Soluƫii de fabricare avansată a unui volant pentru roată de reacƫie de ȋnaltă performanƫă

Proiect nr. 4000129607/19/NL/AR/ig

Proiect finanțat de:

© Icpe | Tehnologii pentru dezvoltare durabilă
Termeni și Condiții

X