ABSTRACT

Derivaţi imidazolinici utilizaţi la polimerizarea răşinilor epoxidice

DATA: 2000

AUTORI: Ionel POPA, Victor PĂRĂUȘAN

PREZENTAT LA: Lucrările ICPE şi CD al Sesiunii de comunicări ştiinţifice “Materiale şi componente electrotehnice“, ICPE, 11-12 septembrie 2000, Bucureşti

X