ABSTRACT

Ȋn această lucrare ne propunem prezentarea unor modele numerice tridimensionale şi analiza rezultatelor obţinute pentru un motor de cuplu cu unghi limitat, de talie 16. Rezultatele modelării tridimensionale sunt comparate cu rezultatele unei modelări bidimensionale. Au fost efectuate teste de acurateţe pentru a valida rezultatele numerice obţinute, şi s-a stabilit un model tridimensional, ale cărui rezultate se compară bine cu cu rezultate experimentale. Modelarea numerică oferă posibilitatea evaluări unor diferite configuraţii ale motorului de cuplu cu unghi limitat.

Modelare tridimensională pentru un motor de cuplu cu unghi limitat de talie 16

DATA: 2016

AUTORI: Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA, Cristian BOBOC

PREZENTAT LA: Simpozionul de maşini electrice SME’16, 2016

Citește online
X