Icpe works

Icpe works: Primii 70 de ani
70+

Reluăm publicarea „Lucrărilor Icpe”, compendiu tradiţional ştiinţific şi tehnic, pe care ne propunem să-l apropiem de sufletul „comunităţii Icpe”, ca vector de informare în efortul de păstrare a culturii organizaţiei.

Şi, reluăm publicarea „Lucrărilor Icpe”, de această dată în format digital, când Icpe împlineşte primii 70 de ani de activitate neîntreruptă.

”70+”  înseamnă o mare şansă şi o mare oportunitate.

Într-o lume scufundată în toate tipurile de crize: economică, morală, sanitară, poate chiar existenţială, într-o lume, care nu mai încape în ea însăşi iar planeta Pământ nu-i mai este îndeajuns, în care nici aerul nu mai poate fi respirat fără mască iar îmbrățișarea a fost interzisă, într-o lume avidă de profit şi de confort, într-o lume, care îşi caută un nou drum şi un nou destin, într-o perioadă de mari provocări, în care se fac paşi uriaşi în cunoaştere şi în tehnologie, dar în care ne punem, mai curând, probleme de supravieţuire decât de construcţie pe termen lung, Icpe aniversează 70 de ani de activitate neîntreruptă ca organizaţie implicată nemijlocit în realităţile vremii, plasându-ne ca întotdeauna la confluenţa drumului nobil al ştiinţei dedicată cunoaşterii, cu ingineria şi tehnologia.

”70+”  înseamnă destinul unor oameni care au trecut şi au lăsat ceva din viaţa lor la Icpe.

”70+”  mai înseamnă şi nenumărate contribuţii ştiinţifice, tehnice, sau inginereşti la propăşirea economică a României şi ne place să credem că mai înseamnă şi un act de cultură, dacă totuşi putem accepta că ştiinţa face parte din cultură.

”70+”  prin profesionalismul, abnegaţia şi străduinţa unor oameni, înseamnă construcţia unui brand consacrat pretutindeni.

Istoria de 70 de ani a acestei organizaţii numită Icpe este, pe de o parte, un handicap prin metehnele, auto-mulţumirea, „blocarea în model” şi atitudinea kamikaze a unora în faţa provocărilor create de globalizare şi competiţia acerbă din piaţă dar este, în acelaşi timp, şi o mare şansă prin şcoala tradiţională creată aici, expertiza câştigată, acumulările integratoare, cultura de firmă şi, mai ales, prin spiritul celor care au trecut pe aici, toate constituindu-se, azi, pentru mâine în ISTORIA Icpe.

Dan V. Racicovschi

20.02.2021

Icpe 70+. Electric încă din 1973
În anul 1973, Icpe pune bazele primei cercetări românești în domeniul mobilității electrice. La Icpe, cunoscut ca ”Icpe-Institutul de Cercetări …

Icpe 70+. Firma românească implicată în programele Agenției Spațiale Europene

Tehnologiile ”Airspace” au fost încorporate în preocupările Icpe, încă din anii ‘70, integrând o vastă experiență în …

Interior bio-regenerabil, rentabil și durabil. Materiale cu potențial ridicat de personalizare și design creativ în clădiri eficiente din punct de vedere energetic

Una din provocările prezentului se referă la realizarea de clădiri cu consum redus de energie, sustenabile …

Icpe 70+. Aparatajul electric

Icpe este singurul brand românesc care are în fabricație aparataj electric de comutație de joasă și înaltă tensiune și …

Icpe 70+. Electric încă din 1973

Icpe 70+. Firma românească implicată în programele Agenției Spațiale Europene

Interior bio-regenerabil, rentabil și durabil. Materiale cu potențial ridicat de personalizare și design creativ în clădiri eficiente din punct de vedere energetic

Icpe 70+. Aparatajul electric

În anul 1973, Icpe pune bazele primei cercetări românești în domeniul mobilității electrice. La Icpe, cunoscut ca ”Icpe-Institutul de Cercetări …

Tehnologiile ”Airspace” au fost încorporate în preocupările Icpe, încă din anii ‘70, integrând o vastă experiență în …

Una din provocările prezentului se referă la realizarea de clădiri cu consum redus de energie, sustenabile … Icpe este singurul brand românesc care are în fabricație aparataj electric de comutație de joasă și înaltă tensiune și …

Icpe 70+. Electric inca din 1973

În anul 1973, Icpe pune bazele primei cercetări românești în domeniul mobilității electrice. La Icpe, cunoscut ca ”Icpe-
Institutul de Cercetări …

Icpe 70+. Firma românească implicată în programele Agenției Spațiale Europene

Tehnologiile ”Airspace” au fost încorporate în preocupările Icpe, încă din anii ‘70, integrând o vastă experiență în …

Interior bio-regenerabil, rentabil și durabil. Materiale cu potențial ridicat de personalizare și design creativ în clădiri eficiente din punct de vedere energetic

Una din provocările prezentului se referă la realizarea de clădiri cu consum redus de energie, sustenabile …

Icpe 70+. Aparatajul electric

Icpe este singurul brand romanesc care are in fabricație aparataj electric de comutație de joasa si înaltă tensiune si …

Lucrări

Icpe deține în portofoliu, cea mai prestigioasă editură tehnică la nivel național: Editura Tehnică dar și Editura EEA, editura de uz generalist.

O componentă importantă a valorificării realizărilor științifice, încă din anul 1950, o reprezintă Jurnalul Electrotehnică, Electronică, Automatică. Revista EEA, fiind indexată  B+ în 6 baze de date internaționale.

Jurnalul EEA iși propune să publice numai acele lucrări care, prin noile idei și rezultatele arătate, aduc contribuții semnificative la cercetarea în ingineria avangardistă românească și internatională, precum ingineria electrică, electronica, automatizarea și alte știinte inginerești.

Proiecte

Icpe are în portofoliu mai multe domenii cheie: Defence, Aerospace, Switchgear, Energy, Electric vehicles.

Avem un model de afaceri echilibrat, care oferă fiecarui domeniu de activitate, flexibilitatea de a rămâne agil și de a menține o întelegere promptă a cerințelor clienților.

Fiecare domeniu a fost maturizat tehnologic, în urma participării în numeroase proiecte de cercetare științifică pe plan național și internțional.

Icpe rămane un partener de încredere pentru consorțiile care iși doresc să facă performanță tehnologică prin obținerea unor finanțări nerambursabile.

Icpe Works

Icpe WORKS: Primii 70 de ani
70+

Reluăm publicarea „Lucrărilor Icpe”, compendiu tradiţional ştiinţific şi tehnic, pe care ne propunem să-l apropiem de sufletul „comunităţii Icpe”, ca vector de informare în efortul de păstrare a culturii organizaţiei.

Şi, reluăm publicarea „Lucrărilor Icpe”, de această dată în format digital, când Icpe împlineşte primii 70 de ani de activitate neîntreruptă.

”70+”  înseamnă o mare şansă şi o mare oportunitate.

Într-o lume scufundată în toate tipurile de crize: economică, morală, sanitară, poate chiar existenţială, într-o lume, care nu mai încape în ea însăşi iar planeta Pământ nu-i mai este îndeajuns, în care nici aerul nu mai poate fi respirat fără mască iar îmbrățișarea a fost interzisă, într-o lume avidă de profit şi de confort, într-o lume, care îşi caută un nou drum şi un nou destin, într-o perioadă de mari provocări, în care se fac paşi uriaşi în cunoaştere şi în tehnologie, dar în care ne punem, mai curând, probleme de supravieţuire decât de construcţie pe termen lung, Icpe aniversează 70 de ani de activitate neîntreruptă ca organizaţie implicată nemijlocit în realităţile vremii, plasându-ne ca întotdeauna la confluenţa drumului nobil al ştiinţei dedicată cunoaşterii, cu ingineria şi tehnologia.

”70+”  înseamnă destinul unor oameni care au trecut şi au lăsat ceva din viaţa lor la Icpe.

”70+”  mai înseamnă şi nenumărate contribuţii ştiinţifice, tehnice, sau inginereşti la propăşirea economică a României şi ne place să credem că mai înseamnă şi un act de cultură, dacă totuşi putem accepta că ştiinţa face parte din cultură.

”70+”  prin profesionalismul, abnegaţia şi străduinţa unor oameni, înseamnă construcţia unui brand consacrat pretutindeni.

Istoria de 70 de ani a acestei organizaţii numită Icpe este, pe de o parte, un handicap prin metehnele, auto-mulţumirea, „blocarea în model” şi atitudinea kamikaze a unora în faţa provocărilor create de globalizare şi competiţia acerbă din piaţă dar este, în acelaşi timp, şi o mare şansă prin şcoala tradiţională creată aici, expertiza câştigată, acumulările integratoare, cultura de firmă şi, mai ales, prin spiritul celor care au trecut pe aici, toate constituindu-se, azi, pentru mâine în ISTORIA Icpe.

Dan V. Racicovschi

20.02.2021

CONTACT MEDIA

Pentru informații vă rugăm să ne contactați la:
DEPARTAMENT MARKETING
marketing@icpe.ro

021 5893364
www.icpe.ro

X