SSICPE

SSICPE – Societatea Ştiințifică Icpe are următoarele obiective:

 • Promovarea prestigiului ştiinţific şi a succesului în domeniul cercetării – dezvoltării de profil electrotehnic;

 • Activităţi pentru dezvoltarea şi promovarea constituirii de baze de date, educaţie, instruire, manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, formare profesională (ateliere, training-uri, workshop-uri etc); servicii ştiinţifice tehnologice de cercetare ştiinţifică, informaţii tehnologice, cercetare universitară, cercetare-proiectare-dezvoltare, proiecte, produse, tehnologii, know-how, transfer tehnologic; proprietate intelectuală;
 • Oferirea unui cadru profesional asistat de derulare a unor programe de voluntariat adresate tinerilor specialişti în scop de formare şi perfecţionare, sprijinirea din fondurile asociaţiei a tinerilor specialişti în scop de formare, perfecţionare, specializări;
 • Elaborarea, adoptarea şi implementarea de criterii, norme şi programe de formare, certificare, acreditare, precum şi de norme etice şi deontologice, în acord cu standardele internaţionale şi cu legislaţia în vigoare;
 • Încurajarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice în ştiinţe fizice şi naturale (cercetarea fundamentală şi aplicativă, cantitativă şi calitativă, cercetarea orientată pe rezultate, pe procese şi pe factorii comuni şi specifici ai schimbării etc.) şi a cercetării interdisciplinare şi transdisciplinare;
 • Asigurarea unui cadru de întâlnire, dialog şi dezbatere constructivă între specialiştii reprezentanţi ai diferitelor domenii, curente şi şcoli şi între aceştia şi public;

 • Promovarea integrării progreselor tehnologice în proiectarea, livrarea, evaluarea şi cercetarea intervenţiilor ştiinţifice şi tehnologice (biofeedback, realitate virtuală, diagnoză şi intervenţii via internet, telefon etc);
 • Înfiinţarea unui centru de cercetare ştiinţifică, formare şi specializare profesională în domeniile de interes;
 • Înfiinţarea unei edituri proprii, a unor centre de documentare, studiu şi informare asupra domeniilor de interes şi realizarea unei reviste de specialitate;
 • Încurajarea şi sprijinirea organizării şi desfăşurării de cursuri de specializare pe domeniile de interes, independent şi în parteneriat cu diferite universităţi şi institute din ţară şi străinătate, în condiţiile legii, oferirea de asistenţă, consultanţă;
 • Protejarea şi apărarea drepturilor membrilor, colaboratorilor şi organizaţiilor afiliate, susţinerea şi reprezentarea la nivel naţional şi internaţional a intereselor acestora;
 • Atragerea de resurse diverse şi facilitarea accesului specialiştilor la aceste resurse;
 • Informarea publicului şi a specialiştilor în ştiinţele fizice şi naturale în legătură cu domeniile de interes;
 • Comunicarea, parteneriatul şi colaborarea cu autorităţi, instituţii, organizaţii şi persoane din ţară şi străinătate pe domeniile de interes;
 • Încurajarea şi sprijinirea creaţiei, inovaţiei şi cercetării în domeniul ştiinţelor fizice şi naturale.
Consiliul Director:
 • Preşedinte: Ionel Popa
 • Vicepreşedinţi:
  • Mihai Bădic
  • Alexandru Radulian
  • Radu Dornean
 • Secretar: Nicolae Mocioi
SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ Icpe este marcă înregistrată conform Deciziei Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) nr. 001456/01.10.2008 cu numărul de depozit M 2008 01228.

Ionel Popa
Telefon: 021 589 33 16
Fax: 021 589 34 77
Email: ionelpopa@icpe.ro

Nicolae Mocioi
Telefon: 021 589 34 39
Fax: 021 589 34 39
Email: nicolae.mocioi[at]icpe.ro

Splaiul Unirii 313, 030138, BUCUREŞTI

X