ABSTRACT

Conceptul ERA – Aria de Cercetare Europeană este înţeleasă ca o bază reală, cu obiective reafirmate de răspândire a cunoştinţelor şi de dezvoltare a competitivităţii industriale globale, ca răspuns la cerinţele cercetării dezvoltate din politicile U.E. Echipa ICPE abordează dezvoltarea instituţională şi creşterea schimbului de informaţii cu privire la sistemul naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (C.D.I.) ca şi crearea unei serii de indicatori ştiinţifici utili pentru evaluarea şi cuantificarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare inovare: pentru a stabili o serie de indicatori ştiinţifici, necesari evaluării şi certificării instituţiei definite prin activităţi de C.D.I.; pentru a crea o bază de date cu informaţii complexe privind resursele umane şi infrastructura de C.D.I.

Evaluarea structurii cercetării din România în relatie cu tendinţele din spaţiul european al cercetării – ERA

DATA: 2007

AUTORI: Floarea VASILE, Nicolae VASILE

PUBLICAT ÎN: EEA 2007 | vol. 55 | nr. 3 | art. 13

Citește onlineDescarcă lucrarea
X