ABSTRACT

Importance of Know-How Transfer: The New Multi-Actor Network New S.O.L.A.R.

DATE: 2015

AUTHORS: Floarea VASILE, D. ARSENE

PRESENTED AT: Conferința de închidere a proiectului POSDRU: Noi standarde ocupaționale pentru o economie orientată spre o dezvoltare durabilă și economisirea resurselor energetice – NEW S.O.L.A.R, București 11 decembrie 2015

X