ABSTRACT

Două serii de elastomeri poliuretanici s-au obținut din poli (1,4-butilenadipat) diol și 1,6-diizocianatohexan, care apoi s-au extins cu lanțuri cu derivați de resorcinol cum ar fi benzen-1,3-diol, 2,4-dihidroxibenzaldehidă sau 1- (2,4-dihidroxifenil) hexan-1-onă. Acest articol investighează efectele induse în proprietățile elastomerului poliuretanic prin modificarea compoziției segmentului dur prin schimbarea cantității de diizocianat alifatic și prin influența structurii chimice a diluanților de lanț ai derivaților de resorcinol. Diferitele compoziții chimice și prezența diferitelor legături pe structura de extindere a lanțului au influențat coeziunea segmentului dur, ducând la efecte importante asupra proprietăților elastomerului poliuretanic.

Efectul structurii segmentului dur asupra proprietăților derivaților de resorcinol pe bază de elastomeri poliuretanici

DATA: 2014

AUTORI: S. OPREA,  A. JOGA, Bica Zorlescu, V. OPREA

PUBLICAT ÎN: 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE), p. 204 – 209, Publisher : IEEE, DOI:10.1109/ICEPE.2014.6969898, Electronic ISBN: 978-1-4799-5849-8

Citește online
X