ABSTRACT

Some Aspects of Improving the Ultra-High Vacuum Switching

DATE: 2000

AUTHORS: Paula ANGHELIȚĂ, Florin PĂIȘ

PRESENTED AT: Sesiunea de comunicări ştiinţifice ICPE, Septembrie 2000, Bucureşti, ROMANIA

X