ABSTRACT

Utilizarea materialelor regenerabile în compozite polimerice este necesară pentru păstrarea mediului și îmbunătățirea nivelului de trai. Conținutul diferit de celuloză legată cu monomer diizocianat a fost dispersat în matricea poliuretanilor pe bază de ulei de ricin și a produs compozite cu suprafețe care dau naștere la atacuri fungice, prezentând astfel potențial de utilizare în aplicații în procesele de biodegradare și bioremediere a materialelor polimerice.

Sinteza, proprietăţile şi degradarea fungică a celulozei – compozite poliuretanice pe bază de ulei de ricin

DATA: 2016

AUTORI: Ștefan OPREA, Violeta Otilia POTOLINCĂ, Petronela GRĂDINARIU, Aurora JOGA, Bica ZORLESCU, Veronica OPREA

PREZENTAT LA: Proceedings of International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, Rome (Italy)

Citește on line
X