ABSTRACT

Investigațiile electrice și optice sunt axate pe studiul intreruptoarelor în vid. Regimul de scurtcircuit în rețeaua de joasă tensiune este reprodus exact printr-un circuit specific de testare. Analiza fenomenelor în timpul evoluției curentului de mare intensitate și a zonei current- zero se face în scopul creșterii capacității de rupere a acestui tip de echipament. Viteza de deplasare a coloanei arc pe suprafața pieselor de contact în cazul soluției de câmp magnetic transversal este corelată cu diagnoza spațială și temporală a plasmei de arc. Deoarece curentul post-arc reprezintă un element important care definește calitatea procesului de întrerupere a scurtcircuitului, au fost realizate și măsurători specifice. Pentru o mai buna intelegere a intreruperii curenților intenși in vid, fenomenele studiate experimental sunt modelate matematic.

Modelarea arcului electric în cazul întreruptorelor cu comutație în vid

DATA: 2010

AUTORI: Dan PAVELESCU, Smaranda NIȚU, Gabriela PAVELESCU, Paula ANGHELIȚĂ

PREZENTATA LA: Proc. of the 15th International Conference on Plasma Physics and Applications – CPPA 2010, 1-4 July 2010

Citește online
X