ABSTRACT

Evoluții ale ingineriei electrice românești și antreprenoriatului specific

DATA: 2010

AUTORI: Nicolae VASILE, Floarea VASILE

PREZENTAT LA: Colocviul: Incurajarea antreprenoriatului pentru inițierea de afaceri în domeniul inginerie electrică, București, 2010

X