ABSTRACT

În această lucrare ne propunem analizarea şi dezvoltarea de modele numerice cu aplicabilitate în motoarele de cuplu de curent continuu cu unghi limitat, realizarea acestor modele fiind importantă în stabilirea soluţiei constructive a unui motor de cuplu cu unghi limitat de talie 16. Va fi realizat un model experimental iar masurătorile vor fi utilizate pentru validarea modelului numeric. De asemenea, am studiat influenţa soluţiilor constructive ale rotorului asupra caracteristicii cuplu-unghi. Modelarea numerică ne oferă posibilitatea de a evalua diferite configuraţii ale motorului de cuplu cu unghi limitat.

Studii numerice pentru maşini electrice speciale de tipul motoarelor de cuplu cu unghi limitat (4)

DATA: 2015

AUTORI: Ioana IONICĂ, Mircea MODREANU, Alexandru MOREGA, Cristian BOBOC

PREZENTAT LA: Simpozionul de maşini electrice SME’15, 2015

Read online
X