Programul Spațial

Icpe face parte din categoria de parteneri agreeati ESA din anul 2011 atunci cand a fost semnat Acordul privind Aderarea României la Convenţia Agenţiei Spaţiale Europene (ESA). Acordul a fost semnat de Jean-Jacques Dordain, directorul general al Agenţiei Spaţiale Europene şi Marius-Ioan PISO, directorul general şi preşedinte al Agenţiei Spaţiale Române. În conformitate cu decizia Consiliului Agenţiei Spaţiale Europene din 16 decembrie 2010, România a fost acceptată în unanimitate ca membru cu drepturi depline în cadrul ESA. Apartenenţa României la ESA oferă importante oportunităţi şi garanţii, atât pentru nivelul cercetării-dezvoltării, dar şi pentru industria naţională de înaltă tehnologie, care se va putea dezvolta stabil, cu garantarea locurilor de muncă pe termen lung. Accesul direct la sistemele spaţiale ESA va permite Icpe dezvoltarea aplicaţiilor spaţiale pentru agricultură, mediu, transporturi, măsurarea dezastrelor naturale şi telemedicină.

Agenţia Spaţiala Europeană (ESA) este o organizaţie interguvernamentală fondată în 1975, având 18 state membre (16 din UE, plus Elveţia şi Norvegia). Dintre ţările fostului Pact de la Varşovia, Cehia este singura admisă ca membru (în anul 2009), România fiind a doua. ESA este considerată cea mai importantă organizaţie interguvernamentala europeană cu caracter ştiinţific şi tehnologic şi cu rol important în domeniul securităţii. România a încheiat primul Acord cu ESA în 1992, care a fost ratificat prin Legea nr. 40/1993, fiind urmat de alt acord în anul 1999. Începând cu 2006, România este Stat European Cooperant al ESA, statut ratificat prin Legea nr.1/2007. Statutul de stat membru cu drepturi depline al ESA permite accesul organizaţiilor din România precum Icpe, la toate programele derulate, aceasta constituind un important transfer de tehnologie.

Agenţia Spaţială Română (ROSA) a fost înfiinţată în 1991 şi reorganizată printr-o Hotărâre a Guvernului în 1995 ca instituţie publică finanţată integral extrabugetar în sistemul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei (în prezent Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului). ROSA este coordonatorul la nivel naţional al activităţilor din domeniul spaţial. Misiunea principală a Agenţiei Spaţiale Române este promovarea şi coordonarea dezvoltării în domeniu şi reprezentarea Guvernului în programele de cooperare internaţională. Agenţia este autorizată să înfiinţeze centre de cercetare şi dezvoltare orientate în funcţie de obiectivele Programului Spaţial Naţional. Agenţia desfăşoară propriile proiecte de cercetare ştiinţifica şi dezvoltare.

Read More
X