EPAVREDI

EPAVREDI

Transfer de cunoştinţe şi colaborare efectivă pentru dezvoltare echipament electro-mecanic din echiparea acţionărilor electrice ale vanelor din reţeaua de distributie şi transport a gazelor combustibile
Contract: 132-1 /17.10.2017
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiectul se desfășoară în perioada martie 2018 – aprilie 2020
Coordonator: Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare Turbomotoare – COMOTI

Partenerul 1: Icpe

Responsabil Icpe: Paul Minciunescu
X