ABSTRACT

Updating the Qualifications in the Electrical Field and Improving the Quality of Continuing Vocational Training Through POSDRU Funding

DATE: 2015

AUTHOR: Floarea VASILE

PRESENTED AT: Conferința națională de constituire a Rețelei multiactor New SOLAR în cadrul proiectului POSDRU: Noi standarde ocupaționale pentru o economie orientată spre o dezvoltare durabilă și economisirea resurselor energetice – NEW S.O.L.A.R, București, 23-24 noiembrie 2015

X