URBIVEL

URBIVEL

Transfer de cunoştinte în vederea dezvoltării cu ajutorul metodelor de analiză multifizică a maşinilor electrice cu înaltă eficienţă energetică destinate sistemelor de propulsie pentru vehicule electrice uşoare
Contract: 2 /20.07.2017
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiectul se desfășoară în perioada decembrie 2017 – iunie 2020

Website proiect: https://urbivel.utcluj.ro/

Coordonator: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

Partenerul 1: Icpe

Responsabil Icpe: Paul Minciunescu
X