ABSTRACT

Lucrarea prezintă teoria transformatei Laplace utilizate pentru studiul fenomenului tranzitoriu din circuitele electrice, precum şi un exemplu de aplicaţie pentru proiectarea un unui generator de impuls de curent pe durată lungă pentru testarea descărcătorului de supratensiune cu oxid metalic. Sunt prezentate rezultatele măsurate şi calculate, precum şi avantajele metodei în comparaţie cu o altă metodă pentru rezolvarea sistemului rezultat de ecuaţii de integrare şi diferenţiere pentru generatorul de impuls de curent analizat.

Aplicaţii ale transformatei Laplace pentru rezolvarea ecuaţiilor circuitelor electrice cu elemente liniare sau neliniare

DATA: 2009

AUTOR: Valer GIURGIU

PUBLICAT ÎN: EEA 2009 | vol. 57 | nr. 2 | art. 5

Citește onlineDescarcă lucrarea
X