Parcul solar Icpe

Parcul Solar ICPE este prima bază experimentală cu componentă outdoor, în domeniul energiilor regenerabile, din România, punând la dispoziție laboratoare pentru caracterizarea tehnologiilor regenerabile, prima aplicație fotovoltaică din România integrată în faţada unei clădiri, aplicații specifice fotovoltaice, solar termice, eoliene de mică putere, sisteme tip tracker, pompe de căldură, componente pentru mobilitate electrică.
Parcul Solar Icpe este un pilot funcţional pentru educarea publicului în spiritul prezervării mediului, pentru încurajarea utilizării energiilor regenerabile şi pentru înţelegerea conceptului de dezvoltare durabilă.
Capabilităţile ştiinţifice, tehnice şi experimentale create prin construcţia Parcului Solar Icpe, oferă investiţiilor în domeniul energetic, un pachet complet de servicii tip ESCo, care să le garanteze succesul proiectului de investiţii.
X