ABSTRACT

Unele aspecte privind ameliorarea comutaţiei în vid ultraînalt

DATA: 2000

AUTORI: Paula ANGHELIȚĂ, Florin PĂIȘ

PREZENTAT LA: Sesiunea de comunicări ştiinţifice ICPE, Septembrie 2000, Bucureşti, ROMANIA

X