CABLU DE ÎNCĂLZIRE CU AUTOREGLARE TERMICĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚELOR ȘI PREVENIREA FORMĂRII GHEȚII PE SUPRAFEȚELE ADIACENTE CLĂDIRILOR (Acronim: SMARTHC)

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3073
Număr contract: 446PED/2020
Finanţare: Bugetul de stat
Denumirea Programului: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare
Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Direcția de cercetare: 3 – Energie, mediu și schimbări climatice
Tipul proiectului: Proiect experimental demonstrativ (PED)
Valoarea totală a contractului: 662.000 lei
Din care, pe surse de finanţare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat: 600.000 lei
Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare proprie): 62.000 lei
Durata contractului: 22 luni (26.10.2020 – 26.08.2022)
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Proiect finanțat de:

© Icpe | Tehnologii pentru dezvoltare durabilă
Termeni și Condiții

X