ABSTRACT

Schema de izolaţie hârtie – ulei a transformatoarelor şi autotransformatoarelor electrice de putere şi înaltă tensiune suportă în funcţionare, pe parcursul întregii durate de viaţă, o serie de solicitări de natură fizică (electromagnetică, mecanică, termică) şi chimică, care au ca rezultat degradarea caracteristicilor iniţiale ale materialelor componente, precum şi a schemei de izolaţie în ansamblu. Îmbătrânirea termică a materialelor electroizolante solide şi lichide reprezintă un factor important de degradare. Studiul fenomenului de degradare termică accelerată se bazează pe relaţia lui Arrhenius, care permite obţinerea unor rezultate concludente într-un timp foarte scurt. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unor teste de îmbătrânire termică accelerată a schemei de izolaţie hârtie-ulei.

Teste de îmbătrânire termică accelerată a izolaţiei hârtie – ulei la transformatoarele şi autotransformatoarele electrice

DATA: 2007

AUTORI: Sanda-Liana COTESCU, Adrian MEREANU, Magdalena BUNEA, Cornel PREDUȚ, Carmen POPESCU, Petru NOTHINGER, Laurenţiu DUMITRAN, Gabriel TĂNĂSESCU, Florin CIOLACU

PUBLICAT ÎN: EEA 2007 | vol. 55 | nr. 1 | art. 4

Citește onlineDescarcă lucrarea
X