ABSTRACT

Lucrarea prezintă un studiu privind performanțele unui sistem autonom de energie bazat pe utilizarea surselor regenerabile de energie, un sistem destinat echipării remorcilor sau a platformelor auto. Sistemul electromecanic a fost dezvoltat de Icpe în cadrul proiectului “SIMOPEL”, un proiect amplu din domeniul mobilității electrice. Icpe prin acest proiect şi-a impus ca obiectiv major să devină producător de sisteme şi componente şi să ofere servicii în domeniul mobilității electrice bazată pe vehiculele propulsate electric. Astfel, Icpe este capabilă să echipeze vehicule terestre sau ambarcaţiuni cu propulsie electrică, să dezvolte sisteme de propulsie pentru vehicule electrice sau module specializate care fac parte din sistemele de propulsie. Icpe poate proiecta infrastructura de alimentare cu energie electrică care poate fi conectată la rețea sau poate utiliza surse regenerabile de energie și poate de asemenea dezvolta module ecologice de transport pentru zone geografice definite cum ar fi rezervații naturale, parcuri, etc, fiecare modul incluzând vehiculul electric, stația de încărcare și sistemul de management al modulului. Uniunea Europeană, pentru a-şi atinge țintele referitoare la GES (nivelul gazelor cu efect de seră) este necesar ca sectorul transporturilor să reducă cu 20% până în anul 2030, comparativ cu anul cu 2008, aceste emisii. În plus, sunt necesare eforturi semnificative pentru atingerea obiectivelor stabilite în „Cartea Albă privind Transporturile”, și anume o reducere cu 50% a numărului vehiculelor alimentate în mod convențional în orașe până în anul 2030, o interdicție totală a acestora până în anul 2050 și o logistică urbană fără emisii de CO2 în marile centre urbane până în 2030. Pentru a atinge aceste obiective, este clar că trebuie să aibă loc o schimbare consistentă înspre zona electromobilităţii. Având în vedere tendințele generale ale cercetării și producţiei în sectorul vehiculelor electrice și preocupările legate de limitarea poluării datorate traficului vehiculelor convenționale, Icpe, prin dezvoltarea acestui proiect, își concentrează eforturile și acțiunile din sfera cercetării, în România dar nu numai, promovând soluții în domeniul electromobilității. Astfel, Icpe se aliniază politicii sale, contribuid la dezvoltarea durabilă din domeniul transporturilor și, în același timp, dezvoltă soluții cu un mare potențial de piață. Sistemul electromecanic propus, având rolul de stație de încărcare, prin costul scăzut în ceea ce priveşte investiția, ușurința instalării, rezolvă multe dintre problemele legate de stațiile de încărcare staționare. Posibilitatea de a monta structura pe o remorcă auto, o platformă sau poziționarea sistemului în zone fixe, cum ar fi zone izolate sau zone afectate de dezastre, precum și modularitatea structurii care permite, în funcție de cerințele de putere, alegerea structurii modulare adecvate, toate acestea sunt avantaje majore și sunt de fapt soluții dezvoltate de Icpe care vin în întâmpinarea unei probleme foarte reală cu care ne confruntăm: dezvoltarea insuficientă a infrastructurii în ceea ce privește stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice.

Sistem independent de alimentare a vehiculelor electrice care utilizează surse regenerabile de energie

DATA: 2016

AUTORI: Lucian Nicolae DEMETER, Bogdan-Alexandru ONOSE, Viorel URSU

PREZENTAT LA: WEC CENTRAL & EASTERN EUROPE REGIONAL ENERGY FORUM – FOREN 2016, 12-16 June 2016, Vox Maris Grand Resort, Costinești, Romania

Download
X