Înscriere Program AFM Sisteme Fotovoltaice

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională finanțat de Ministerul Mediului și derulat de AFM – Agenția Fondului de Mediu oferă finanțare de 20.000 lei solicitanților – persoane fizice cu gospodării electrificate, fără datorii la stat, cu imobil care nu se afla în litigiu sau revendicare.

NOUL GHID DE FINANȚARE PROPUS POATE FI CONSULTAT AICI – LINK NOU

Aplicarea pentru finanțare se face doar prin instalator autorizat.

Icpe este instalator autorizat să livreze și să instaleze sisteme fotovoltaice on grid în cadrul programului având o gama variată de echipamente certificate ce îndeplinesc condițiile tehnice prevazute de ghid.

DATA ESTIMATĂ* este 20 decembrie 2021
pentru deschiderea noii sesiuni de înscriere a cererilor de finanțare
*Data deschiderii sesiunii va fi publicată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu

www.afm.ro

Cine beneficiază de finanțare?

Persoană fizică cu domiciliul în România

Proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice

Persoana fizică ce are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate / devălmășie (copropietarii semnează cererea de finanțare)

Imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică

Persoana fizică ce nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local


– solicitantul şi coproprietarii/devălmașii pot beneficia o singură dată de finanţare în cadrul programului, în oricare dintre sesiunile acestuia, pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii / devălmașii. Se consideră că au beneficiat de finanțare în cadrul programului solicitanții aprobați care au încheiat contracte de finanțare cu AFM, aflate în vigoare, inclusiv în perioada de monitorizare;

– solicitantul şi, după caz, coproprietarii / devălmașii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii / devălmașii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

– în cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanțare care îndeplinește criteriile de eligibilitate.

– nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două proprietăți individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăți comune și proprietăți individuale, sub formă de bloc / condominiu, cu mai mult de două apartamente.

Ce documente sunt necesare pentru depunerea dosarului?

1) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în ghid

2) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii

3) actul de identitate al coproprietarului/devălmașului, valabil la data înscrierii

4) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosință asupra imobilului teren; în situaţia în care extrasul de carte funciară este obținut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare

5) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV

6) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

7) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată, sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.

ÎMPUTERNICIT. În situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, următoarele documente se adaugă la dosar:

  1. a) împuternicirea notarială
  2. b) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii

DUPLEX. În situația în care imobilul pe care se implementează proiectul face parte dintr-un duplex, se adaugă la dosar și copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg. În cazul imobilelor construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

Cât costă? Ce sisteme PV se pot instala?

Sunt eligibile sistemele fotovoltaice on grid cu putere instalată de minim 3 kWp.

Panourile pot fi instalate pe acoperisul imobilului sau pe teren.

Pentru montajul pe teren se percepe o taxă suplimentară de 50 EUR / 1 kWp montat.

În funcție de bugetul disponibil pentru contribuția proprie, de tipul branșamentului și de suprafața disponibilă pentru instalare (pe acoperiș sau pe teren), puteți alege unul din sistemele Icpe:

 
SISTEM PV
On Grid

Puterea instalată
Suprafața minimă necesară pt. instalare Energia medie anuală generată Finanțare
AFM
(TVA inclus)
Contribuție proprie
(TVA inclus)
3kWp monofazat 21 mp 3.8 MWh 20.000 Lei 3.300 Lei
3kWp trifazat 21 mp 3.8 MWh 20.000 Lei 3.300 Lei + 330 EUR
4kWp monofazat 30 mp 5 MWh 20.000 Lei 3.300 Lei + 2.000 EUR
4kWp trifazat 30 mp 5 MWh 20.000 Lei 3.300 Lei + 2.300 EUR
5kWp monofazat 35 mp 6.3 MWh 20.000 Lei 3.300 Lei + 2.600 EUR
5kWp trifazat 35 mp 6.3 MWh 20.000 Lei 3.300 Lei + 3.100 EUR
8kWp trifazat 55 mp 10 MWh 20.000 Lei 3.300 Lei + 5.000 EUR
10kWp trifazat 68 mp 12.7 MWh 20.000 Lei 3.300 Lei + 8.500 EUR
 

Pentru imobilele situate în județele:

Alba, Arad, Brașov, Bistrița-Năsăud, Bihor, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Maramureș, Sibiu, Sălaj, Satu Mare și Timiș

 la valoarea cofinanțării se adaugă suma de 2.000 lei (TVA inclus), reprezentând acțiuni suplimentare necesare montajului în aceste zone.

 

La înregistrarea documentelor pentru dosarul de înscriere se percepe o taxă de consultanță, verificare eligibilitate dosar și asistență tehnică în valoare de 500 Lei (TVA inclus). Acest tarif include și obtinerea extrasului de carte funciară.

Cum vă puteți înscrie?

  1. Citiți informațiile referitoare la Program și costuri prezentate mai sus
  2. Completați formularul de înscriere în baza de date
  3. După completarea formularului veți primi pe e-mail contractul de consultanță în vederea întocmirii dosarului de finanțare și factura proforma
  4. Cititi cu atenție contractul și semnați-l în locul/locurile indicate
  5. Trimiteti contractul scanat (toate paginile) pe mail alături de dovada efectuării plății
  6. Consultantul alocat vă va contacta în scurt timp pentru întocmirea dosarului de finanțare. Acesta va derula toate formalitățile în legatură cu programul AFM precum verificarea documentelor, redactarea cererii de finanțare, pregatirea dosarului pentru înscriere în platforma AFM.

Accordion Shortcode on Dark Background

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Our Mission

Add / Edit Toggles
Asunt in anim uis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in anim id est laborum. Allamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Aser velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in anim id est laborum.

Our Promise

Asunt in anim uis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in anim id est laborum. Allamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Allamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.

Our Philosophy

Asunt in anim uis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in anim id est laborum. Allamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Allamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor.

X