ABSTRACT

Această cercetare prezintă comportamentul la degradare fungică a două serii de compozite: o serie obținută cu pulbere de argint încorporată în uree poliuretanică bazată pe sulfadiazină (SD) și o altă serie de compozite care încorporează argint prin extensia lanțului poliuretanic cu SD și argint. Acest articol prezintă variațiile structurii chimice caracterizate prin spectroscopia în infraroșu cu transformare Fourier (FTIR) și proprietățile mecanice ale acestor polimeri înainte și după expunerea la fungii. Cu toate că argintul folosit ca agent de dilatare a lanțului asigură o dispersie mai ordonată a acestuia pe segmentul dur al lanțului principal de uree poliuretanică, rezultatele FTIR au arătat câteva modificări pe suprafața acestor filme compozite. Ambele compozite cu argint au prezentat o rezistență mai mare la biodegradarea fungică.

Degradarea fungică a două serii de compozite de uree poliuretanice obţinute prin diferite metode de încorporare a argintului

DATA: 2015

AUTORI: Stefan OPREA, Petronela GRĂDINARIU, Aurora JOGA, Bica ZORLESCU, Veronica OPREA, Violeta Otilia POTOLINCĂ

PREZENTAT LA: Journal of Elastomers and Plastics

X