ABSTRACT

Studii, analize privind metode moderne în managementul şi marketingul urban în Uniunea Europeana şi în ţară. Studiu de caz privind strategia de implementare a politicilor urbane vizând gestionarea deşeurilor şi monitorizarea mediului într-o municipalitate cu potenţial turistic ridicat

DATA: 2003

AUTORI: Sanda COTESCU, Ionel POPA şi Colectiv

PUBLICAT ÎN: ICPE, vol. I, decembrie 2003, Bucureşti

X