Transfer de cunoștinƫe ȋn vederea creșterii performanƫelor mașinilor electrice
utilizând materiale multifuncƫionale inteligente

Proiect nr. 643/2020

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

© Icpe | Tehnologii pentru dezvoltare durabilă
Termeni și Condiții

X