ABSTRACT

Current Interruption Process in Vacuum in the Case of Low Voltage Vacuum Circuit Breakers

DATE: 2007

AUTHORS: Dan PAVELESCU, Gheorghe DUMITRESCU, Smaranda NIȚU, Paula ANGHELIȚĂ

PRESENTED AT: Proc. of the Conference “Cercetarea de excelenţă – premiză favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare”, 24-26 October 2007

X