ABSTRACT

Aceastǎ lucrare prezintǎ posibilitatea recuperǎrii produşilor reziduali rezultaţi din industria laptelui, în special zer, printr-un proces de fermentare anaerob, sub forma de biogaz, util pentru generarea de electricitate si productia de biometan. După ce toate analizele au fost efectuate, s-a constatat cǎ zerul îndeplineşte toate condiţiile pentru  dezvoltarea mediului bacterian, esenţial digestiei anaerobe.Cercetǎrile întreprinse permit introducerea în practică a unor noi concepte şi sisteme de fermentare metanogenă, adecvate realizării unor instalaţii de producere a biogazului cu destinaţia expresă de a fi furnizoare a unei energii neconvenţionale, regenerabile, în condiţii optime de randament energetic şi costuri de investiţie.

Valorificarea energetică a subproduselor din industria laptelui

DATA: 2009

AUTORI: Nikolić VASILE, Ion BÂRSAN, Alina PĂUN

PUBLICAT ÎN: EEA 2009 | vol. 57 | nr. 1 | art. 13

Citește onlineDescarcă lucrarea
X