ABSTRACT

Contactele electrice sinterizate pentru întreruperea curentului de mare putere

DATA: 2008

AUTORI: Paula LUNGU, Elena ENESCU, Magdalena LUNGU, Gheorghe DUMITRESCU, Paula ANGHELIȚĂ

PREZENTAT LA: Proc. of the XXIII-th. IEEE International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum – ISDEIV 2008,15 – 99 September 2008

X