ABSTRACT

Utilizarea componentelor electrice la corpurile de iluminat public – o nouă soluţie de protecţie a mediului

DATA: 2009

AUTORI: Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Mihai STOICA, Sidonia CRĂCIUN, Irina PETCU

PREZENTAT LA: Simpozionul „Impactul ACQUIS-ului comunitar de mediu asupra tehnologiilor şi echipamentelor”, ediţia a 6-a, 26-28 august 2009

X