a face față în mod mai eficient abaterilor dintre planurile operaționale și funcționarea reală a clădirii, împreună cu un sistem de detectare și diagnosticare a defecțiunilor, conceput pentru robustețea generală a sistemului și pentru evaluarea scenariilor de funcționare defectuoase. Proiectul depășește tehnicile existente de control al clădirii prin implementarea unui sistem de predicție pentru condiții de confort în interior și performanțe comportamentale utilizate pentru îmbunătățirea în continuare a eficienței energetice și a duratei de viață a echipamentelor. Această abordare va permite reducerea ineficiențelor sistemului și, prin urmare, va contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea confortului utilizatorilor finali. EiT va centraliza controlul la distanță al diferitelor clădiri într-un proces automat și va valida soluția în patru locații diferite din Europa, cu diferite tipuri de climă.

Mai multe detalii despre lucrare

Modelare tridimensională pentru un motor de cuplu cu unghi limitat de talie 16 (2)

Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA, Cristian BOBOC

Conferinţă şi Expoziţie Internaţională în Energetică şi Inginerie Electrică, EPE, Iaşi, 2016

Această lucrare isi propune modelarea tridimensională a unui motor cu cuplu cu unghi limitat folosind metoda elementelor finite, în faza de proiectare. Rezultatele modelului tridimensional sunt comparate cu cele ale unui model bidimensional simplificat, utilizat în mod obișnuit, iar avantajele sunt prezentate și discutate. Rezultatele de simulare numerică 3D sunt apoi verificate pe baza modelului experimental, cu scopul de a valida avantajele și precizia utilizării analizei FEM în faza de proiectare a fabricării prototipului.

Mai multe detalii despre lucrare

Relaţiile antagoniste între dezvoltare şi mediu, promotoare ale dezvoltării durabile

Ionel POPA, Eugeniu Alexandru STERE

Sesiunea ştiinţifică de primăvară a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România “Cooperarea între mediul academic şi cel economic pentru o dezvoltare economică durabilă“, Bucureşti şi Mioveni, 26 – 28 mai, 2016

Mai multe detalii despre lucrare

Compararea performanțelor mașinilor electrice cu magneți permanenți concepute pentru aplicații de tracțiune

Bogdan VĂRĂRICEANU, Paul MINCIUNESCU, Constantin NICOLESCU

Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg., Vol. 61, 1, pp. 3–7, Bucharest

Mai multe detalii despre lucrare

Analiza structurală a fluxurilor termice în mașinile electrice

Nicolae VASILE, Floarea VASILE, Ramona CHIRESCU, N. FIDEL

Revista SEEEF Universitatea „Valahia” Targoviste

Această lucrare prezintă o analiză a modului în care teoria constructivă ar putea fi aplicată la optimizarea masei și a volumului mașinilor electrice, considerând ca element esențial fluxul de căldură datorat pierderilor de energie generate în acestea.

Mai multe detalii despre lucrare

Componente electromecanice pentru sisteme high-tech direct drive realizate cu linii tehnologice flexibile

Paul MINCIUNESCU, Mircea MODREANU

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 1

În lucrare se prezintă proiectul de cercetare cu titlul ”Componente electronice mecanice pentru sistemele de acționare directă de înaltă tehnologie dezvoltate folosind linii de producție flexibile”. Sunt prezentate datele generale, obiectivele și capacitatea de realizare. Autorii insistă asupra rezultatelor obținute: o serie de motoare de cuplu cu sub-serii – o serie de motoare cu cuplu cu perii și o serie de motoare cu cuplu limitat, un serie de mașini electrice rotative cu acționare directă și o serie de mașini electrice liniare . Produsele propuse în prezentul proiect sunt construite cu linii tehnologice flexibile, care permit execuția rapidă cu costuri minime ale mașinilor electrice de înaltă tehnologie, serii mici având caracteristici diferite.

Mai multe detalii despre lucrare

Proiectarea și validarea unui sistem de propulsie navală de 2,5 kW cu propulsor cu jantă

Bogdan Dumitru VĂRĂTICEANU, Paul MINCIUNESCU, Constantin NICOLAESCU, Silviu MATEI, Mihai NEACȘU

Electric Vehicle Conference and Show 2015 – EV 2015

Mai multe detalii despre lucrare

Proiectarea matricei convertor pentru sisteme moderne de aeronave civile bazate pe conceptul MEA

I. NEACȘU, F. MĂRIUȚ, V.S.STANCIU, G.V. RÂȘNOVEANU

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 3

Mai multe detalii despre lucrare

Importanța transferului de know-how: Rețeaua multi-actor New S.O.L.A.R.

Floarea VASILE, D. ARSENE

Conferinta de inchidere a proiectului POSDRU: Noi standarde ocupationale pentru o economie orientata spre o dezvoltare durabila si economisirea resurselor energetice – NEW S.O.L.A.R., Bucuresti 11 decembrie 2015

Mai multe detalii despre lucrare

Importanța transferului de know-how: Rețeaua multi-actor New S.O.L.A.R.

Floarea VASILE, D. ARSENE

Conferinta de inchidere a proiectului POSDRU: Noi standarde ocupationale pentru o economie orientata spre o dezvoltare durabila si economisirea resurselor energetice – NEW S.O.L.A.R., Bucuresti 11 decembrie 2015

Mai multe detalii despre lucrare

Studii numerice pentru maşini electrice speciale de tipul motoarelor de cuplu cu unghi limitat (3)

Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA

Conference on Electromechanical and Power Systems, SIELMEN, Chișinău, 2015

Lucrarea urmărește să analizeze și să dezvolte modele numerice pentru motoarele de cuplu cu unghi limitat de tipul TQR-16/2-B, importante în construcția acestora. Măsurătorile efectuate pe un model experimental sunt utilizate pentru validarea modelului numeric și pentru comparatia cu rezultatele simulării numerice.

Mai multe detalii despre lucrare

Analiza câmpului electric pulsatoriu pentru extracţia lichidului intracelular folosind electroplasmoliza

Ion BÂRSAN, Marius-Aurel COSTEA, Mihai MARICARU, Valer TURCIN, George-Marian VASILESCU

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 4

Mai multe detalii despre lucrare

Stație de încărcare fotovoltaică pentru vehicule terestre și bărci

Ion Lucian Nicolae DEMETER, Alexandra Ionela VINTILĂ, Viorel URSU

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 9

Lucrarea prezintă proiectarea și analiza unui sistem fotovoltaic off-grid, o structură electromecanică care are rolul unei stații electrice de încărcare, proiect care s-a dorit a se încadra în zona mobilităţii electrice. Stația de încărcare fotovoltaică reprezintă un sistem dezvoltat pentru propulsia electrică a vehiculelor terestre și a ambarcaţiunilor echipate cu soluţia inovativă modulară de propulsie electrică realizată în tehnologii flexibile. Soluţia modulară a staţiei de încărcare este gândită ca parte integrantă a unui modul de transport ecologic destinat unor zone delimitate geografic, de tipul rezervaţiilor naturale, parcurilor etc., fiecare modul având în componenţă vehiculul electric, staţia de încărcare şi sistemul de management al modulului. Astfel, prin dezvoltarea soluţiei descrise în această lucrare va fi adusă o contribuţie la dezvoltarea durabilă a transportului și, în același timp, va fi dezvoltată o soluție cu potențial de piață.

Mai multe detalii despre lucrare

Noul sistem de management energetic al clădirii de birouri Icpe

Ion Bogdan ONOSE, Cristian BOBOC, Mihaela CHEFNEUX

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 5

Această lucrare prezintă îmbunătăţirile aduse clădirii de birouri Icpe. Conceptul, care se află în spatele noului sistem de management al energiei din clădire (BEMS), se bazează pe extinderea capacităţilor existente în ceea ce priveşte conexiunile şi intrările în sistem şi creşterea numărului de senzori şi contoare pentru a îmbunătăţi calitatea generală a datelor, reuşind să izoleze zone mici din clădire. Informaţiile prezentate se bazează pe toate fluidele energetice găsite în Icpe Office Building, cum ar fi agentul de încălzire, agentul de răcire, curentul electric şi apa menajeră. S-a realizat o analiză de profunzime a modului de funcţionare al sistemelor de clădiri şi pe baza acesteia o strategie adecvată care a fost dezvoltată pentru a monitoriza şi controla toate aspectele importante ale clădirii.

Mai multe detalii despre lucrare

Unele aspecte legate de calitatea mediului înconjurător

Ion Paula ANGHELIȚĂ

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 11

Mai multe detalii despre lucrare

Studiul curentului tăiat pentru diferite materiale de contact

Ion Alexandru RADULIAN, Nicolae MOCIOI, Ionuț DEACONU

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 2

Mai multe detalii despre lucrare

Evaluarea instalaţiei de testare a contactorului cu comutaţie în vid prin investigaţii optice și spectroscopice

Ion Cătălin VITELARU, Alexandru RADULIAN, Nicolae MOCIOI, Viorel BRAIC

32nd ICPIG, 26-31 Julie, 2015, Iaşi, Romania

Mai multe detalii despre lucrare

Contactele electrice WC-Cu dezvoltate prin procesul ``Spark Plasma Sintering``

Ion Violeta TSAKIRIS, Elena ENESCU, Alexandru RADULIAN, Mariana LUCACI, Magdalena LUNGU, Nicolae MOCIOI, Lucia LEONAT, Diana CÂRSTEA, Alina CARAMITU

International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering – ISFEE , June 30 – July 02, 2016, Bucharest, Romania, ©2016 IEEE, DOI: 10.1109/ISFEE.2016.7803212

Mai multe detalii despre lucrare

Producţie de bio-hidrogen pentru sistemul de conversie a energiei aferent pilelor de combustie

Ion Sandor BARTHA, Lucian Nicolae DEMETER, Viorel URSU

SWIC 2015 – International conference for solar and wind energy, October 1 – 3, 2015 at Icpe Solar Park in Bucureşti

Lucrarea prezintă aspecte legate de tehnologia de producție a hidrogenului utilizând electroliza. Testele de laborator au fost efectuate folosind un electrolizor conectat la un sistem de conversie a energiei fotovoltaice. Consumul crescut de energie la nivel global poate fi asigurat folosind surse de energie regenerabilă. Reducerea emisiilor de CO2 poate fi realizată prin reducerea dependenței de combustibilii fosili. Pe baza datelor statistice și a modelelor predictive, energia solară este una dintre cele mai importante resurse regenerabile de energie care are potențialul de a răspunde tuturor nevoilor de energie corelate cu tendințele actuale aflate în creștere. Pentru a genera 20 TW de energie de la soare este necesar să acoperiți o suprafață de 816.000 km2 cu module PV (Gratzel, M, 2011, Lewis 2006). Natura intermitentă a energiei solare poate crea dificultăți pentru operatorii de rețea, iar energia convertită ar trebuie stocată în sisteme de stocare dedicate, ceea ce va crește în final prețul energiei electrice. O modalitate de a rezolva aceste probleme este înlocuirea combustibililor fosili cu hidrogenul. Cea mai importantă sursă de hidrogen este apa, o resursă convenabilă și abundentă. Dacă consumul mondial de energie se va baza pe energia stocată în hidrogen, aceasta poate fi asigurată din aproximativ 3,5 x 1013 litri de apă. Aceasta ar corespunde unui procent de 0,01% din apă datorată precipitaţiilor anuale sau unui procent de 0,000002% din totalul cantităţii de apă din oceanele lumii.

Mai multe detalii despre lucrare

Mediul ambiant: obiectiv primordial pentru un viitor durabil (partea 1)

Ion Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

EEA 2015 | vol. 63 | nr. 4 | art. 13

Mai multe detalii despre lucrare

Materiale nanostructurate de contacte electrice de tip W-Cu prelucrate prin presare izostatică la cald

Ion Violeta TSAKIRIS, Magdalena LUNGU, Elena ENESCU, Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Alexandru RADULIAN, Nicolae MOCIOI

Acta Physica Polonica A, Vol 125 (2014), No. 2, p. 348-352, ISSN: [e]1898-794X ; [p]0587-4246

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea numerică a unui actuator electromagnetic pentru contactoarele cu comutație în vid

Ion Alexandru RADULIAN, Nicolae MOCIOI

2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE), p. 204 – 209, Publisher : IEEE, DOI:10.1109/ICEPE.2014.6969898, Electronic ISBN: 978-1-4799-5849-8

Mai multe detalii despre lucrare

Proiectarea și analiza mecanică a rotoarelor cu magneti permanenti utilizate în motoarele sincrone de mare viteză

Ion Bogdan Dumitru VĂRĂTICEANU, Paul MINCIUNESCU, Daniel FODOREAN

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 1 | art. 1

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea numerică a unui motor cu două canale și cuplu limitat

Ion Mircea MODREANU, Mihail-Iulian ANDREI

EEA 2014 | vol. 61 | nr. 1 | art. 3

Mai multe detalii despre lucrare

Preliminariile dezvoltării durabile

Ion Ionel POPA, Eugeniu Alexandru STERE, Sanda Liana COTESCU

EEA 2014 | vol. 61 | nr. 1 | art. 14

Mai multe detalii despre lucrare

Masă 2D robotizată pentru sisteme laser

Ion Paul MINCIUNESCU, Florian LAZĂR, Gabriel RÂȘNOVEANU, Bogdan Dumitru VĂRĂTICEANU

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 2 | art. 2

Mai multe detalii despre lucrare

Icpe partener în proiectul Energy IN TIME (EIT)

Bogdan ONOSE, Cristian BOBOC

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 2 | art. 11

Această lucrare prezintă proiectul Energy IN TIME (EIT), care urmărește dezvoltarea unei metode inteligente de control bazată pe simularea energiei pentru a reduce consumul de energie și factura energetică în faza operațională a clădirilor nerezidențiale existente.

Mai multe detalii despre lucrare

Un nou concept pentru stația de încărcare a vehiculelor electrice

Bogdan Dumitru VĂRĂTICEANU, Nicolae MOCIOI, Constantin NICOLESCU

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 3 | art. 2

Mai multe detalii despre lucrare

Proiectarea unui motor cu magneți permanenți pentru vehicule electrice urbane ușoare

Bogdan VĂRĂTICEANU, Paul MINCIUNESCU, Silviu MATEI

International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering 2014 – ISFEE 2014

Mai multe detalii despre lucrare

Studierea unei motorizări de mare viteză pentru vehiculele electrice bazate pe PMSM, IM și VRSM

FODOREAN, D. POPA, D.C., MINCIUNESCU, P., IRIMIA, C., SZABO, L.

International Conference on Electrical Machines, ICEM, 2014

Mai multe detalii despre lucrare

Lansarea programului de dezvoltare durabilă

Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

EEA 2014 | vol. 62 | nr. 4 | art. 14

Mai multe detalii despre lucrare

Evaluarea performanţelor unor lămpi fluorescente compacte echipate cu balast electronic bazat pe circuite integrate specializate

Constantin IVANOVOCI, Ionel POPA, Nicolae GOLOVANOV, Eleonora ȚIPU

The 8th International Symposium  on Adevanced Topics in Electrical Engineering – ATEE-2013

Mai multe detalii despre lucrare

Influența combinației Z-2p asupra performanțelor PMSM

Tiberiu TUDORACHE, Bogdan Daniel DUMITRU, Mircea MODREANU

EEA 2013 | vol. 61 | nr. 1 | art. 3

Lucrarea are ca subiect analiza numerică a unei serii de Mașini Sincrone cu magneți Permanenți (PMSM) cu scopul de a identifica combinațiile favorabile de număr de crestături Z și numărul de poli 2p care duc la reducerea cuplului de agățare magnetică (CT) și a forței de dezechilibru radial (URF). Analize numerice au fost realizate pe modele PMSM cu 10, 12 și 14 poli și cu un număr variabil de crestături între 12 și 45. Acest studiu folosește pachetul de programe software FLUX pentru analiză de câmp, bazat pe metoda elementului finit (FEM), urmat de calculul analitic pentru estimarea URF.

Mai multe detalii despre lucrare

Un nou motor / generator high-tech fără perii, cu polii statorici aliniați axial

Paul MINCIUNESCU, Bogdan Dumitru VĂRĂTICEANU, Stelian MARINESCU

EEA 2011 | vol. 61 | nr. 2 | art. 4

Mai multe detalii despre lucrare

Evaluarea performanţelor unor lămpi fluorescente compacte echipate cu balast electronic bazat pe circuite integrate specializate (2)

Constantin IVANOVOCI, Ionel POPA, Nicolae GOLOVANOV, Eleonora ȚIPU

EEA 2013 | vol. 61 | nr. 2 | art. 7

Mai multe detalii despre lucrare

Precedente ale dezvoltării durabile

Ionel POPA, Eugeniu Alexandru STERE, Sanda Liana COTESCU

EEA 2013 | vol. 61 | nr. 4 | art. 10

Mai multe detalii despre lucrare

Timpul de acționare a unui electromagnet excitat în curent continuu

Marius Aurel COSTEA, Bogdan Dumitru VĂRĂTICEANU, Constanţa BĂLAN

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 1 | art. 1

Mai multe detalii despre lucrare

Influența energiei regenerabile asupra rețelelor de distribuție și de transport a energiei electrice

Cornel JIVAN

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 2 | art. 5

Mai multe detalii despre lucrare

Proiectarea și simularea sistemului fotovoltaic pentru iluminare stradală cu LED-uri

Sandor BARTHA

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 2 | art. 12

Mai multe detalii despre lucrare

Sisteme fotovoltaice și de stocare a energiei pentru clădiri mici și rezidențiale

Paula ANGHELIȚĂ, Viorel STANCIU

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 2 | art. 13

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezinta în prezent probleme importante care inițiază concentrarea atenției cercetării la nivel mondial să se axeze pe găsirea unor soluții adecvate pentru rezolvarea acestor probleme. Generarea de energie pe baza utilizării surselor regenerabile reprezintă o soluție modernă și ecologică, care poate contribui la depășirea problemei poluării, aducând o gamă largă de aplicații practice. În această lucrare vor fi prezentate principalele rezultate obținute în cadrul Proiectului european de cercetare RO0054 / 2009 (Grant SEE), intitulat: “Integrated micro CCHP-Stirling Engine based on renewable energy sources, for the isolated residential consumers from South-East region of Romania”.

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem de transport bazat pe vehicule electrice ușoare

Grigore DANCIU, Virgil RACICOVSCHI, Mihaela CHEFNEUX, Liviu KREINDLER

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 4 | art. 1

Mai multe detalii despre lucrare

Rezultatele obținute de partenerii români în cadrul proiectului european FP5 - ELMAS - Vehicule hibride

Răzvan MĂGUREANU, Mihaela SCORȚESCU, Crişan DAVIDESCU

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 4 | art. 10

Mai multe detalii despre lucrare

Reducerea costurilor de operare în sistemul de iluminat public din Târgu-Jiu

Dumitru PORUMB, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Viorel IONESCU, Radu PORUMB, Nicolae GOLOVANOV

EEA 2012 | vol. 60 | nr. 3 | art. 12

Mai multe detalii despre lucrare

Fundamentarea tehnico-economică a dezvoltării pieţii automobilului electric

Nicole VASILE, Floarea VASILE

Simpozionul Automobilul electric, octombrie 2012

Mai multe detalii despre lucrare

30 de ani de fotovoltaice în România: experiența Icpe-NESL

Dan Ilie TEODOREANU, Maria TEODOREANU, Ştefan ȘONTEA

EEA 2011 | vol. 59 | nr. 2 | art. 9

Mai multe detalii despre lucrare

Soluții privind modernizarea sistemului de iluminat public în Târgu Jiu

Dumitru PORUMB, Constantin IVANOVICI, Radu PORUMB, Ionel POPA, Nicolae GOLOVANOV

EEA 2011 | vol. 59 | nr. 3 | art. 6

Mai multe detalii despre lucrare

Managementul durabil al deşeurilor în Europa

Rodica Elena CECLAN, Mihai CECLAN, Ionel POPA

EEA 2011 | vol. 59 | nr. 4 | art. 9

Pentru a realiza recuperarea mai multor produsi din reziduuri, cu un consum energetic redus si cu mai putine emisii, un sistem integrat de gospodarire a reziduurilor trebuie sa fie eficient, convenabil dein punct de vedere economic si acceptabil din puncte de vedere social. Gospodarirea integrate a reziduurilor (GIR) presupune folosirea unr metode de depozitare si control a reziduurilor, pentru a minimiza impactul asupra mediului a reziduurior municipal, comerciale si industrial. GIR definita in Programu de mediu al Natiunilor Unite ca fiind “uncadru de referinta pentru proiectarea si implementarea a noi sisteme de gospodarire a reziduurilor si pentru analizarea si optimizarea sistemelor existente”. GIR inseamna folosirea sistemelor de energie si materii prime din mediul inconjurator, astfel incat cat mai putine emisii, incluzand reziduuri, sa paraseasca sistemul si sa patrunda in mediul inconjurator.

Mai multe detalii despre lucrare

Dezvoltarea durabilă, necesitate imediată a societăţii contemporane

Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

EEA 2011 | vol. 59 | nr. 4 | art. 12

Lester R. Brown, considerat ca fiind unul dintre cei mai proeminenţi gânditori ai lumii, este cel care a utilizat în premieră conceptul de dezvoltare durabilă. După anul 2000, Consiliul Europei a confirmat că dezvoltarea durabilă este obiectivul central al Comunităţii Europene.Situaţia actuală mondială se agravează continuu ca urmare a prezentei şi activităţii omului. Pentru remedierea crizelor economice şi trecerea la o nouă societate durabilă este necesară o nouă ordine mondială, dar şi o profundă reformă morală şi spirituală. Cu toate progresele ştiinţifice şi tehnice realizate, printre principalele direcţii de dezvoltare ale noului mileniu. se regăsesc: eradicarea foametei şi sărăciei extreme; realizarea în toate ţările a educaţiei la nivel primar; promovarea egalităţii în drepturi pentru femei; reducerea mortalităţii infantile; combaterea bolilor civilizaţiei prezente, printre care SIDA şi malaria; asigurarea dezvoltării durabile în condiţii ecologice; realizarea unui parteneriat global pentru dezvoltare.

Mai multe detalii despre lucrare

O nouă procedură cu elemente vectoriale limită pentru calculul inductanței

Mihai MARICARU, Paul  MINCIUNESCU, Ioan R. CIRIC, Marian VASILESCU

Revue roumaine des sciences techniques Série Électrotechnique et Énergétique, 2011, issue 2

Mai multe detalii despre lucrare

Motor fără perii cu magneți permanenții pentru scuter electric hibrid

Paul MINCIUNESCU, Relu BALABAN, Corina MINCIUNESCU, Mihaela CHEFNEUX

Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 2011 7th International Symposium, Issue Date: 12-14 May 2011

Mai multe detalii despre lucrare

Iluminatul electric cu lămpi fluorescente compacte

Constantin IVANOVICI, Aurelia IONESCU, Ionel POPA, Eleonora ȚIPU, Nicolae GOLOVANOV, Cristian LUNGANU, Florin STOICA

Revista “Tehnică şi Tehnologie (T&T)”, 10, 4(58)/2011, pag.80-81, ISSN 1453-8423

Mai multe detalii despre lucrare

Gestionarea durabilă a deșeurilor în Europa

Rodica Elena CECLAN, Mihail CECLAN, Ionel POPA

Simpozion „Impactul acquis-ului comunitar de mediu asupra tehnologiilor şi echipamentelor” – ACQUISTEM 2011, ICPE-Agigea, pag.29, ISBN 978-606-507-0608, editura ELECTRA, 28 – 29 iulie

Mai multe detalii despre lucrare

Dezvoltarea durabilă: necesitate imediată a societăţii contemporane

Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

Simpozion „Impactul acquis-ului comunitar de mediu asupra tehnologiilor şi echipamentelor” – ACQUISTEM 2011, ICPE-Agigea, pag.12, ISBN 978-606-507-0608, editura ELECTRA, 28 – 29 iulie

Mai multe detalii despre lucrare

Aplicarea rațională a surselor de lumină pentru iluminatul casnic

Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Viorel IONESCU, Eleonora ȚIPU, Mihai CHERSIN

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 1 | art. 8

Mai multe detalii despre lucrare

Concepţia sistemelor de producere / distribuţie a energiei electrice în clădirile rezidenţiale independente energetic

Paula ANGHELIȚĂ, Mihaela CHEFNEUX, Mihaela  SCORȚESCU, Loren TROCAN, Relu BALABAN

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 2 | art. 3

Mai multe detalii despre lucrare

Becuri cu halogenuri metalice și balasturi electronice utilizate pentru iluminatul public

Gheorghe GHIUR, Radu PORUMB, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Daniel Emilian DOBRESCU, Ion VĂCĂRESCU

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 2 | art. 9

Mai multe detalii despre lucrare

Analiza unui sistem de propulsie navală cu motorul electric montat în manta propulsoare

Stelian MARINESCU, Paul MINCIUNESCU

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 3 | art. 11

Mai multe detalii despre lucrare

Stadiul actual al dezvoltării scuterelor electrice

Mihaela MÂNZICU

EEA 2010 | vol. 58 | nr. 3 | art. 15

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea arcului electric în cazul întreruptorelor cu comutație în vid

Dan PAVELESCU, Smaranda NIȚU, Gabriela PAVELESCU, Paula ANGHELIȚĂ

Proc. of the 15th International Conference on Plasma Physics and Applications – CPPA 2010, 1-4 July 2010

Investigațiile electrice și optice sunt axate pe studiul intreruptoarelor în vid. Regimul de scurtcircuit în rețeaua de joasă tensiune este reprodus exact printr-un circuit specific de testare. Analiza fenomenelor în timpul evoluției curentului de mare intensitate și a zonei current- zero se face în scopul creșterii capacității de rupere a acestui tip de echipament. Viteza de deplasare a coloanei arc pe suprafața pieselor de contact în cazul soluției de câmp magnetic transversal este corelată cu diagnoza spațială și temporală a plasmei de arc. Deoarece curentul post-arc reprezintă un element important care definește calitatea procesului de întrerupere a scurtcircuitului, au fost realizate și măsurători specifice. Pentru o mai buna intelegere a intreruperii curenților intenși in vid, fenomenele studiate experimental sunt modelate matematic.

Mai multe detalii despre lucrare

Sisteme de producere a energiei pentru clădiri rezidențiale din Regiunea Sud-Est a României

Paula ANGHELIȚĂ

Proc of. International Workshop – Global and Regional Environmental Protection – GLOREP 2010, vol. 2, p.58-61, 26-28 November 2010

Mai multe detalii despre lucrare

Considerații de proiectare ale generatoarelor fără perii cu magneți permanenți

Paul MINCIUNESCU, Mihaela SCORȚESCU, Stelian MARINESCU

3rd International Symposium Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), 2010

Mai multe detalii despre lucrare

Capacitatea și nivelul de calitate al proceselor de producție

Floarea VASILE

ICMAS 2010, Bucuresti, 16-18 sept.2010

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea numerică a unei mașini sincrone cu magneți permanenți și miezul indusului din material magnetic compozit

Leonard MELCESCU, Paul MINCIUNESCU, Ciprian HAGIU, Ovidiu CRAIU, Ştefan GHEORGHE

Simpozionul de mașini electrice SME’10, 7-8 Octombrie 2010

Mai multe detalii despre lucrare

Cercetări privind realizarea lacurilor electroizolante ecologice de clasă termică ridicată

Ionel POPA, George Dan BIDULESCU

Revista “Lucrările ICPE”, vol.9, nr.1-2/2010, pag.125-134, ISSN 1224-094X

Mai multe detalii despre lucrare

Utilizarea imaginii termice pentru analiza fenomenelor termice la elementului fuzibil al siguranţei de înaltă tensiune

Valer GIURGIU, Costin CEPIȘCĂ, Gheorghe OARGĂ, Stergios GANASTIOS, Liliana ȘTEFĂNESCU

EEA 2007 | vol. 57 | nr. 1 | art. 2

Această lucrare prezintă o metodă a unui studiu experimental asupra siguranţelor electrice de înaltă tensiune din echipamentele de imagine termică. Detectarea temperaturii siguranţelor prin metode de contact (RTD şi termocupluri) afectează temperatura ce urmează a fi măsurată, în special în cazul în care elementul rezistiv are dimensiuni geometrice importante. Lucrarea analizează metodele teoretice utilizate pentru determinarea temperaturii siguranţelor de înaltă tensiune, precum şi rezultatele unei metode de măsurare a imaginii termice.

Mai multe detalii despre lucrare

Valorificarea energetică a subproduselor din industria laptelui

Nikolić VASILE, Ion BÂRSAN, Alina PĂUN

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 1 | art. 13

Aceastǎ lucrare prezintǎ posibilitatea recuperǎrii produşilor reziduali rezultaţi din industria laptelui, în special zer, printr-un proces de fermentare anaerob, sub forma de biogaz, util pentru generarea de electricitate si productia de biometan. După ce toate analizele au fost efectuate, s-a constatat cǎ zerul îndeplineşte toate condiţiile pentru dezvoltarea mediului bacterian, esenţial digestiei anaerobe.Cercetǎrile întreprinse permit introducerea în practică a unor noi concepte şi sisteme de fermentare metanogenă, adecvate realizării unor instalaţii de producere a biogazului cu destinaţia expresă de a fi furnizoare a unei energii neconvenţionale, regenerabile, în condiţii optime de randament energetic şi costuri de investiţie.

Mai multe detalii despre lucrare

Aplicaţii ale transformatei Laplace pentru rezolvarea ecuaţiilor circuitelor electrice cu elemente liniare sau neliniare

Valer GIURGIU

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 2 | art. 5

Lucrarea prezintă teoria transformatei Laplace utilizate pentru studiul fenomenului tranzitoriu din circuitele electrice, precum şi un exemplu de aplicaţie pentru proiectarea un unui generator de impuls de curent pe durată lungă pentru testarea descărcătorului de supratensiune cu oxid metalic. Sunt prezentate rezultatele măsurate şi calculate, precum şi avantajele metodei în comparaţie cu o altă metodă pentru rezolvarea sistemului rezultat de ecuaţii de integrare şi diferenţiere pentru generatorul de impuls de curent analizat.

Mai multe detalii despre lucrare

Surse exterioare de iluminat cu LED-uri. Determinarea puterii maxime dezvoltate în structura semiconductoare

Radu PORUMB, Nicolae GOLOVANOV, Mioara MAZILU, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Sidonia CRĂCIUN, Iulian TURCU

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 2 | art. 9

Funcţionarea lămpilor cu LED-uri necesită rezolvarea problemelor legate de transferul în mediul înconjurător al căldurii generate de funcţionarea elementelor semiconductoare. Calculele efectuate pe baza algoritmilor prezentaţi şi activităţile experimentale valideazp claculul structurilor cu LED-uri.

Mai multe detalii despre lucrare

Sisteme de iluminat electric cu LED-uri. Eficienţa energetică

Nicolae GOLOVANOV, Virgil RACICOVSCHI, Radu PORUMB, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Lorant Arpad KOTELEȘ, Sidonia CRĂCIUN

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 4 | art. 4

Studiile efectuate pentru creşterea eficienţei energiei a sistemelor de iluminat, precum şi necesitatea de a asigura o calitate superioară luminii emise de sursele de iluminat au condus la implementrea de soluţii eficiente pentru parametrii economici necesari în timpul consumului intens. Cunoaşterea caracteristicilor acestor lămpi, a modului de funcţionare şi a pocesului de selecţie przintă un interes practic special care asigură ulilizarea lor eficientă pentru aplicaţii interne şi externe.

Mai multe detalii despre lucrare

Funcţionarea lămpilor fluorescente compacte în reţeaua electrică

Nicolae GOLOVANOV, Radu PORUMB, Constantin IVANOVICI, Virgil RACICOVSCHI, Ionel POPA, Iulian TURCU, Dragoş ROSMETENIUC

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 4 | art. 10

Avantajele lămpilor fluorescente compacte, din punctul de vedere al eficienţei energetice, a atras atenţia pieţii asupra accesului la aceste echipamente în număr mare. Pentru a evita comercializarea de dispozitive neconforme, trebuie acordată o atenţie deosebită caracteristicilor de emisie a acestor produse. Analizele efectuate au demonstrat că multe dispozitive aflate pe piaţă, din cauza politicii de optimizare a costurilor, nu respectă condiţiile impuse pivind emisia de armonici.

Mai multe detalii despre lucrare

Managementul proceselor - un instrument pentru schimbări tehnologice

Floarea VASILE, M. COVRIG, C. M. GHEORGHE, S. GAMATIOS, K. KIKIS

16th Romanian International Conference On Chemistry And Chemical Engineering, September 9 – 12, 2009, Sinaia

Mai multe detalii despre lucrare

Motor liniar bilateral

Paul MINCIUNESCU, Stelian MARINESCU, Relu BALABAN

Simpozionul de maşini electrice SME’09, Octombrie 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Sisteme de acționare: de la cutii de viteze la acționări

Corneliu GORNIC, Paul MINCIUNESCU, Dan PRODAN

International Conference on Manufacturing Systems – ICMaS, Vol. 4, 2009, ISSN 1842-3183

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem ecologic pentru iluminatul stradal

Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Ion PĂUNA, Iulian TURCU, Aurelia MEGHEA, Rodica Elena CECLAN, Stergios GANATSIOS, Margarita Emilia GANTSIOU, Alina BĂDILĂ

International Symposium „The Environment and Industry” – SIMI 2009, INCD-ECOIND, Proceedings Symposium, pag.123-136, ISBN 978-606-507-039-4, editura ELECTRA, 28 – 30 octombrie 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Sisteme integrate de management al deșeurilor în Europa

Rodica Elena CECLAN, Mihai CECLAN, Aurelia MEGHEA, Diamantino LOPES, Paulo BAPTISTA, Patricia TERCEIRO, Ionel POPA

International Symposium „The Environment and Industry” – SIMI 2009, INCD-ECOIND, Proceedings Symposium, pag.17-30, ISBN 978-606-507-039-4, editura ELECTRA, 28 – 30 octombrie 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Parteneriatul româno-portughez industrie-academie pentru implementarea sistemelor de management al cunoașterii - Instrumente esențiale pentru creșterea competitivității economice a IMM-urilor (2)

Irina MEGHEA, Mihaela MIHAI, Ionel POPA, Stergios GANATSIOS

16th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, September 9 – 12, 2009, CD conferinţă, W.I. O-07, Sinaia, România

Mai multe detalii despre lucrare

Utilizarea componentelor electrice la corpurile de iluminat public – o nouă soluţie de protecţie a mediului

Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Mihai STOICA, Sidonia CRĂCIUN, Irina PETCU

Simpozionul „Impactul ACQUIS-ului comunitar de mediu asupra tehnologiilor şi echipamentelor”, ediţia a 6-a, 26-28 august 2009

Mai multe detalii despre lucrare

Transformatorul de înaltă tensiune. Alegerea tensiunii nominale a sursei de alimentare

Nicolae GOLOVANOV, Radu PORUMB, Gheorghe GHIUR, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Mioara MAZILU

EEA 2009 | vol. 57 | nr. 3 | art. 5

Mai multe detalii despre lucrare

Electrotehnica versus fizica secolului XX

Mihai BĂDIC, Lia-Elena ACIU, Maria ȘTEFAN

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 1 | art. 5

Acest articol prezintă imensul şoc cultural al electrodinamicii clasice – ca bază pentru electrotehnică – şi valorile pragmatice ale tehnologiilor. În prezent, se poate spune că simţim din ce în ce mai acută necesitatea unui nivel mai înalt al capacităţii fizicii în învăţământul nostru superior. Este vorba de o înţelegere profundă a fenomenului, ceea ce poate conduce la rezultate mai bune, atât în cercetarea şi dezvoltarea avansată, cât şi în învăţământul superior din România de a fi mai aproape de SUA, UE şi Rusia.

Mai multe detalii despre lucrare

Metode imagistice RMN în investigaţia medicală a sistemului pielocaliceal

Daniela BULEANDRA

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 1 | art. 18

Metoda MRI este bazată pe fenomenul de rezonanţă magnetică şi este o procedură relativ nouă în domeniul medical. În esenţă, o imagine MIR converteşte intensitatea semnalului de frecvenţă radio (RF) în semnale optice. Semnalele RF sunt emise de către nucleele atomice ale regiunilor anatomice care sunt investigate, supuse la câmpuri magnetice şi electrice variate. Reconstrucţia imaginii 3D este utilizată în investigaţia părţilor anatomice cum ar fi: sistemul nervos, sistemul pulmonar, sistemul cardiac, oase. Acest articol are drept scop să descrie o nouă metodă pentru monitorizarea schimbărilor sistemului renal, schimbări datorate unei chirurgii pieloplastice. Această metodă este bazată pe măsurarea în volum a sistemului renal, volumuri obţinute prin MRI.

Mai multe detalii despre lucrare

Soluţii tehnice noi pentru modernizarea infrastructurii din transporturi pe calea ferată terană şi subterană

Daniela BULEANDRĂ, Maria CĂȘĂRIU, Corina NICOLAE, Ştefan OPREA

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 4 | art. 7

Obiectivul principal al proiectului de care ne-am ocupat a constat în elaborarea unei soluţii tehnice noi pentru modernizarea infrastructurii transportului cu metroul, tramvaiul şi pe calea ferată prin aplicarea pe scară largă a unui sistem elastic pentru reducerea semnificativă a nivelului de vibraţii şi de zgomot, pe liniile de cale ferată terane şi subterane, cu aplicabilitate la SC METROREX SA, Bucureşti, RATB şi CFR, S-au realizat plăci/plăcuţe elastice care se introduc între şină şi traversa/placa suport, între placa suport şi traversă, între traversă şi balast şi între dala de beton şi platforma de beton. Plăcuţele/plăcile elastice absorb vibraţiile/zgomotul şinelor de cale ferată pe o durată lungă de timp (peste 15 ani) în condiţii de climat natural temperat şi de temperaturi scăzute.

Mai multe detalii despre lucrare

Parametrii care influenţează calitatea, respectiv preţul servomotoarelor electrice

Floarea VASILE

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 4 | art. 8

Indicatorii de calitate ai produselor sunt expresia calitativă a caracteristicilor cantitative raportate la proiectarea, realizarea şi utilizarea acestora. Nivelul parametrilor tehnici ai proiectării poate fi atins printr-o realizare cât mai conformă a proceselor mecanice pentru fiecare componentă în parte. Ca atare, se consideră indicatorii de calitate ai proiectării următoarele rapoarte: – momentul de inerţie pe cupru nominal [J/Mn]; – masa pe cupru nominal [m Mn /]; – cuplul maxim pe cuplul nominal [Mmax / Mn]; – viteza de rotaţie maximă pe viteza de rotaţie nominală [nmax/mn].

Mai multe detalii despre lucrare

Măsurarea rezistenţei electrice a biocompozitelor obţinute prin reciclarea deşeurilor de PET

Corina NICOLAE, Daniela BULEANDRĂ, Maria CĂȘĂRIU

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 4 | art. 12

Extinderea populaţiei, necesitatea unui volum tot mai mare de bunuri şi materii prime pe o piaţă dinamică şi în continuă dezvoltare, cererea tot mai mare de produse polimerice la un preţ competitive, în condiţiile penuriei de petrol şi preţului prohibitiv al energiei, corelate cu politicile naţionale şi locale de valorizare sustenabilă a mediului natural şi industrial constituie contextul general în care proiectul de cercetare de care ne-am ocupat şi-a propus să realizeze, printr-o superioară transformare a deşeurilor de PET şi lemn, produse destinate unor valorificări complexe, cu un clar beneficiu social. Biocompozitele propuse conţin PET reciclat, alţi polimeri sintetici şi derivaţi ligno-celulozici utilizaţi ca materiale de umplere, aditivi sau/şi agenţi de consolidare şi omogenizare. Acest tip de material oferă, în afară de certa biodegradabilitate sau afinitatea pentru diverse medii de impregnare, şi posibilitatea utilizării directe ca semifabricat tip lemn-plastic pentru industria electrotehnică, componente pentru vehicule, chimie, mobilă, construcţii, cu un impact de perspectivă pe piaţa internaţională a biocompoundurilor cu aplicaţii dedicate.

Mai multe detalii despre lucrare

Europa inovatoare prin era şi acţiuni ale României pentru alinierea la efortul comun european în domeniu

Nicolae VASILE, Floarea VASILE

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 4 | art. 14

Spaţiul european al cercetării (ERA) reprezintă o activitate comună de cercetare din partea statelor membre ale UE care caută ţinte comune utilizând bugetele naţionale. România, ca stat membru a UE, urmăreşte integrarea în proiecte comun cu celelalte state europene cu scopul de atinge cele mai bune practici din ţările care au o experienţă mai mare şi bugete mai generoase.

Mai multe detalii despre lucrare

Investigarea arcului electric în vid de mare putere prin măsurători electrice și optice

Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Smaranda NIȚU, Paula ANGHELIȚĂ

9th International Balkan Workshop on Applied Physics, 7-9 July 2008

Mai multe detalii despre lucrare

Contactele electrice sinterizate pentru întreruperea curentului de mare putere

Paula LUNGU, Elena ENESCU, Magdalena LUNGU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ

Proc. of the XXIII-th. IEEE International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum – ISDEIV 2008,15 – 99 September 2008

Mai multe detalii despre lucrare

Dezvoltarea spațiului românesc al cercetării între necesitate, oportunitate, fezabilitate și subsidiaritate

Nicolae VASILE, Floarea VASILE

Sesiunea Științifică – Program CEEX 2 – Modul I, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 18-19 septembrie 2008

Mai multe detalii despre lucrare

Economie de energie şi fiabilitate mărită prin noile materiale şi tehologii de fabricaţie a electrozilor pentru tuburi cu descărcare în gaze la înaltă tensiune

Yan Alexandre CARACOTA, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Radu PORUMB

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 1 | art. 14

Mai multe detalii despre lucrare

Economie de energie electrică în oraşul Bucureşti prin utilizarea unor sisteme economice de iluminat public

Nicolae GOLOVANOV, Radu PORUMB, Constantin IVANOVICI, Doru PĂTULEA, Cornel TOADER, Sorin POSTOLACHE, Ionel POPA, Ecaterina FRANSUA

EEA 2008 | vol. 56 | nr. 1 | art. 12

Mai multe detalii despre lucrare

Teste de îmbătrânire termică accelerată a izolaţiei hârtie – ulei la transformatoarele şi autotransformatoarele electrice

Sanda-Liana COTESCU, Adrian MEREANU, Magdalena BUNEA, Cornel PREDUȚ, Carmen POPESCU, Petru NOTHINGER, Laurenţiu DUMITRAN, Gabriel TĂNĂSESCU, Florin CIOLACU

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 1 | art. 4

Schema de izolaţie hârtie – ulei a transformatoarelor şi autotransformatoarelor electrice de putere şi înaltă tensiune suportă în funcţionare, pe parcursul întregii durate de viaţă, o serie de solicitări de natură fizică (electromagnetică, mecanică, termică) şi chimică, care au ca rezultat degradarea caracteristicilor iniţiale ale materialelor componente, precum şi a schemei de izolaţie în ansamblu. Îmbătrânirea termică a materialelor electroizolante solide şi lichide reprezintă un factor important de degradare. Studiul fenomenului de degradare termică accelerată se bazează pe relaţia lui Arrhenius, care permite obţinerea unor rezultate concludente într-un timp foarte scurt. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unor teste de îmbătrânire termică accelerată a schemei de izolaţie hârtie-ulei.

Mai multe detalii despre lucrare

Asupra determinării eficacităţii ecranării electromagnetice în cazul materialelor conductoare/semiconductoare

Mihai BĂDIC, Maria ȘTEFAN

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 7

Fenomenele care au loc într-un ecran electromagnetic sunt complexe (absorbţie, reflecţie, transmisie). Ele sunt determinate de parametrii macroscopici ai materialului (e, μ, s), grosimea lui, frecvenşa radiaţiei şi unghiul de incidenţă. Lucrarea prezintă o metodă originală de vizualizare şi măsură a eficacităţii ecranării. Această metodă are avantajul simplităţii şi spre deosebire de metoda celulei TEM care se bazează pe izomorfismul matematic (ecran plan infinit vs. linii de transmisie coaxiale), validează pentru prima dată predicţiile teoretice. Chiar dacă este exact din punct de vedere formal, conform unor numeroase lucrări în domeniu, acest izomorfism nu a fost validat experimental pâna în prezent, în domeniul probelor groase din punct de vedere electric.

Mai multe detalii despre lucrare

Cercetări privind realizarea lacurilor electroizolante ecologice de clasă termică ridicată. Elaborarea modelului experimental

Ionel POPA, George Dan BIDULESCU

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 9

În lucrare, sunt prezentate două lacuri electroizolante de impregnare, ecologice, realizate în faza de model experimental. Unul dintre lacuri este pe bază de răşini solubile în apă-alcooli, cu indicele de temperatură corespunzator clasei termice F (155°C) şi celălalt lac este pe bază de răţini solubile în alcooli, cu indicele de temperatură corespunzător clasei termice H (180°C). Ambele lacuri sunt utilizate la impregnarea motoarelor, transformatoarelor, balasturilor electrice şi prezintă multe avantaje faţă de lacurile clasice cu solvenţi toxici.

Mai multe detalii despre lucrare

Măsurarea cu microunde a umidităţii cerealelor

L. KOKSIS, U. SCHELMM, H. RICHTER, J. MELLMANN, I. FARKAS, S. BARTHA

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 12

În lucrare se prezintă o tehnică de măsurare continuă a umidităţii cerealelor în instalaţii de uscare, utilizând un senzor cu microunde. S-au efectuat teste pentru calibrare în domeniul de umiditate; 7 – 29%, iar în cadrul instalaţiei de uscare; 7-18%. S-au determinat valorile deviaţiilor standard, care pentru măsurătorile de calibrare au valoarea de 0.51%, iar pentru măsurătorile efectuate continuu în cadrul procesului de 0,39%. Testele s-au efectuat la diferite temperaturi.

Mai multe detalii despre lucrare

Corelarea rezultatelor testelor accelerate de îmbatrânire a produselor cu rezultatele obţinute în condiţii normale de utilizare

Magdalena BUNEA

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 14

Se prezintă preocupări ale ICPE (Laboratorul de caracterizare a materialelor), de realizare, prin teste accelerate de expunere la radiaţii solare, a evaluărilor privind rezistenţa la acţiunea unor factori meteoclimatici a diverselor produse care, pe durata de viaţă, suportă acţiunea radiaţiilor solare.

Mai multe detalii despre lucrare

Analiza optică a plasmei arcului de descărcare în vid generată în contacte tip cupă

Gabriela PAVELESCU, Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ, Florin GHERENDI

The VI International Conference on the Balkan Physical Union, AIP Conference Proceedings, vol. 899, p. 703

Mai multe detalii despre lucrare

Comparație între model și experiment în studierea arcului electric de descărcare în vid

Smaranda NIȚU, Constantin NIȚU, Constantin MIHALACHE, Paula ANGHELIȚĂ, Dan PAVELESCU

Fifth Japanese-Mediterranean Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting and Nano-Materials, Larnaco, CIPRU

Mai multe detalii despre lucrare

Procesul de întrerupere a curentului în cazul întreruptoarelor de joasă tensiune cu comutație în vid

Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Smaranda NIȚU, Paula ANGHELIȚĂ

Proc. of the Conference “Cercetarea de excelenţă – premiză favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare”, 24-26 October 2007

Mai multe detalii despre lucrare

Evoluții structurale ale cercetării românești în relație cu tendințele economice de integrare a țării noastre în spațiul european (2)

Floarea VASILE, Nicolae VASILE

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 2 | art. 5

Mai multe detalii despre lucrare

Contribuția firmelor românești cu capital străin sau autohton la integrarea României în ERA

Nicolae VASILE, Floarea VASILE

Forumul National pentru Cercetare si Inovare”, 20-21 martie 2007

Mai multe detalii despre lucrare

Modelarea FEM a acționării motoarelor de cuplu

Paul MINCIUNESCU, Radu CÂRNARU

EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 5

Mai multe detalii despre lucrare

Etapa transpunerii acquis-ului comunitar în legislațiile naționale privind gestionarea deșeurilor

Carmen POPESCU, Ionel POPA, Cristina CRISTEA

The First International Conference on Waste Management and Green Energy Technologies, 19 aprilie 2007

Mai multe detalii despre lucrare

Studiul mişcării arcului şi diagnoza plasmei, în cazul camerelor de stingere în vid echipate cu contacte TMF (2)

Dan PAVELESCU,  Gheorghe DUMITRESCU, Gabriela PAVELESCU,  Florin GHERENDI,  Smaranda NIȚU, Viorel BRAIC,  Paula ANGHELIȚĂ,  Paula LUNGU

Proc. of. International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum ISDEIV 2006, vol. 1, pag. 216-219, 2006

Mai multe detalii despre lucrare

Analiza spațială și temporală a plasmei cu arc în vid utilizând sistemul spectrograf CCD cu intensificare rapidă

Gabriela PAVELESCU, Dan PAVELESCU, Florin GHERENDI, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ

International Conference on „Micro-to-Nano-Photonics” – ROMOPTO 2006,28 – 31 August 2006, Sibiu, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Întreruperea arcului electric în vid în întreruptoarele de joasă tensiune utilizând câmpul magnetic axial

Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Smaranda NIȚU, Gabriela PAVELESCU, Paula ANGHELIȚĂ

Proc.1-er Conference sur l’arc electrique (CAE-2005), pag.28-35, Orleans, FRANŢA

Mai multe detalii despre lucrare

Sistem modern cu comutație în vid destinat alimentării și protecției liniilor de contact de 27,5 kV din transportul feroviar

Gheorghe DUMITRESCU, Gheorghe ȚULUCA, Paula ANGHELIȚĂ, V. TRUȘCĂ, V. BARBU

Conferința INFRANTRANS 2005, Bucureşti, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Lac electroizolant pe bază de rășini solubile în apă-alcooli pentru impregnarea motoarelor electrice

Ionel POPA, George Dan BIDULESCU, Georgeta NAGHIU, Ion PĂUNA

The first workshop of Electrical Engineering Materials and Aplications, 21 september 2005, ICPE-CA Bucharest

Mai multe detalii despre lucrare

Lac electroizolant, cu viteză ridicată de întărire, pentru impregnarea motoarelor de clasă F şi H

Ionel POPA, George Dan BIDULESCU, Georgeta NAGHIU, Ion PĂUNA

Simpozion 55 de ani de activitate a Grupului ICPE în dezvoltarea sectorului electrotehnic, 20-21 septembrie 2005, CCIB – Bucureşti

Mai multe detalii despre lucrare

Investigarea plasmei arcului electric rotativ generată de câmpul magnetic transversal al contactelor întreruptorului în vid

Dan PAVELESCU, Viorel BRAIC, Florin GHERENDI, Mariana BRAIC, Constantin NIȚU, Mihai BĂLĂCEANU, Gheorghe DUMITRESCU, Gabriela PAVELESCU, Smaranda NIȚU, Paula ANGHELIȚĂ

Proc. of. International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum ISDEIV 2004, vol. 1, pag. 156-159, 2004

Mai multe detalii despre lucrare

Investigarea evoluției arcului electric în întreruptoarele de joasă tensiune în vid

G. PAVELESCU, V. BRAIC, D. PAVELESCU, M. BRAIC, G. DUMITRESCU, M. BĂLĂCEANU, P. ANGHELIȚĂ

Proceeding of the XVII-th Europhysics Conference on Atomic & Molecular Physics of Ionized Gases – ESCAMPIG 2004, 1-5 Septembrie 2004, Constanța, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Implementarea directivelor europene din domeniul gestiunii deşeurilor şi ambalajelor

G. Paul PENCIOU, Sanda CORESCU, Ionel POPA, Carmen POPESCU, Nicolae GRAMA, Ani MERLĂ

revista ECOTERRA, nr.3, decembrie 2004, Cluj-Napoca

Mai multe detalii despre lucrare

Staţie de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Constanţa

Nicolae VASILE, Paul PENCIOIU, Sanda COTESCU, Ionel POPA, Carmen POPESCU, Georgeta NAGHIU

Simpozion “Ziua internaţională pentru protecţia stratului de ozon”, 16-17 septembrie 2004, Constanţa

Mai multe detalii despre lucrare

Proiectare şi realizare modele experimentale în cadrul sistemului de colectare selectivă deşeuri urbane şi a sistemului de monitorizare aer

Sanda COTESCU, Ionel POPA şi Colectiv

ICPE, vol. II, mai 2004, Bucureşti

Mai multe detalii despre lucrare

Oscilațiile de mare frecvență ale curentului post-arc în vid

Dan PAVELESCU, Smaranda NIȚU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ

Proceeding of the VI-th International Conference on “Fluctuations des Arcs”, 17-18 Martie 2003, pag. III-10-III-17, Clermont Ferrand, FRANCE

Mai multe detalii despre lucrare

Spectroscopia emisiilor optice ale plasmei arcului de vid generată în întreruptoarele de joasă tensiune

Gabriela PAVELESCU, Dunpin HONG, Viorel BRAIC, Dan PAVELESCU, Claude FLEURIER, Mariana BRAIC, Florin GHERENDI, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ, Mihai BĂLĂCEANU

4  XII-th International Conference on Plasma Physics Applications – CPPA 2003, 1-3 Septembrie 2003, Iasi, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Studii, analize privind metode moderne în managementul şi marketingul urban în Uniunea Europeana şi în ţară. Studiu de caz privind strategia de implementare a politicilor urbane vizând gestionarea deşeurilor şi monitorizarea mediului într-o municipalitate cu potenţial turistic ridicat

Sanda COTESCU, Ionel POPA şi Colectiv

4  ICPE, vol. I, decembrie 2003, Bucureşti

Mai multe detalii despre lucrare

Arcul electric în vid la curenți intenși în contacte generatoare de câmp magnetic: investigații electrice, spectroscopice și ale temperaturii contactelor

Dan PAVELESCU, Viorel BRAIC, Gheorghe DUMITRESCU, Florin GHERENDI, Mariana BRAIC, Gabriela PAVELESCU, Paula ANGHELIȚĂ, Maria ȘTEFAN

Proc. of. International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum ISDEIV 2002, pag. 170-173, 2002

Mai multe detalii despre lucrare

Straturi polimerice de acoperire

Maria-Magdalena IORDĂCHESCU, Ileana MĂDESCU, Ionel POPA

Conferinţa naţională ‘’Direcţii noi de cercetare în ştiinţa materialelor’’, Asociaţia Româna de Materiale, 17-22 septembrie 2001, Constanţa

Mai multe detalii despre lucrare

Compuși care formează compuși pe bază de pulberi PTFE

Maria-Magdalena IORDĂCHESCU, Ileana MĂDESCU, Ionel POPA

12th Romanian International Conference Chemistry and Chemical Engineering, UPB, 13-15 september 2001, Bucharest

Mai multe detalii despre lucrare

Unele aspecte privind ameliorarea comutaţiei în vid ultraînalt

Paula ANGHELIȚĂ, Florin PĂIȘ

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ICPE, Septembrie 2000, Bucureşti, ROMANIA

Mai multe detalii despre lucrare

Derivaţi imidazolinici utilizaţi la polimerizarea răşinilor epoxidice

Ionel POPA, Victor PĂRĂUȘAN

Lucrările ICPE şi CD al Sesiunii de comunicări ştiinţifice “Materiale şi componente electrotehnice“, ICPE, 11-12 septembrie 2000, Bucureşti

Mai multe detalii despre lucrare

Polimeri conductivi pe bază de cauciuc butadien-stirenic

Ileana MĂDESCU, Maria-Magdalena IORDĂCHESCU, Ionel POPA

Lucrările ICPE şi CD al Sesiunii de comunicări ştiinţtifice “Materiale şi componente electrotehnice“, ICPE, 11-12 septembrie 2000, Bucureşti

Mai multe detalii despre lucrare

X