Metrologie

Laboratorul de metrologie și etalonare Icpe, cu o experiență de peste 50 de ani în metrologie, este recunoscut de către organisme naționale și internaționale în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025/2018 pentru transmiterea unității de măsură legală preluată de la Sistemul Național de Etalonare din cadrul Institutului Național de Metrologie și este acreditat de Asociația de Acreditare din România – RENAR, conform certificatului de acreditare Nr. LE 014 valabil până în anul 2026.

Numele dumneavoastră

Companie

E-Mail

Telefon

Detalii

Încarcă fișier (opțional)

Sunt de acord cu procesarea datelor mele conform
       Politicii de protecție a datelor

Domeniile pentru care Laboratorul de Metrologie Icpe execută etalonări în regim acreditat RENAR conform Nr. LE 014 sunt:
Mărimi mecanice

Manometre cu element elastic cu afișare digitală / analogică

Mărimi electrice

Multimetre digitale / analogice

Voltmetre digitale / analogice

Ampermetre digitale / analogice

Clampmetre digitale / analogice

Ohmmetre digitale / analogice

Aparate pentru măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pămant

Megohmetre digitale / analogice

Rezistoare de valoare unică

Rezistoare în decade

Etalonări în regim neacreditat:
Mărimi electrice

Tester pentru măsurare rigiditate dielectrică ulei

Calibrator de curent şi tensiune continuă /alternativă

Şunt simplu sau multiplu

Aparat electronic cu afişare digitală / analogică pentru măsurat tensiune, curent, rezistenţă, în c.c. şi c.a.

Microvoltmetru şi milivoltmetru selectiv

Generator de semnal

Osciloscop

Tahometru fără contact

Kilovoltmetru

Punte Wheatstone-Thomson

Punte pentru cabluri

RLC-metru digital

Wattmetru monofazat de c.c. şi c.a.

Fazmetru (cosfimetru) monofazat

Aparat înregistrator tip compensator din instalaţii de automatizare

Element de calcul din instalaţiile de automatizare

Analizor de putere curent continuu / alternativ

Timp/Frecvență

Frecvenţmetru electronic cu stabilitate 10-6

Microvoltmetru şi milivoltmetru selectiv

Generator de semnal

Osciloscop

Lungimi

Şubler mecanic sau digital, de exterior, adâncime, cu lungimea mai mică sau egală cu 600 mm, valoarea diviziunii: 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm; 0,1 mm

Micromentru mecanic sau digital, de exterior, adâncime, pentru table, cu lungimea  ≤100 mm, valoarea diviziunii: 0,01 mm, clasa 2

Micromentru mecanic sau digital, de exterior, adâncime, pentru table, cu lungimea cuprinsă între 100-300 mm, inclusiv, valoarea diviziunii: 0,01 mm, clasa 2

Temperaturi

Calibrator de temperatură

Termometre din sticlă cu lichid, manometrice, bimetalice, cu tijă

Termocuple tip J, K, S, N, T

Termorezistenţe

Termometre digitale

Indicator şi simulator  de  temperatură

Laboratorul are implementat Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu, aliniat la cerințele Standardului de Calitate, SR EN ISO 9001: 2008 și de Mediu SR EN ISO 14001/2005, implementat prin Societatea Română de Asigurare a Calității –  SRAC. Laboratorul are documentat, implementat şi menţine un Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardului SR OHSAS 18001: 2008.

Trasabilitatea laboratorului este asigurată față de Institutul Național de Metrologie – INM coordonat de Biroul Român de Metrologie Legală – BRML și laboratoare europene (Fluke și Beamex), și are colaborări interlaboratoare cu Institutul Național de Metrologie, Universitatea Politehnică București-Facultatea de Electrotehnică-Catedra de Metrologie și Universitatea Tehnică de Construcții București.

Laboratorul a achiziționat în ultimii ani un număr mare de etaloane specializate, performante, cu software dedicate încorporate, care pot transmite unitatea de măsură către mijloacele de măsurăre noi apărute pe piața din România, cu ajutorul cărora Laboratorul de Metrologie a deservit peste  200 de clienți proprii.

Infrastructura Laboratorului de Metrologie Icpe utilizează etaloane de referință de cel mai înalt nivel a căror trasabilitate este stabilită la nivel național sau internațional, astfel încât rezultatul măsurărilor generate  de către acestea să satisfacă încrederea clienților.

Specialiștii din domeniul metrologiei din cadrul Icpe sunt preocupați de pregătirea lor profesională și au capabilitatea și competența de a efectua măsurători în domeniile amintite. Față de toţi clienții – actuali și potențiali serviicile laboratorului sunt orientate către satisfacerea cerințelor acestora și de a se asigura că toate măsurările efectuate răspund atăt cerințelor lor privind calitatea, cât și cerințelor legale și reglementate.

Principiile care stau la baza sistemului Laboratorului de Metrologie Icpe sunt:
Principiul transparenţei

Principiul transparenţei constă în cunoaşterea procesului de etalonare/măsurare, cunoaște care sunt obiectivele, politicile aplicate, care sunt strategiile adoptate, cum sunt implementate programele declarate şi care sunt costurile acestora.

Principiul imparţialității

Principiul imparţialității laboratorului conferă credibilitate în competenţa tehnică a laboratorului, creşterea competitivităţii personalului şi integritatea laboratorului fiind una dintre pârghiile pentru câştigarea şi menţinerea încrederii.

Principiul egalității de șansă

Principiul egalității de șansă aplicat de laborator permite accesul în mod egal la relaţia cu organismele de acreditare şi cu clienții.

Principiul eficienţei

Principiul eficienţei constă în alocarea fondurilor necesare şi urmărirea ca atingerea obiectivelor să se facă cu costuri cât mai mici.

Principiul adresabilităţii şi al interesului

Principiul adresabilităţii şi al interesului laboratorului constă în modul de procesare a cererilor într-un mod prompt şi eficient, să se asigure că sunt respectate termenele convenite cu clienţii.

Principiul independenţei

Principiul independenţei laboratorului nu influenţează personalul în luarea deciziilor asupra rezultatelor etalonărilor-măsurărilor.

Principiul confidenţialităţii

Principiul confidenţialităţii laboratorului constă în aplicarea unei politici şi unei proceduri care să asigure protecţia informaţiilor confidenţiale şi a drepturilor de proprietate ale clienţilor săi.

Principiul oportunității

Principiul oportunității permite laboratorului alocarea fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii şi creşterea gradului de competenţă şi încredere.

Principiul responsabilității

Principiul responsabilității laboratorului se rezumă la informare, comunicare şi conştientizarea personalului, fiind interzise manipularea sau impunerea unui mod de evaluare a rezultatelor.

Principiul necesității

Principiul necesității este menţinerea laboratorului la cotele atinse şi aplicarea de acţiuni preventive pentru a îmbunătăţi continuu procesul de etalonare/măsurare pentru a răspunde necesităţilor clienţilor într-o gamă cât mai largă.

X