ABSTRACT

Dezvoltarea durabilă: necesitate imediată a societăţii contemporane

DATA: 2011

AUTORI: Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

PREZENTAT LA: Simpozion „Impactul acquis-ului comunitar de mediu asupra tehnologiilor şi echipamentelor” – ACQUISTEM 2011, ICPE-Agigea, pag.12, ISBN 978-606-507-0608, editura ELECTRA, 28 – 29 iulie

X