ABSTRACT

Servomotoarele electrice reprezintă componente electrice principale în acţionările de comandă pentru maşini-unelte, roboţi industriali, alte echipamente speciale. Ele sunt caracterizate de anumite condiţii tehnice de funcţionare, uneori greu de îndeplinit cum sunt: masă-limită, volum-limită, nivelul de tensiune, curent-limită. Nivelul parametrilor tehnici proiectaţi pentru servomotorul electric poate fi atins numai printr-o execuţie de o acurateţe tehnică a componentelor acestora. Se pot considera indicatori de calitate ai concepţiei servomotoarelor electrice următoarele rapoarte: – J/Mn [momentul de inerţie/cuplul nominal], – m/Mn [masa/cuplul nominal], – Mmax/Mn [cuplul maxim/cuplul nominal], – nmax/mn [turaţia maxim/turaţia nominal]

Calitatea concepţiei servomotoarelor electrice

DATA: 2007

AUTORI: Floarea VASILE , Mircea COVRIG

PUBLICAT ÎN: EEA 2007 | vol. 55 | nr. 1 | art. 7

Citește onlineDescarcă lucrarea
X