CM4Smart

CM4Smart

Dezvoltarea unei platforme IoT pentru mentenanƫă, bazată pe tehnologia cloud, pentru realizarea unei producƫii inteligente

Obiectivul principal al proiectului CM4Smart îl constituie realizarea activităƫilor de cercetare, dezvoltare, simulare şi implementare la nivelul producƫiei a unei soluƫii inteligente de realizare a mentenanƫei, bazată pe tehnologia cloud.
În conformitate cu principiile cheie ale conceptului „Industrie 4.0”, proiectul va avea ca scop interconectarea sistemelor software de nivel superior (nivel management afacere) cu datele operaționale culese din teren, aliniind astfel organizarea producției cu activitățile de mentenanƫă.
Algoritmi inovativi de învățare a maşinilor, dezvoltaƫi pentru implementarea conceputului de mentenanƫă predictivă, vor analiza datele, vor identifica erorile mai puƫin vizibile operatorilor umani și vor propune atât acțiuni preventive cât și acțiuni de optimizare înainte ca defectele mașinilor să aibă loc, urmărind astfel reducerea perioadelor de nefuncționare, reducerea numărului de rebuturi și deci realizarea unor paşi importanƫi înspre o întreprindere mai verde.

ERA-NET MANUNET cofinanţat de UEFISCDI
Proiectul se desfășoară în perioada 02.04.2019 – 01.12.2020 (Raportul final)
WBSITE PROIECT
Contact: dr. ing. Paul MINCIUNESCU
Tel/fax: +4021 346 7233
Email: servo@icpe.ro
Icpe | Splaiul Unirii 313, 030138 București, ROMÂNIA

CONSORȚIU:

Coordonator: ICB Digital

Partenerul 1: Icpe (România) 

Partenerul 2: HTS Maskinteknikk AS

Partenerul 3: NTNU (Norwegian University of Science and
Technology)

X