Consortium

  Partner   Project role  Partner logo
 ICPE  Coordinator (CO)        
Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Inginerie Electrica ICPE – CA Bucuresti (ICPE-CA)  Partner (P1)
 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)  Partner (P2)

© Icpe | Technologies for Sustainable Development
Terms and Conditions

X