ABSTRACT

Polimeri conductivi pe bază de cauciuc butadien-stirenic

DATA: 2000

AUTORI: Ileana MĂDESCU, Maria-Magdalena IORDĂCHESCU, Ionel POPA

PREZENTAT LA: Lucrările ICPE şi CD al Sesiunii de comunicări ştiinţtifice “Materiale şi componente electrotehnice“, ICPE, 11-12 septembrie 2000, Bucureşti

X