ABSTRACT

Unele aspecte privind ameliorarea comutaţiei în vid ultraînalt şi aplicatia lor în construcţia aparatelor de comutaţie

DATA: 2000

AUTORI: Gheorghe ȚULUCA, Paula ANGHELIȚĂ, Florin PĂIȘ

PREZENTATA LA: Sesiunea de comunicări ştiinţifice ICPE, Octombrie 2000, Bucureşti, ROMANIA

X