ABSTRACT

Lester R. Brown, considerat ca fiind unul dintre cei mai proeminenţi gânditori ai lumii, este cel care a utilizat în premieră conceptul de dezvoltare durabilă. După anul 2000, Consiliul Europei a confirmat că dezvoltarea durabilă este obiectivul central al Comunităţii Europene.Situaţia actuală mondială se agravează continuu ca urmare a prezentei şi activităţii omului. Pentru remedierea crizelor economice şi trecerea la o nouă societate durabilă este necesară o nouă ordine mondială, dar şi o profundă reformă morală şi spirituală. Cu toate progresele ştiinţifice şi tehnice realizate, printre principalele direcţii de dezvoltare ale noului mileniu. se regăsesc: eradicarea foametei şi sărăciei extreme; realizarea în toate ţările a educaţiei la nivel primar; promovarea egalităţii în drepturi pentru femei; reducerea mortalităţii infantile; combaterea bolilor civilizaţiei prezente, printre care SIDA şi malaria; asigurarea dezvoltării durabile în condiţii ecologice; realizarea unui parteneriat global pentru dezvoltare.

Dezvoltarea durabilă, necesitate imediată a societăţii contemporane

DATA: 2011

AUTORI: Eugeniu Alexandru STERE, Ionel POPA

PUBLICAT ÎN: EEA 2011 | vol. 59 | nr. 4 | art. 12

Citește onlineDescarcă lucrarea
X