ECO-NANO-ECO

ECO-NANO-ECO

Transfer de cunoștințe privind recuperarea și valorificarea avansată a deșeurilor tehnologice rezultate din procesele de fabricare a servomotoarelor electrice
Contract: 11384/18.06.2018
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Proiectul se desfășoară în perioada iulie 2018 – iunie 2020
Coordonator:Universitatea Politehnica București

Partenerul 1: Icpe

Responsabil Icpe:Adriana Borș
X