Protecția datelor

POLITICA Icpe
PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Din 25 mai 2018 se produc schimbări importante în legislația privind protecția datelor personale în Europa, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale – GDPR.
În România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP va efectua verificările și va aplica sancțiuni în numele UE.
Noul Regulament nu este o Directivă, deci se aplică în mod direct tuturor entităților vizate, fără a fi necesară adoptarea la nivelul legislației naționale. Aceasta înlocuiește Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date.
GDPR impune implementarea de măsuri de securitate tehnice și organizatorice prin intermediul cărora să se pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor. De asemenea, este necesară reducerea la minimum a datelor utilizate și integrarea garanțiilor necesare, în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerințele regulamentului și a proteja drepturile persoanelor vizate.
Icpe poate deţine informații încadrate ca având caracter personal, care ne-au fost oferite printr-o informare, cerere de ofertă, contract, participare la o conferință sau cu alt prilej. Aceste informații pot include, printre altele, numele, adresa, e-mail, numere de telefon, informații despre modul în care sunt folosite serviciile și produsele noastre.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO)
Responsabilul nostru (DPO) cu protecția datelor cu caracter personal, poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@icpe.ro

Cum folosim datele dumneavoastră personale?
În această informare, explicăm modul în care utilizăm şi protejăm datele Dvs. cu caracter personal, atunci când, din necesităţi economice sau de informare ajung în posesia noastră.

Icpe va utiliza datele Dvs. cu caracter personal în următoarele situații, fâră a se limita la acestea:
1. Încheierea/executarea sau încetarea unui act comercial/parteneriat/contract cu Dvs.
2. Conformarea cu o cerinţă legală imperativă, de exemplu, cerinţe contabile şi fiscale.

Vom utiliza datele Dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

  • Interacţionăm din punct de vedere comercial, civil, administrativ cu Dvs. sau când cumpăraţi sau utilizaţi oricare dintre produsele/serviciile noastre
  • Ne contactaţi prin diverse canale sau ne solicitaţi informaţii în legătură cu Icpe sau cu un produs/serviciu al Icpe
  • Aţi acordat permisiunea altor societăţi, cum ar fi partenerii noştri comerciali sau asociaţii noştri, precum şi unor terţi furnizori sau contractanţi, să facă schimb de informaţii cu noi cu privire la Dvs.
  • Atunci când datele Dvs. cu caracter personal sunt publice
  • Sunteţi clientul unei activităţi comerciale pe care o desfăşurăm.

Ce date colectăm de la dumneavoastră?
Tipurile de informaţii pe care le putem avea, în situații bine întemeiate, sunt:
Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul Dvs. de telefon fix şi/sau mobil, data naşterii, adresa de e-mail etc.
Aceste date pot ajunge în posesia noastră prin contactul Dvs. cu noi, cum ar fi o notă/informare/ofertă pe care l-aţi făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidenţe ale unui contact cu noi sau pe care le obţinem din alte surse, cum ar fi agenţii de prevenire a fraudelor, precum şi de alţi furnizori de date.

În ce scopuri folosim datele dumneavoastră?
– Pentru vânzarea produselor și prestarea serviciilor noastre
– Pentru utilizarea produselor şi serviciilor pe care le-aţi achiziţionat de la noi, precum şi pentru a vă ţine la curent cu evoluţia comenzii Dvs. sau a raporturilor civile, comerciale sau de altă natură dintre noi
– Pentru a vă furniza produsele sau serviciile relevante. Aceasta poate include şi alte servicii care nu sunt incluse în contractul cu Dvs.
– Pentru facturare şi relaţiile cu clienţii
– Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-aţi furnizat sunt incorecte, pe cale să expire sau nu putem încasa plata
– Pentru a vă ține la curent cu informații generale și tematice (de exemplu: lansarea produselor noi, evenimente, promoții etc.). În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (e-mail, newsletter, SMS, sau apel telefonic). Ne puteți solicita oricând, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în oricare dintre newsletter-ele pe care le-ați primit de la noi sau prin transmiterea unui e-mail către dpo@icpe.ro, să oprim utilizarea datelor Dvs. cu caracter personal în scop de marketing
– Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteţi avea în legătură cu relaţia cu noi, cu produsele sau serviciile noastre.

Managementul fraudelor şi aplicarea legii
Vom dezvălui informaţii, dacă acest lucru este legal justificat, în scopul de a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea sau a proteja interesele clienţilor noştri. De asemenea, este posibil să fie necesar să dezvăluim informaţiile Dvs. pentru a ne conforma obligaţiei legale de a răspunde la cererile legale ale autorităţilor. Datele Dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credinţă, că avem obligaţia de a face acest lucru în conformitate cu legea şi în baza unei evaluări e a tuturor cerinţelor legale.

Durata de păstrare a datelor Dvs. cu caracter personal
Vom stoca informaţiile Dvs. atât timp cât ni se cere prin lege.
În situaţia unui litigiu, vom stoca informaţiile Dvs. pe parcursul soluţionării acelui litigiu, precum şi atât timp cât avem obligatia legală de a păstra contracte de muncă, ștate şi alte documente legale în evidenţa contabilă şi în arhiva societăţii.
Cu excepţia situaţiei în care legea prevede altfel, de regulă vom utiliza datele Dvs. pe perioada existenţei unui contract între Dvs. şi Icpe, conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016.

Păstrarea în siguranţă a datelor Dvs. cu caracter personal.
În mod constant optimizăm măsurile pentru protecţia datelor Dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Nu răspundem pentru securitatea şi conţinutul website-urilor terţelor părţi. Prin urmare, asiguraţi-vă că citiţi politica acelei societăţi privind protecţia datelor şi cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informaţiile personale pe website-ul acestora.
Acelaşi lucru se aplică în cazul oricăror website-uri sau conţinuturi ale terţelor părţi la care vă conectaţi utilizând referiri la Icpe sau la produsele şi serviciile noastre.
Puteţi alege să dezvăluiţi datele Dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile reţelelor de socializare (de exemplu cele oferite de Google+, Facebook, Twitter) sau utilizând servicii ale terţelor părţi care vă permit să postaţi public analize sau alte informaţii, iar o terţă parte ar putea utiliza informaţiile respective, fără vreo responsabilitate pentru Icpe.

Drepturile persoanelor vizate
Vă informăm că aveţi dreptul de a solicita accesul la datele Dvs. personale, precum şi rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, conform legii, precum şi dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă consideraţi că drepturile dvs au fost nerespectate.
Potrivit art.15-21/GDPR,referitor la datele cu caracter personal comunicate, aveți dreptul:
– de rectificare a datelor cu caracter personal
– de acces la datele cu caracter personal
– de opoziţie la utilizarea datelor cu caracter personal
– de ştergere

Având în vedere scopul acestei informări – o sinteză uşor inteligibilă a prevederilor GDPR (Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale) – orice referire din prezenta informare se completează automat cu prevederile detaliate ale GDPR.

Pentru mai multe informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal vă puteți adresa ”Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) al societății Icpe, ce poate fi contactat la adresa de e-mail precizată anterior.
Această informare privind utilizarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe website-ul nostru www.icpe.ro, fiind astfel la curent cu orice modificare intervenită, în funcţie de modificarea cadrului juridic aplicabil.

Data ultimei actualizări: mai 2018

X