ABSTRACT

Fundamentarea tehnico-economică a dezvoltării pieţii automobilului electric

DATA: 2012

AUTORI: Nicole VASILE, Floarea VASILE

PREZENTAT LA: Simpozionul Automobilul electric, octombrie 2012

X