Știri

PROIECTE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

ICON

ICON – fabricarea de motoare electrice agile ...

HEATGEM

Ghiduri de căldura realizate prin fabricare aditivă pentru ...

PRELAM

Transfer de cunoștinƫe ȋn vederea creșterii performanƫelor mașinilor ...

URBIVEL2

Integrarea de pachete software într-un mediu de analiză multifizică a ...
mai multe proiecte

PROIECTE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

X