ABSTRACT

Întreruperea arcului electric în vid în întreruptoarele de joasă tensiune utilizând câmpul magnetic axial

DATA: 2005

AUTORI: Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Smaranda NIȚU, Gabriela PAVELESCU, Paula ANGHELIȚĂ

PUBLICAT ÎN: Proc.1-er Conference sur l’arc electrique (CAE-2005), pag.28-35, Orleans, FRANŢA

X