Relații acționariat

1. Convocare Monitor AGOA august 2021

2. Convocare adunare generală ordinară și extraordinară a acționarilor ICPE SA pentru 15/16.09.2021

3. Convocare AGOA AGEA 17_18.11.2021

4. Convocare AGOA 30_31.05.2022

5. Convocare AGOA AGEA 09_10.06.2022

6. Convocator Monitorul Oficial 19.05.2022

7. Situatii financiare 2021 (parola arhivei se obtine printr-o cerere scrisa adresata ICPE SA)

8. Propunere renumeratie membri CA (parola arhivei se obtine printr-o cerere scrisa adresata ICPE SA)

9. Lista preliminara a persoanelor propuse pentru functia de administrator al ICPE S.A. (parola arhivei se obtine printr-o cerere scrisa adresata ICPE SA)

10. Lista finala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al ICPE S.A. (parola arhivei se obtine printr-o cerere scrisa adresata ICPE SA)

11. Convocator AGOA 17_18.10.2022

12. Informare AGA 17.10.2022 Pct. 1

13. Informare AGA 17.10.2022 Pct. 2

14. Informare AGA 17.10.2022 Pct. 3

15. Convocator AGOA 24_25.10.2022

16. Informare AGOA 24_25.10.2022 pct. 1

17. Informare AGOA 24_25.10.2022 pct. 2

18. Completare Convocator AGOA 24_25.10.2022

19. Convocator ICPE AGA 30 mai 2023

20. Raportul consiliului de administratie

21. Raportul auditorului – Situatii financiare

22. Bugetul de venituri si cheltuieli

23. Situatiile financiare

24. Note la situatiile financiare

25. Material informativ pct. 7- AGOA

26. Material informativ pct. 9 – AGOA

27. Solicitare completare ordine de zi AGEA- 30,31.05.2023- Cîtu Ionela

28. Solicitare completare ordine de zi AGEA 30,31.05.2023- SIF Muntenia S.A

29. Completare convocator AGA din data de 30,31.05..2023- ICPE S.A

30.  Convocator Adunarea Generala a Actionarilor ICPE S.A. din 25,26.03.2024

31. Convocator AGOA ICPE S.A. din 28,29.05.2024

32. Materiale AGOA 28_29.05.2024

 

*  Pentru actionarii societatii ICPE S.A. parolele de acces la materialele informative de mai sus pot fi solicitate la urmatoarele adrese de e-mail: laura.urian@icpe.ro sau office@icpe.ro cu transmiterea dovezii calitatii de actionar.

X