ABSTRACT

Relaţiile antagoniste între dezvoltare şi mediu, promotoare ale dezvoltării durabile

DATA: 2016

AUTORI: Ionel POPA, Eugeniu Alexandru STERE

PREZENTAT LA: Sesiunea ştiinţifică de primăvară a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România “Cooperarea între mediul academic şi cel economic pentru o dezvoltare economică durabilă“, Bucureşti şi Mioveni, 26 – 28 mai, 2016

X