ABSTRACT

Public Lighting Luminaires Using LED Technologies – the Most Economical and Environmentally Friendly Lighting Solutions

DATE: 2009

AUTHORS: Virgil RACICOVSCHI, Ion PĂUNA, Constantin IVANOVICI, Ionel POPA, Iulian TURCU, Sidonia CRĂCIUN

PRESENTED AT: Simpozionul „Impactul ACQUIS-ului comunitar de mediu asupra tehnologiilor şi echipamentelor”, ediţia a 6-a, 26-28 august 2009

X