PIEZO

PIEZO

Transfer de cunoștințe în vederea realizării unui sistem rotativ de poziționare cu motor piezoelectric
Contract: 133-D1/2018
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Obiectivul principal al acestui proiect de cercetare constă în dezvoltarea unui nou tip de sistem rotativ de poziționare cu motor piezoelectric care să se caracterizeze prin precizie de poziționare ridicată, densitate de cuplu mare, dimensiuni compacte, greutate redusă și eficiență ridicată.

Acest nou tip de sistem de poziționare este destinat să fie utilizat în aplicații cum ar fi: micro-roboți, roboți industriali, sisteme de poziționare, sisteme de focalizare, zoom și stabilizare optică, sisteme medicale, automatizări industriale de înaltă performanță, etc.

Noutatea proiectului constă în realizarea unui sistem rotativ de poziționare cu noi compoziții de materiale pentru elementele piezoceramice dispuse radial, aceste elemente din material piezoceramic pot avea proprietăți de actuator.

Poze model experimental:

Proiectul se desfășoară în perioada noiembrie 2018 – septembrie 2021
Coordonator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică, INCDIE ICPE-CA

Partenerul 1: Icpe

Responsabil Icpe: Bogdan Vărăticeanu
X