Tehnologii pentru dezvoltare durabilă

În condițiile în care resursele energetice au devenit din ce în ce mai limitate, se impune ca producerea, transportul, furnizarea și consumul de energie să fie realizate pe baze și principii de eficiență, în așa fel încât criza energetică prognozată, să genereze efecte cât mai ușor de depǎșit.
În contextul geopolitic actual are loc reorientarea politicilor energetice ale României, în sensul creșterii atenției acordate resurselor regenerabile de energie și îmbunătățirii eficienței energetice.
Icpe a fost înființat în 1950 ca rezultat al cerințelor acelor vremuri – electrificarea țării. Pe parcursul celor peste 65 de ani de activitate continuă Icpe a devenit o companie de renume internațional, iar în prezent aceasta reprezintă o structură complexă ce acoperă o gamă largă de activități în domeniul ingineriei oferind tehnologii și produse inovative, eficiente și competitive, cu un impact minim asupra mediului.
În contextul dezvoltării durabile Icpe are ca obiective respectarea componentelor cheie derivate din strategia energetică actuală și anume:

  • Promovarea utilizării surselor regenerabile de energie
  • Exploatarea potențialului de economisire a energiei
  • Promovarea inovării prin tehnologii cu emisii scăzute de bioxid de carbon
  • Crearea unei piețe energetice interne funcționale
  • Rețele energetice sigure și sustenabile

Cu o echipă de elită, societatea pe acțiuni Icpe a fost și este profund implicată în programele naționale și internaționale de promovare a tehnologiilor pentru dezvoltarea durabilă, politica sa în acest sens având ca elemente cheie următoarele:

  • Creșterea securității energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice și limitarea dependenței de resursele energetice din import
  • Îmbunătățirea eficienței energetice prin reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător și promovarea surselor de energie regenerabile
  • Susținerea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniu și diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate
  • Dezvoltarea pieței de energie electrică  și a serviciilor energetice

Pentru Icpe oportunitățile prezente de implementare și dezvoltare a proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice cât și a proiectelor din sfera utilizării resurselor regenerabile de energie rămân o preocupare majoră și pot oferi răspunsuri aspectelor conturate în orizontul energetic european.
Toate aceste aspecte reprezintă o prioritate și la nivel național prin perspectiva energetică definită până în anul 2050.

3. aprilie | Workshop ESA
Între 29 și 31 martie 2017 reprezentanții Icpe, Ioana Ionică, Bogdan Vărăticeanu, Cristian ...
6-7. aprilie | OER
Cu ocazia conferinței anuale "Orașe Energie România - OER" organizată în perioada 6-7 aprilie 2017 ...
24. nov | SPS IPC Drives
Mulțumim că ne-ați vizitat la tărgul internațional SPS IPC Drives 2016 – Cel mai mare târg de automatizări...
Abonează-te la newsletter!